Valašsko

Report
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 12 - 56
Anotace
Valašsko
Autor
Václav Jirát
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Umisťuje regiony na mapě, ústně rekapituluje základní
informace o regionu.
Ne
Valašsko
Prezentace
Aktivita / Výklad / Kombinace
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 1. stupeň
Typická věková skupina
10-11 let
Celková velikost
2 861 kB – soubor .pptx/ září - 2012
Metodika
• Pedagog se řídí pokyny autora v prezentaci. Jednotlivé
obrázky je možno ústně komentovat v diskusi se žáky. Žáci
řeší zadané otázky a úkoly nejprve samostatně. Poté
společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a
tím procvičí dané téma.
ČESKÁ
Obr. č. 2
• vymezeno na severu Ostravskem, na západě Hanou a na
jihozápadě Slováckem
• obyvatelé Valašska – potomci pastevců ovcí Valachů
• roubené domy s nízko posazenými střechami
povrch:
• hornatý, zalesněný, bez rovin a nížin
• Moravskoslezské Beskydy
• Vsetínské vrchy
• Hostýnské vrchy
řeky:
• Bečva – Rožnovská a Vsetínská
• Ostravice – vodní nádrž Šance (pitná voda pro Ostravu)
podnebí:
• deštivé
kultura:
• kroje
• lidové tance
• valašské nářečí
Obr. č. 3 Bečva
Vsetín
• zbrojovka (zbraně)
• textilní stroje
Rožnov pod Radhoštěm
• Valašské muzeum v přírodě (skanzen)
• výroba elektrotechniky (obrazovky)
Kopřivnice
• výroba nákladních automobilů TATRA
Valašské Meziříčí
• umělecká výroba gobelínů
• chemické závody
Štramberk
• jeskyně Šipka (pozůstatky neandertálského člověka)
• štramberské uši
Obr. č. 6
Štramberk
Val. Meziříčí
Kopřivnice
Bečva
Rožnov pod
Radhoštěm
Obr. č. 1
Obr. č. 4
Obr. č. 5
Zdroje obrázků
Č. 1 dostupné z : [http://www.zemepis.com/images/slmapy/kraje.jpg] dne 5. 9. 2012
Č. 2 dostupné z : [http://www.valassko.cz/images/new-foto/mapa-valassko.jpg] dne 5. 9. 2012
Č. 3 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Be%C4%8Dva_River_%28CZE%29.jpg]
dne 5. 9. 2012
Č. 4 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Cimbalovka_Mala_Rusava.jpg] dne 5. 9.
2012 – autor Honzula
Č. 5 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Vala%C5%A1sk%C3%A9_m%C4%9Bste
%C4%8Dko%2C_kostel.jpg] dne 5. 9. 2012 – autor Zdenek Svoboda
Č. 6 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/%C5%A0trambersk%C3%A9_u%C5%A1
i.JPG] dne 5. 9. 2012 – autor Manka

similar documents