Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný

Report
přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející
doplněk
Anotace
 Materiál tvoří 17 slidů, v nichž i žák osvěží znalosti o postupně





rozvíjejícím a několikanásobném přívlastku a o doplňku ve české větě
cílová skupina: 8. roč.
Autor: Mgr. Tomáš Kozák
očekávaný výstup: žák je schopen pracovat s uvedenými druhy
přívlastků, pozná rozdíly mezi nimi a určí je. Pozná doplněk a je
schopen s ním pracovat a vyjádřit jej ve větě.
použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 8. roč., Rozbory vět a souvětí
průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky
na cvičeních, za cvičením následuje klíč s řešením
Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející
druh
rozdíl
příklad
postupně rozvíjející
spojení podstatného
jména a přívlastku je blíže
určeno dalším
přívlastkem; mezi
přívlastky nelze vložit
spojku ani psát čárky
ty dva mohutné stromy;
moderní železniční
doprava;
všichni mí kamarádi
několikanásobný
přívlastky patří do jedné
významové řady; mezi
přívlastky můžeme klást
spojky a zároveň čárky
(čárky se často nepíší
před a, i, ani, nebo, či
zatažená, olověná
obloha;
moje a tvoje sestra
obtížná, ale zajímavá
práce
Rozlište několikanásobné a postupně rozvíjející
přívlastky. Doplň čárky.
Bezbarvá obloha končícího zimního dne splývala s hladinou
klidného tichého jezera. Tělo kytovců má protáhlý
hydrodynamický tvar. V největším sálu byla nádherná
mramorová podlaha. K mému velkému překvapení tento
známý herec moje pozvání přijal. Nad divokým rozeklaným
údolím se klenula jasná večerní obloha, posetá zářivými
stříbrnými hvězdami. Kosatky žijí jak v severních tak v jižních
mořích a jejich výskyt je udáván z Baltského Středozemního i
Černého moře. To přece ví každé malé děcko. Slabý, ale
pronikavý zápach se začal šířit po celém domě. Byl to vždy
klidný ba až netečný člověk.
Rozlište několikanásobné a postupně rozvíjející
přívlastky. Doplň čárky. post. rozv. x několikanás.
Bezbarvá obloha končícího zimního dne splývala s hladinou
klidného, tichého jezera. Tělo kytovců má protáhlý
hydrodynamický tvar. V největším sálu byla nádherná
mramorová podlaha. K mému velkému překvapení tento
známý herec moje pozvání přijal. Nad divokým,
rozeklaným údolím se klenula jasná večerní obloha, posetá
zářivými stříbrnými hvězdami. Kosatky žijí jak v severních,
tak v jižních mořích a jejich výskyt je udáván z Baltského,
Středozemního i Černého moře. To přece ví každé malé
děcko. Slabý, ale pronikavý zápach se začal šířit po celém
domě. Byl to vždy klidný, ba až netečný člověk.
Rozlište několikanásobné a postupně rozvíjející
přívlastky. Doplň čárky. Věty napiš
1. Nejstarší zachovaná lékařská kniha pochází z Číny.
1. Nejstarší zachovaný lékařská kniha pochází z Číny.
2. Volavky se usadily v hlubokém temném lese.
2. Volavky se usadily v hlubokém, temném lese.
3. Jakub se díval do špinavých zašlých oprýskaných a slepých oken.
3. Jakub se díval do špinavých, zašlých, oprýskaných a slepých oken.
4. Na hlavní silnici mi tváře laskal čerstvý západní vítr.
4. Na hlavní silnici mi tváře laskal čerstvý západní vítr.
5. Zhnědlé a scvrklé okvětní plátky azalky se povalovaly na zemi.
5. Zhnědlé a scvrklé okvětní plátky azalky se povalovaly na zemi.
6. Uprostřed zahrady stál světlý vznosný zámek obrostlý břečťanem lemovaný záhony
tulipánů narcisů a pivoněk.
6. Uprostřed zahrady stál světlý, vznosný zámek, obrostlý břečťanem, lemovaný záhony
tulipánů, narcisů a pivoněk.
7. Nová netušená starost se mu zakousla do srdce.
Rozlište několikanásobné a postupně rozvíjející
přívlastky. Doplň čárky. Věty napiš
7. Nová, netušená starost se mu zakousla do srdce.
8. Lucie obývala krásný slunný pokoj.
8. Lucie obývala krásný, slunný pokoj.
9. V dálce se objevily první šedivé střechy stavení.
9. V dálce se objevily první šedivé střechy stavení.
10. Vystoupil jsem na nízkou kamennou konstrukci hráze.
10. Vystoupil jsem na nízkou kamennou konstrukci hráze.
11. Naše babička byla hodná obětavá pracovitá a skromná žena.
11. Naše babička byla hodná, obětavá, pracovitá a skromná žena.
12. Hana je sympatická usměvavá milá a zdvořilá dívka.
12. Hana je sympatická, usměvavá, milá a zdvořilá dívka.
13. Vtipná veselá i užitečná zábava příjemně ubíhala.
13. Vtipná, veselá i užitečná zábava příjemně ubíhala.
Rozlište několikanásobné a postupně rozvíjející
přívlastky. Doplň čárky. Věty napiš
14. Bylo krásné zasněžené listopadové odpoledne.
14. Bylo krásné zasněžené listopadové odpoledne.
15. Mladí šachisté změřili své síly s jinými mladými soupeři, navázali nové známosti a nová
přátelství a získali řadu cenných šachových zkušeností.
15. Mladí šachisté změřili své síly s jinými mladými soupeři, navázali nové známosti a nová
přátelství a získali řadu cenných šachových zkušeností.
16. Tým našich zkušených skokanů překvapil na zimních olympijských hrách.
16. Tým našich zkušených skokanů překvapil na zimních olympijských hrách.
17. Do nádraží vjel plně naložený nákladní vlak.
17. Do nádraží vjel plně naložený nákladní vlak.
18. Jasná modrá obloha byla bez jediného mráčku.
18. Jasná, modrá obloha byla bez jediného mráčku.
19. Kůň napadal na levou přední nohu.
19. Kůň napadal na levou přední nohu.
20. Každé jaro pokrývají pampelišky zahradu něžnými žlutými květy.
Rozlište několikanásobné a postupně rozvíjející
přívlastky. Doplň čárky. Věty napiš
20. Každé jaro pokrývají pampelišky zahradu něžnými žlutými květy.
21. Čerstvě posečená tráva vydávala sladkou sennou vůni.
21. Čerstvě posečená tráva vydávala sladkou sennou vůni.
22. Vzduch prosycovala uklidňující chladivá vůně podzimu.
22. Vzduch prosycovala uklidňující, chladivá vůně podzimu.
23. Zavál svěží studený větřík.
23. Zavál svěží studený větřík.
24. Prudká bouřka přerušila náhle hluboký noční klid.
24. Prudká bouřka přerušila náhle hluboký noční klid.
25. Nastala teplá letní noc.
25. Nastala teplá, letní noc.
Vyhledej v následujících větách doplňky.
Ležel už v posteli, zachumlaný až po bradu v obrovské peřině.
Zaslechla někoho tiše klepat na dveře sousedova bytu. Nikdy
jsem si ho nepředstavoval takového. Ráda bych si s tebou o
všem v klidu promluvila. Mnoho lidí považuje Aňu Geislerovou
za vynikající herečku. Marek doběhl do cíle jako předposlední.
T. G. Masaryk byl zvolen prvním prezidentem Československé
republiky. Ještě jsme tě dnes neviděli hrát na zobcovou flétnu.
Ukaž, udělám to sama. Antonín Dvořák je po celém světě
známý jako skladatel symfonické hudby.
Vyhledej v následujících větách doplňky.
Ležel už v posteli, zachumlaný až po bradu v obrovské peřině.
Zaslechla někoho tiše klepat na dveře sousedova bytu. Nikdy
jsem si ho nepředstavoval takového. Ráda bych si s tebou o
všem v klidu promluvila. Mnoho lidí považuje Aňu Geislerovou
za vynikající herečku. Marek doběhl do cíle jako předposlední.
T. G. Masaryk byl zvolen prvním prezidentem Československé
republiky. Ještě jsme tě dnes neviděli hrát na zobcovou flétnu.
Ukaž, udělám to sama. Antonín Dvořák je po celém světě
známý jako skladatel symfonické hudby.
Ze dvou vět vytvoř jedinou tak, aby obsah druhé
věty byl doplňkem ve větě první.
Udiveně se na ni podíval. Byl překvapen jejím zájmem.
Udiveně se na ni podíval, překvapen jejím zájmem.
Neměla jsem čas o tom přemýšlet. Byla jsem zavalena prací.
Neměla jsem čas o tom přemýšlet, zavalena prací.
Málem jsem vjel kolem do příkopu. Byl jsem oslněn reflektory protijedoucího auta.
Málem jsem, oslněn reflektory protijedoucího auta, vjel do příkopu.
Slyšeli jsme je. Dupali na schodech.
Slyšeli jsme je dupat na schodech.
Včera jsme se vrátili ze zájezdu do Anglie. Byli celí nadšení.
Včera se celí nadšení vrátili ze zájezdu do Anglie.
Detektivku jsem přečetl jedním dechem. Byl jsem napjatý, jak to dopadne.
Detektivku jsem, napjatý, jak to dopadne, přečetl jedním dechem.
Ze všeho nejraději jsem jedla lívance, když jsem byla malá.
Jako malá jsem ze všeho nejraději jedla lívance.
Vyhledej doplňky a řekni, čím jsou vyjádřeny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Žák má vypracovat domácí úkol zcela sám.
Dveře na balkon zůstaly otevřeny.
Kapra jsme přivezli živého.
Jitka odcházela spokojená.
Radek seděl na lavičce sám, plný obav.
Vesničané si otce vážili jako čestného člověka.
Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček.
Stavové zvolili Jiřího z Poděbrad za českého krále.
Každá matka by ráda viděla své děti šťastné.
Arnoštek se rozloučil uctivě se ukláněje.
Dům na pokraji města vypadal opuštěný.
Parník jsme zahlédli vyplouvat z přístavu.
Ovoce jíme zralé a umyté.
Jako malý chlapec trávil prázdniny u dědečka a babičky v Kralupech.
Děti stály zcela ztichlé a překvapené.
Pan Škába byl znovu zvolen starostou obce.
Konečně jsem uviděl letadlo přistávat.
Ze zájezdu jsme se vrátili plni bohatých dojmů.
Vyhledej doplňky a řekni, čím jsou vyjádřeny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Žák má vypracovat domácí úkol zcela sám.
Dveře na balkon zůstaly otevřeny.
Kapra jsme přivezli živého.
Jitka odcházela spokojená.
Radek seděl na lavičce sám, plný obav.
Vesničané si otce vážili jako čestného člověka.
Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček.
Stavové zvolili Jiřího z Poděbrad za českého krále.
Každá matka by ráda viděla své děti šťastné.
Arnoštek se rozloučil uctivě se ukláněje.
Dům na pokraji města vypadal opuštěný.
Parník jsme zahlédli vyplouvat z přístavu.
Ovoce jíme zralé a umyté.
Jako malý chlapec trávil prázdniny u dědečka a babičky v Kralupech.
Děti stály zcela ztichlé a překvapené.
Pan Škába byl znovu zvolen starostou obce.
Konečně jsem uviděl letadlo přistávat.
Ze zájezdu jsme se vrátili plni bohatých dojmů.
Vyhledej doplňky a řekni, čím jsou vyjádřeny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Pavlík doplaval do cíle třetí.
Někdy chodím k večeru na procházku sám.
Mikeš mhouřil blaženě oči vyhřívaje se na sluníčku.
Nerad vidím malou sestřičku plakat.
Ani jedno oko nezůstalo suché.
Na večerní procházce jsem se cítil bezstarostný a čilý.
Cizinci stanuli na Hradě nadšeni a okouzleni krásou Prahy.
Ivan chodil nemytý a nečesaný.
Závod dokončil Martin utrmácený a vyčerpaný.
Učitel odešel rozhněvaný ze třídy.
Sestra odešla z obchodu zklamaná.
Vrátil se rozrušený.
Často chodil Jirka zadumán po okolí.
Vodorovné přímky se zdají zakřivené.
Na horskou túru se nevydávejte sami.
Poznali jsme Jirku jako odvážného chlapce.
Zpráva přišla jako na zavolanou.
Vyhledej doplňky a řekni, čím jsou vyjádřeny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Pavlík doplaval do cíle třetí.
Někdy chodím k večeru na procházku sám.
Mikeš mhouřil blaženě oči vyhřívaje se na sluníčku.
Nerad vidím malou sestřičku plakat.
Ani jedno oko nezůstalo suché.
Na večerní procházce jsem se cítil bezstarostný a čilý.
Cizinci stanuli na Hradě nadšeni a okouzleni krásou Prahy.
Ivan chodil nemytý a nečesaný.
Závod dokončil Martin utrmácený a vyčerpaný.
Učitel odešel rozhněvaný ze třídy.
Sestra odešla z obchodu zklamaná.
Vrátil se rozrušený.
Často chodil Jirka zadumán po okolí.
Vodorovné přímky se zdají zakřivené.
Na horskou túru se nevydávejte sami.
Poznali jsme Jirku jako odvážného chlapce.
Zpráva přišla jako na zavolanou.

similar documents