Dějiny filmu

Report
DM1: DĚJINY FILMU
ÚVOD DO TEORIE A DĚJIN FILMU A
AUDIOVIZUÁLNÍ KULTURY
Stránka předmětu: http://lide.fmk.utb.cz
Konzultace pod dohodě mailem
[email protected]
KURZ - ORGANIZACE
TERMÍNY
úterky
1. listopadu
15. listopadu
29. Listopadu
13. prosince
8:30 – 12:00, U10/308
16 – 19, U41/201
 DM1 - Dějiny filmu: Úvod do studia filmu a
audiovizuální kultury
 DM2 - Dějiny filmu: Dějiny kinematografie
do roku 1945 (včetně české)
 DM3 - Dějiny filmu: Dějiny kinematografie
od roku 1945 (včetně české)
 DM4 - Dějiny filmu: Dokumentární a
experimentální film
ZÁKLADNÍ LITERATURA
 Film art: an introduction. David Bordwell,
Kristin Thompson. 9th ed. Boston: McGrawHill, 2009.
 vyjde česky jako Umění filmu na konci roku
2011, NAMU.
 http://www.davidbordwell.net/filmart/index.p
hp
UMĚNÍ FILMU
 Jak je film vytvořen?
 Jak celý film funguje?
 Jak můžeme film kriticky analyzovat?
 Jak se filmové umění proměňuje v dějinách?
TÉMATA JEDNOTLIVÝCH LEKCÍ
1 .11.
organizace kurzu
úvod do studia filmu a AV kultury
post historie filmu, filmová zkušenost
15. 11.
filmová forma
filmový styl
29. 11.
filmové typy: žánry, dokumentární, experimentální
film
13. 12
filmové analýzy
pojmy teorie a dějin filmu a AV kultury
PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU
1) četba tří zadaných textů (nebodováno,
zjišťováno na začátku dne výuky testem,
ke stažení na http://lide.fmk.utb.cz)
2) prezentace (zkouškové období, 4 skupiny,
max. 20 bodů, hodnoceno kolektivně)
3) písemný test (v den prezentace, kolektivní
hodnocení, 3 bonusové body)
Uspěl/a – 14 a více bodů
UKONČENÍ SEMESTRU: TEST
 proběhne ve zkouškovém období
 jeden termín, oznámen včas
 testována bude látka semestru, předpokládá
se znalost analyzovaných filmů
UKONČENÍ SEMESTRU: TEXTY
Na 15. 11.:
Walter Benjamin - Umělecké dílo ve věku své
technické reprodukovatelnosti
esej z roku 1936 (česky v rámci knihy Dílo a jeho
zdroj, 1979)
K Benjaminovi:
reprodukovatelnost obrazů
 základní problém vztahu technologií a
historie zobrazování: reprodukovatelnost
 doba fotografie, filmu: konvence se proměňují
 tato éra je definována jako období nové kapacity v
reprodukci obrazů + rozvoj masových médií
 fotografické, filmové a televizní obrazy jsou
všechny reprodukovatelné a jako takové radikálně
proměnily roli obrazů ve společnosti
UKONČENÍ SEMESTRU:PREZENTACE
 téma dle vaší volby
 důležité: práce s literaturou, vlastní postoj,
invence, vítané jsou prezentace v podobě
videa, fotografií, atp.
 navržené okruhy témat:
1) žánr, autor, analýza, film a doba
2) představení knihy o filmu
3) smrt filmu?, film mimo kino, témata z oblasti
médií, nových médií, vizuální kultury,
současného výtvarného umění, atd.
LITERATURA
Časopisy:
 Iluminace
 Cinepur, rubrika „pohled“
 Film a doba
 Filmový přehled
 aj.
FILMOVÁ TEORIE
 Umění filmu: David Bordwell, Kristin




Thompson
The Art of Watching Films: Boggs, Petrie
Dějiny filmových teorií: Francesco Casetti
Nová filmová historie: ed. Petr Szczepanik
Tvořivé zrady: současné polské myšlení o
filmu a audiovizuální kultuře: Petr
Szczepanik, Petr Mareš (editoři)
DĚJINY FILMU
 Dějiny filmu: David Bordwell, Kristin
Thompson
 The Oxford History of World Cinema
 History of Narrative Film: David A. Cook
CO JE TO FILM A JAK JEJ
STUDOVAT?
 Film - neřešitelná rovnice mezi uměním a
průmyslem
 Na film jsou uplatňovány jak požadavky
průmyslu, tak umění. Tyto mohou být v
rozporu, ale nemusí. Je to spíše tak, že nejsou
souměřitelné
 V moderní společnosti není žádný umělecký
druh vyvázán z ekonomických zájmů
FILM A JEHO HISTORIE
 Není žádná „superhistorie“, ale mnoho
historií
 Film je zároveň:
 uměleckou formou
 ekonomickým produktem
 kulturním produktem
 technologií
ČÍM JE DNES FILM?
 Dříve:
jedno místo (kino), kolektiv, jeden čas,
nepřístupnost filmu jako hmotného předmětu
 Nyní:
absolutní všudypřítomnost, individuální
sledování, okamžitý přístup, film může být
vlastněn a různě upravován.
UKÁZKY V HODINĚ:
1) Zidane, un portrait du 21e siècle - Douglas
Gordon
2) Každému jeho vlastní kino  Trier: http://www.vimeo.com/3503925
 Egoyan: http://www.vimeo.com/3512019
 Wenders: http://www.vimeo.com/3512894
Heslo csfd, vložil uživatel artran
3) Lumiére, André S. Labarthe, 1996

similar documents