úkoly

Report
AMERIKA
Otázky ?
•Kdo byli původní obyvatele Ameriky? Jak přišli
ke svému jménu?
•Kdo objevil Ameriku?
•Po kom se tento kontinent jmenuje Amerika?
•2. největší kontinent
•složený: Severní, Střední a Jižní Amerika
Úkoly
•Které souostroví patří do Střední Ameriky?
•Na které polokouli leží celý kontinent?
•Kterým světadílům je Amerika nejblíže?
•Které oceány oddělují Ameriku od ostatních světadílů?
•Která okrajová moře Atlantského oceánu omývají břehy
Ameriky?
•Vyhledejte největší zálivy, poloostrovy a ostrovy Ameriky
•Najděte největší ostrov Ameriky, je to současně největší
ostrov světa.
•Najděte Velikonoční ostrovy a Galapágy. Ve kterém oceánu
leží? Co je na nich zajímavého?
POVRCH
•pobřeží Severní Ameriky je velmi členité
•největší ostrov je:
•největší poloostrovy jsou:
•povrch Ameriky tvoří pásma Kordiller a And na
západním pobřeží a nížiny a roviny směrem na
východ
•na západním pobřeží je aktivní sopečná činnost
a dochází zde k častým zemětřesením
Úkoly
•Najdi nejvyšší bod Severní a Jižní Ameriky
•Vyhledejte na mapě názvy amerických nížin
PŘÍRODNÍ POMĚRY
Podnebí
•Amerika zasahuje do všech podnebných pásů
•podnebí závisí na zeměpisné poloze a reliéfu
•vliv mořských proudů
Přírodní krajiny
•na kontinentu jsou zastoupeny všechny typy
vegetace
•nejvíce druhů rostlin a živočichů najdeme v
Amazonii
Úkoly
•Které oblasti Ameriky spadají do polárního pásu? Které zvířata
zde najdeme?
•Co je to tundra?
•Jaké vegetační oblasti najdeme v mírném pásu Ameriky?
•Co jsou to sekvoje?
•Do kterého podnebného pásu spadají tropické lesy a savany?
•Co je to Amazonie?
•Jaký je rozdíl mezi pampou a prérií?
•Jak se nazývá nejjižnější část kontinentu?
•Co hrozí při bezohledném kácení amazonského pralesa?
Vodstvo
•nejmohutnější tok světa:
•další veletoky:
•Velká jezera – největší zásobárna sladké vody na
světě
•největší jihoamerické jezero:
Úkoly
•Která řeka tvoří hranici mezi Mexikem a Spojenými
státy?
•Najdi 5 kanadsko-amerických velkých jezer
•Mezi kterými jezery se nacházejí Niagárské vodopády?
•Jak se jmenuje řeka, která teče z jezera Ontario do
moře?
•Co je to Grand Canyon?
•Najdi, kde ústí: Amazonka, Rio Grande, Paraná,
Orinoko, Colorado, Yukon, Mississippi, Mackenzie
Obyvatelstvo
potomci původních indiánů, Evropanů a
černochů z Afriky
lmíšenci
lpřistěhovalci
ljazyky: angličtina, francouzština, španělština,
portugalština
l
ÚKOLY
Zkuste vysvětlit pojem rasismus
lZjistěte, kdo jsou mestic, mulat, zambo
lKde dnes najdeme potomky původních indiánů?
lKolik má Amerika celkově počet obyvatel?
lJaké je rozložení jazyků v Americe?
lJaké naboženství vyznávají lidé v Americe? V
kterých částech Ameriky mají největší
zastoupení?
lKdo to byli Vikingové?
l
AMERICKÉ REGIONY
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
•USA vznikly dne 4. července 1776
•čtvrtá největší země světa
•obrovské zásoby surovin X zároveň největší
dovozce surovin
•největší výrobce elektrické energie
•nejvýkonnější hospodářství na světě
•obrovská vojenská a politická moc ve světě
•kvalitní dopravní síť
ÚKOLY
•Znáš nějaké symboly USA?
•Co znamená zkratka USA?
•Jaké suroviny mají na svém území USA k
dispozici?
•Jaký typ elektráren převažují na území USA?
•Jaká je měna v USA?
•Kolik časových pásem zahrnuje území USA?
•Proč je na území USA důležitá rozvinutá dálniční
a železniční síť?
Domácí úkol
•Jaké národy obývají USA?
•Vyhledej nějaké typicky americké produkty
(jídlo, filmy…) - 5
•Vyhledej alespoň 3 americké svátky
•Kdo jsou to Hispánci?
•Co znamená zkratka FBI a CIA?
VÝCHOD A JIH – STŘED - ZÁPAD
•nejhustěji osídlený region :
•velké zastoupení průmyslu (hutnictví,
strojírenství), těžba ropy, chemický průmysl
•střed: zemědělství
ÚKOLY
•Vymez, jaké území zahrnují tyto 3 regiony
•Vyhledej v regionu východ a jih velkoměsta (6)
•Jak se jmenuje hlavní město USA? Po kom nese název? Kde sídlí prezident USA? Jak se
jmenuje současný prezident USA?
•Jak se jmenuje největší město USA?
•Ve kterém městě se nachází nejstarší univerzita v Americe?
•Ve které oblasti se nejvíce rozvíjí hutnictví železa a oceli?
•Které město je centrem zpracování ropy?
•Co je typické pro prérijní státy středu?
•Co se těží v oblasti velkých jezer?
•Co převážně vyvážejí státy středu?
•Je západ USA hustě osídlen? Vysvětli, proč ano nebo ne
•Vyhledej alespoň 3 národní parky na západě USA
•Najdi nějaká významná města západního regionu USA
•Proč je Kalifornie sužována častým zemětřesením?
•Jak se nazývá největší stát USA? Proč je tolik významný?
•Vyhledej stát ležící v subtropickém podnebném pásu, který má velký turistický
význam. Tento stát se vžil do paměti také díky útoku na Pearl Harbor. Kdy se tak stalo?
KANADA
•2. největší země světa
•obrovské zásoby nerostných surovin
•největší osídlení je při jižní hranici s USA
•rozděleno na 10 provincií a 3 teritoria
ÚKOLY
• Jaké státní zřízení má Kanada?
• jak se jmenuje hlavní město Kanady?
• Vyhledej největší kanadská města – 5
• Jakými jazyky se mluví v Kanadě?
• Kdo jsou to Inuité?
• jaké nerostné suroviny najdeme na území Kanady?
• Co nejvíce Kanada vyváží?
• Kde se v Kanadě nejvíce pěstuje pšenice a kukuřice?
• Má Kanada rozvinou dopravu?
STŘEDOAMERICKÉ REGIONY
• největší stát:
• hospodářsky závisí na USA
• těžba ropy a zemního plynu
• ostatní pevninské státy jsou chudé země (mimo
Kostariky a Panamy)= vývoz banánů a kávy
• karibská oblast – ostrovní státy zaměřené na cestovní
ruch
ÚKOLY
• Čemu říkáme Latinská Amerika?
• Jak se jmenuje hlavní město Mexika?
• Co je to tortilla?
• Jaké znáš staré indiánské kultury v oblasti Mexika? Jak tyto
kultury zanikly?
• Jakými jazyky se mluví v Mexiku?
• Které státy Střední Ameriky patří k chudým rozvojovým
zemím?
• Proč je Kostarika jeden z nejbohatších států Střední Ameriky?
• Jak se nazývá největší ostrov Velkých Antil?
• Vyhledej v atlase, které ostrovy a souostroví patří do Střední
Ameriky.
JIHOAMERICKÉ REGIONY
• 3 regiony: andské státy, Brazílie, země Jižního rohu
• andské státy – chudé rozvojové země (jaké tam patří
státy?)
• největší stát JA:
•Brazílie a Venezuela patří k nejbohatším státům
Latinské Ameriky
•obrovské přírodní bohatství
•problémy: kácení deštných lesů a zadluženost
• státy Jižního rohu mají velké přírodní i nerostné
bohatství X velmi chudé
ÚKOLY
• Co se těží v Kolumbii?
• Co nelegálního pěstují a vyváží Kolumbijci?
• Ve které zemi se dříve těžilo velké množství stříbra, dnes cín a ropa?
• Která země má 2 hlavní města a jak se jmenují?
• Co k nám dováží firma Chiquita?
• Která mohutná řeka protéká Brazílií?
•Co se nejvíce pěstuje v Brazílii?
•Jak se jmenuje hlavní město Brazílie?
• Díky čemu je Venezuela bohatá země?
• Jak se jmenuje největší venezuelská řeka?
• Které státy spadají pod státy Jižního rohu?
• Na území kterého státu se rozprostírá poušť Atacama?
•Co je to guano a který stát je jeho největším vývozcem?
• Jak se nazývá hlavní město Argentiny a co to znamená v překladu?
• Kdo je to Eva Peronová? Ve kterém muzikálu se můžeš s její postavou
setkat?

similar documents