silniční doprava

Report
Technika služeb v cestovním ruchu
Vypracovali: Sandra Fáborská
Tomáš Bohuslav




Patří mezi nejstarší druh přepravy osob a věcí,
největší rozvoj zažila ve třicátých letech minulého
století,
výhodou je velká mobilita, flexbilita a dostupnost pro
všechny,
avšak velmi zatěžuje životní prostředí a není zrovna
nejbezpečnější.




Komunikace, dopravní prostředky a obslužná a technická
zařízení.
V ČR je 700 km dálnic, 350 km rychlostních silnic a 55 000 km
silnic I., II. a III. Třídy,
dále pak 17 000 mostů, 22 tunelů a 2 500 železničních přejezdů.
Mezi obslužná a technická zařízení spadají čerpací stanice,
autoopravny, STK, odpočívadla, autokempy atd.


V běžném linkovém autobuse má cestující
možnost přepravy zavazadel v zavazadlovém
prostoru, zakoupení jízdenky, popř. přístupu
na internet (v případě ČSAD snová to
představa ),
při zájezdech možnost použití WC, televize,
občerstvení.



V pravidelné dopravě je obsahuje přepravní
řád,
k přepravě linkovým autobusem potřebná
dopravní cenina (jízdenka),
právo k přepravě může být odepřeno osobě
pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky nebo
osobě, jejíž choroba, znečištěný oděv apod.
může být ostatním cestujícím na obtíž.


Pravidelná autobusová doprava se uskutečňuje na
pravidelných vnitrostátních a mezinárodních linkách
podle platných jízdních řádů,
jízdní řády nepravidelné přepravy zpracovávají
dopravci případ od případu se zřetelem k objednávce
cestovních kanceláří.



Dají se charakterizovat jako účelový platební
prostředek, jenž umožňuje cestování či převážení osob
nebo věcí prostředkem silniční dopravy.
Patří sem jízdenka, zavazadlové lístky, dálniční
známky
Pro osoby tělesně zdravotně postižené, studenty nebo
seniory poskytuje Ministerstvo dopravy ČR na jízdném
nejrůznější slevy.


Pokud bychom se rozhodli cestovat v prosinci a již nyní bychom si
zakoupili jízdenku, vyšla by nás jednosměrná na 950 Kč a zpáteční
na 1755 Kč.
Nástupní místo je Praha – Florenc a cílová stanice je Londýn,
Victoria Green Line Station. Cesta trvá přibližně dvanáct hodin,
což je na můj vkus opravdu hodně.



Trasa Teplice – Londýn, 3 cestující, trajektem po kanálu La
Manche:
odjezd z Teplic v osm hodin večer, příjezd do Dankerque v sedm
hodin ráno, vylodění v Doveru okolo desáté hodiny, odsud
přibližně dvě hodiny cesty do Londýna.
Celkem je to 1 115 km, což i s přepravou trajektem činí přibližně 4
100 Kč.


Výjezd z Teplic v osm hodin večer, příjezd do
Calais přibližně v sedm hodin druhého dne
ráno, odtud vlakem do anglického města
Folkestone za 35 minut, zbývá 112 km do
Londýna.
Celková cena se vyšplhá na 6 500 Kč.
1. Kde byste hledali nejdelší silniční most na
světě?
V čínském městě Čching – tao v provincii
Šan – tung, který měří 42 km.
2. Kolik osobních automobilů je podle vás v České
republice?
Přibližně 4 500 000.
3. Odkud, kam míří dálnice D8?
Z Prahy do Ústí nad Labem, kde dále pokračuje k
hranicím s Německem a navazuje na dálnici A17.
4. Ve kterém městě se vyrábí vozy značky Tatra?
V Kopřivnici.
5. Od jakého roku se v Československu,
respektive České republiku jezdí napravo?
Od roku 1939.

similar documents