Prenatální období

Report
Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Označení:
CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov36
Autor
Mgr. et Mgr. Jitka Nováková
Vzdělávací obor:
Psychologie
Tematická oblast:
Vývojová psychologie
Téma:
Prenatální období
Určeno pro:
2. ročník středních pedagogických škol
Vytvořeno dne:
31. 8. 2013
Klíčová slova:
prenatální, fáze oplození, embryonální, fetální, sociální interakce,
adaptace
Metodický popis:
rozsah 1 vyučovací hodina;
prezentace obsahuje výklad vývoje v prenatálním období, na konci je
zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli a zařazení do periodizace
lidského věku
prenatální období
• od početí do narození
• 9 kalendářních měsíců
• 10 lunárních měsíců
• 38 – 42 týdnů
obrázek č. 1
fáze prenatálního období
• fáze oplození
– 3 týdny
• embryonální období (zárodečné)
– 3 měsíce (4. – 12. týden)
• fetální období (plod)
– 3 trimestry (12. – 40. týden)
• fáze oplození – zárodečné listy:
 ektoderm,
 mezoderm,
 ednoderm, nervová trubice
obrázek č. 2
• embryonální období (zárodečné)
• 9 týdnů – 4.-12. týden
• hlavní orgánové základy
• hlavní VVV – vrozené vývojové vady
obrázek č. 3
• fetální období (období plodu)
• 29 týdnů – 12.- 40. týden
• vývoj orgánů
• důležité spojení s mateřským organismem
obrázek č. 4
přes placentu
• přenos emocí – biochemické změny v krvi,
• komunikace
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRY4LoP8J3kFL3BTXevk-Rj6gCI8h8cXO1goVODWe6I_TTC-QRI
• konec 2. měsíce – drobné záškuby;
• počátek 3. měsíce – pohyby končetinami,
pohyby hlavy, náznaky úchopových
pohybů;
• 5. měsíc – rozlišování spánku a bdělého
stavu, reakce na podněty zvukové,
vizuální, tlak i bolest;
• 6. měsíc – odlišování zvuků lidské řeči od
jiných, uklidňují se sáním prstů;
• 9.-10. měsíc – schopnost plodu učit se,
plod je aktivní, kontroluje prostředí,
rozlišení hlasu matky;
sociální interakce
• aktivní kontakt s matkou, dialog mezi
matkou a dítětem;
• rodiče – vztah k očekávanému dítěti, nová
zodpovědnost, zátěže – psychické,
somatické i sociální,
sociální interakce
vztah matky
• bezprostřední kontakt
• adaptační fáze na roli matky – těhotenství
• důležité první pociťování pohybů
vztah otce
• sdílet zkušenosti s partnerkou, podpora
• adaptační fáze na roli otce –
zprostředkovaně, více na vědomé úrovni
ukončení prenatálního období - porod
• výrazný mezník – samostatné fungování
organismu
• dítě samo dýchá, přijímá potravu, reguluje
teplotu
• nenásilný „něžný“ porod – rychlejší
adaptace dítěte i matky na novou situaci
• předpoklad pro optimální navázání vztahu
periodizace lidského věku
• prenatální období
• kojenecké období
• novorozenec
• batolecí období
• předškolní období
• mladší školní období
• adolescence
• dospělost
• stáří
periodizace lidského věku
•
•
•
•
•
•
početí – narození
1. rok života
1. měsíc
1-3 roky
3-6 let
6-11 let (1.- 5. ročník
ZŠ)
•
•
•
•
•
•
prenatální období
kojenecké období
novorozenec
batolecí období
předškolní období
mladší školní období
periodizace lidského věku
• 11-13 let
• raná adolescence, starší
(5.- 7. ročník ZŠ)
• 13-15 let
•
(7. -9. ročník ZŠ)
•
• 15-18/21 let
(střední škola-maturita)
• 20-60 let
• 60 let - †
školní období, prepuberta
střední adolescence,
puberta
pozdní adolescence,
dospívání
• dospělost
• stáří
otázky
???
• jaký je hlavní úkol po narození
• adaptace na prostředí
• která oblast psychiky se rozvíjí v prenatálním
období • emoce
• jak se nazývá druhá fáze prenatálního vývoje
• zárodečné, embryonální období
• jak se nazývá třetí fáze prenatálního vývoje
• období plodu, fetální období
Použité zdroje
VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie,
Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0
LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová
psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 807169-195-X
osobní poznámky ze studia Psychologie na
FSS MU Brno
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité
objekty vlastní originální tvorbou autora.
zdroje obrázků
obrázek č. 1
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZDvjbHJvu6TTB7nHBYjKnDjYh6348BX684fdMO
4H7YdGm_wB8tA citováno dne 31. 8. 2013
obrázek č. 2
https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTk65T81PqE5d8vi6EsXN2N7HPvbl709Wlg1XJjOcHqO9auWy1 citováno dne 31. 8. 2013
obrázek č. 3
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/9Week_Human_Embryo_from_Ectopic_Pregnancy.jpg citováno dne 31. 8. 2013
obrázek č. 4
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRY4LoP8J3kFL3BTXevkRj6gCI8h8cXO1goVODWe6I_TTC-QRI citováno dne 31. 8. 2013
ostatní použité objekty jsou vlastní originální tvorbou autora

similar documents