VY_inovace_32_PR6_02

Report
Název: Planeta Země
VY_inovace_32_PR6_02
Autor: Mgr. Miroslav Nešpořík
Oblast: Přírodopis 6. ročník
Stručná anotace:
Postavení Země ve vesmíru, stavba Země, vznik života na Zemi
•
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
PLANETA ZEMĚ
Země je součástí sluneční soustavy.
Sluneční soustava:
hvězda – doplňte její název
8 planet – doplňte názvy tak jak jdou za sebou
měsíce
planetky, komety
umělá tělesa
 1. Čím je způsobeno střídání dne a noci 
 2 .Čím je způsobeno střídání ročních období 
 3. Jak se nazývá galaxie, ve které je sluneční soustava 
Vznik vesmíru : asi před 15 miliardami let
teorie Velkého třesku /Big bang/
Vznik Země: asi před 4,6 miliardami let z rotujícího mračna prachu a plynů
STAVBA ZEMĚ
zemská kůra
100 km
zemský plášť
2 900 km
zemské jádro
6 378 km
Metody průzkumu Země:
Litosféra – pevný horninový obal Země
tvořený zemskou kůrou a svrchní částí
pláště
1. přímé – vrty, doly, lomy /malá hloubka/
2. nepřímé – zemětřesné vlny
Zemské sféry:
atmosféra – plynný/vzdušný/ obal Země
prvotní atmosféra téměř bez kyslíku
hydrosféra – vodní obal Země
biosféra – život na Zemi
litosféra – pevný horninový obal Země
pedosféra – půdní obal Země
VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI
Názory na vznik života:
1. náboženské
2. vědecké teorie – uznávanou v současné době je evoluční
teorie o postupném vzniku života
z neživé hmoty a jeho dalším vývoji,
zakladatelem evoluční teorie je
Charles Darwin
Život na Zemi vznikl asi před 3,5 miliardami let ve vodním prostředí.
ZÁPIS
PLANETA ZEMĚ
Vznik Země – asi před 4, 6 mld. lety
Sluneční soustava – Slunce
8 planet
měsíce
planetky
meteority
komety
umělé družice
Pohyby Země:
kolem Slunce – roční období
kolem osy – den a noc
STAVBA ZEMĚ
zemská
kůra
Zemské sféry:
zemský
plášť
atmosféra, hydrosféra, biosféra, litosféra, pedosféra
zemské
jádro
Život na Zemi vznikl asi před 3,5 miliardami let ve vodním prostředí.
ŘEŠENÍ
PLANETA ZEMĚ
Země je součástí sluneční soustavy.
Sluneční soustava:
hvězda – SLUNCE
8 planet – MERKUR, VENUŠE, ZEMĚ, MARS, JUPITER,
SATURN, URAN, NEPTUN
planetky, komety
umělá tělesa
 1. Čím je způsobeno střídání dne a noci 
Země Se otáčí kolem své osy.
 2. Čím je způsobeno střídání ročních období 
Pohyb Země kolem Slunce a sklon zemské osy.
 3. Jak se nazývá galaxie, ve které je sluneční soustava 
Mléčná dráha.
Zdroje obrázků: kliparty sady Microsoft
Obrázek stavba Země je autorským dílem: 2011©Miroslav Nešpořík

similar documents