VY_32_INOVACE_DEJ_286

Report
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona/číslo materiálu:
III/2 VY_32_INOVACE_DEJ286
Jméno autora:
Mgr. Karel Šonka
Třída/ročník
1. ročník
Datum vytvoření:
23. února 2013
Vzdělávací oblast:
Člověk a společnost
Tematická oblast:
Novověk - Reformace
Předmět:
Dějepis
Způsob využití:
Seznámit studenty formou prezentace s
životem a dílem Jana Amose Komenského
Klíčová slova:
Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag;
Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce;
Didaktika; Škola hrou
Druh učebního materiálu:
Prezentace
JAN AMOS KOMENSKÝ
28. března 1592
15 . listopadu 1670
http://www.moravacizmoravy.estranky.cz/img/mid/55/jan-amos-komensky.jpg
Nivnice nebo Komňa
nebo Uherský Brod
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/0/0b/Nivnice_CZ_CoA.jpg
http://www.ub.cz/Public/Images/User/29/Pametni%20deska%20
201.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/thumb/8/80/CoA-Komňa.svg/119px-CoAKomňa.svg.png
Přerov
http://media.novinky.cz/078/330789-top_foto1-kd3ze.jpg?1345465801
- 1608 nastoupil na latinskou školu v PŘEROVĚ
- roku 1614 se stal členem jednoty bratrské a stal se
správcem bratrské školy
Fulnek
http://www.kampocesku.cz/gallery/2009_07_08/27_dum_komensky.jpg
- roku 1616 se stal kazatelem jednoty bratrské ve Fulneku.
- období pronásledování a stíhání členů jednoty bratrské
- 1622 španělské vojsko vypálilo město. Komenský ztratil
rodinu, přišel o majetek a své rukopisy. Pak se musel
skrývat.
Labyrint světa a ráj srdce
/1623/
http://img.radio.cz/pictures/knihy/komensky_labyrint_sveta_cz.jpg
Lešno
http://img8.ceskatelevize.cz/program/porady/126184/foto09/06.jpg
- roku 1628 odešel do exilu do Lešna.
- v Lešně se stal učitelem, později
ředitelem bratrského gymnázia
1.
2.
zde začal tvořit Didaktiku velkou, Informátoria,
učebnice
zde napsal Navržení krátké o obnovení škol království
Českém = je to návrh na zlepšení národní výchovy a
nápravy církve
3.
dále zde napsal Speciální didaktiku – z té pak
vytvořil šest učebnic pro jednotlivé třídy elementární školy.
Tu pak nahradil dětskou encyklopedií o přírodě, člověku a
Bohu nazvanou Dveře jazyků otevřené. Pro učitele pak
napsal návod, jak tuto jazykovou učebnici používat
Elblag
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Elbląg,_Stary_Rynek,_pohled
_na_katedrálu_svatého_Mikuláše.JPG/250pxElbląg,_Stary_Rynek,_pohled_na_katedrálu_svatého_Mikuláše.JPG
- roku 1642 se vydal do Švédska
Lešno
http://img8.ceskatelevize.cz/program/porady/126184/foto09/06.jpg
- 1648 se vrátil do Lešna. Byl zvolen
biskupem jednoty bratrské
- Vestfálským mírem dne 24.10.
1648 skončila 30. letá válka.
Blatný Potok
http://www.prerovmuzeum.cz/img/zamek/aktuality/Blatný%20Potok%20originál%202_edited.jpg
v letech 1652 – 1654 Komenský pobývá
v Blatném Potoce v Sedmihradsku
tam napsal spis Škola vševědná = jedná se
plán založení sedmitřídní pansofické školy
roku 1654 vydal dramatické zpracování Dveří v 8 divadelních
hrách – nazvané Schola ludus (= školy hrou) jinými slovy Škola
na jevišti
v potocké škole poprvé osvětluje myšlenku obrázkového návodu
k poznávání věcí, kdy v první třídě by se měl svět předvádět
v obrázcích. Roku 1653 proto sepsal zjednodušenou jazykovou
učebnici Orbis sensualium pictus (= celkem 150 obrázků a zkrácený
text z Dveří k nim tvoří výklad. Jedná se zde o smyslové poznávání a
zároveň výuku jazykovou.
Lešno
http://img8.ceskatelevize.cz/program/porady/126184/foto09/06.jpg
v letech 1654 – 1656 opět pobývá v Lešně
zde píše Obecnou poradu o nápravě věcí lidských. Zde
se vyslovuje o tom, že svět by se dal změnit výchovou
roku 1656 za bojů Švédů s Poláky shořel v Lešně
Komenskému všechen majetek
Amsterodam
http://www.ub.cz/bz/archiv/01_06/jak3.jpg
z Lešna odešel v roce 1656 do Amsterodamu. Tam
strávil poslední léta svého života.
zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu. Je pohřben
v Nardenu.
Naarden
http://www.holandsko.cz/media/images/X11014802512.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Jan_Amos_Komenský.jpg
Propaguje myšlenku
pansofie (= vševědy)
„Žáku náleží práce, učiteli její
řízení.“
Vzdělání by se mělo dostat
všem. Soustavně vzdělávat by
se měli i dospělí.
„Školy mají být dílnami lidskosti
a ne mučírnami, jako byly
dosud.“

similar documents