Ptáci-SOVY

Report
Autor:Karolína Knížová
Třída: 7.A
Osnova
1. Vzhled + Charakteristika řádů
2. Rozmnožování
3. Znaky
4. Zástupci sov
5. Sovy v lidské kultuře
6. Obrázky
7. Původ sov
8. Zdroje
Vzhled +charakteristika řádu
♠velmi nenápadné ´´maskovací´´ zbarvení
♠měkké peří s hřebínkovitým okrajem umožňuje
naprosto tichý let,napomáhá při přiblížení k nic
netušící kořisti, ale navíc umožňuje orientaci
sluchem, kterou by šum normálních křídel rušil
♠kolem očí vějířovitě uspořádané peří - závoj
♠zahnutý zobák.
♠čtvrtý prst - vratiprst, se může otočit dopředu
nebo dozadu.
♠Samice sov jsou větší než samci, velikost od 12
do 84 cm. Sovy také velmi dobře vidí na dálku.
Rozmnožování
♠Sovy se rozmnožují pohlavně, mají rozlišená
pohlaví a vnitřní oplození.
♠Po oplození se v těle samice kolem vajíčka
vytvářejí ochranné obaly, vzniká vejce se
skořápkou, a to samice naklade do hnízda.
Znaky
♠živí se hmyzem, malými savci a jinými ptáky,
někteří i rybami.
♠Nestravitelné části kořisti vyvrhují.
♠Vyskytují se ve všech kontinentech,výjimkou
je Antarktida a velká část Grónska a několik
ostrovů.
Zástupci sov
1.Sýček obecný:
-Aktivita – ve dne
-žije v otevřené krajině
-hnízdí v dutinách stromů,atd….
-živí se drobnými hlodavci, hmyzem, žížalami i ptáky.
2.Sýc rousný:
-hnízdí v dutinách stromů,lesních porostech,…
3.Sova pálená:
-k hnízdění využívá stavby (stodoly, věže kostelů)..
-hnízdo si nestaví
-živí se drobnými hlodavci, ptáky a hmyzem.
Část 2.
4.Výr velký:
-hnízdí v lesnatých a skalnatých místech
-hnízdo má na skalních římsách, ve starých hnízdech dravců a
volavek
-živí se ptáky a savci do střední velikosti.
5.Puštík obecný:
-aktivita –v noci
-hnízdí v dutinách stromů i ve zdech obydlí
-živí se hlavně hmyzem,ptáky,….
Část 3.
6.Kalous ušatý:
-žije v lesích i ve větších parcích
-hnízdí ve starých hnízdech vran a veverek
-živí se hraboši.
7.Kalous pustovka:
-Aktivita –ve dne
-žije v otevřeném terénu ve vlhkých oblastech
-hnízdí na zemi
8.Kulíšek nejmenší:
-obývá lesní porosty,hory a vrchoviny
-hnízdí v dutinách stromů
-loví drobné savce i ptáky.
Sovy v lidské kultůře
♠v evropské kultuře spojovány s moudrostí (podle řecké
bohyně moudrosti Athény)
♠v rané křesťanské mytologii je naopak sova symbolem
ďábla
♠houkání sýčka je chápáno jako věštba smrti
♠také v Japonsku je sova považována za symbol smrti a
špatné znamení
Obrázky
Sýc
rousný
Sýček
obecný
Sova
pálená
Výr
velký
Kulíšek
nejmenší
Kalous
ušatý
Puštík
obecný
Kalous
pustovka
Původ sov
♠Sovy pocházejí z Anglie.
Zdroje
1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Sovy
2.
DĚKUJI ZA
POZORNOST!
!!!!!!!

similar documents