Etiketa v *ivot*, spole*nosti, v práci

Report
ETIKETA V ŽIVOTĚ, VE SPOLEČNOSTI,
V PRÁCI
„Máte charisma?“
OSNOVA
Etika a etiketa
 Ve společnosti si nejsme všichni
rovni
 Vybraná pravidla chování
 Etiketa všedního dne
 Péče o vzhled
 Společenské stolování
 Různé společenské záležitosti
 Před a na významné společenské
události
 Přípitky a proslovy
 Nehody

ETIKA

Etika je filozofická
disciplína, je to nauka
o mravnosti, o
morálce, pracuje s
kategoriemi dobra a
zla, dříve se jí říkalo
mravouka. Společnost
vymezuje minimum
etiky (morálky) v
zákonech.
Aristotelés :
„Špatné jsou pouze
extrémy“
ETIKETA
Etiketa je normativní
soubor pravidel
společenského chování a s
etikou souvisí, protože do
oblasti morálky patří i
mezilidské vztahy,
respektování hodnot
jiných osob, společenství a
kultur. Jako vše ostatní
podléhá vývoji.
 Etiketa je úcta,
ohleduplnost, zdvořilost,
takt…

VE SPOLEČNOSTI SI NEJSME VŠICHNI
ROVNI
 Tři kategorie významnosti žena, starší,
nadřízený.
 Z toho vycházíme při všech úkonech,
které nás čekají: podávání ruky,
představování, usazování u stolu,
vcházení do dveří apod.
 Funkce i věk jsou relativní, jediným
pevným bodem je žena.
 V protokolárním styku mají některé
osoby absolutní nadřazenost.
 Přednost vyplývající z domácího
prostředí.
 Cizinci, cizí lidé mají přednost před
domácími a přáteli.
JAK V JEDNOTLIVÝCH SITUACÍCH VE
SPOLEČNOSTI
 Jak se představujeme
- pozor na jména
 Jak se zdravíme
- podávání ruky
- kdy ruku raději nepodáváme
- jak líbat
 Oslovování
- co s tituly
- tykání
 Ukazování prstem
 Ruka v kapse
 Dary a dárky
ETIKETA VŠEDNÍHO DNE
Chůze po ulici, dvě nebo více osob
 Vcházení do budovy, vycházení
 Kino, divadlo, koncert
 Šatna
 Klobouk a čepice
 Chůze do (ze) schodů
 Deštník
 Toaleta
 Auto
 Lahev s vodou
 Žvýkačka

ETIKETA VŠEDNÍHO DNE
Městská doprava
 Dálková přeprava – vlak, autobus
 V silničním provozu (řidič – řidič, chodec – řidič)
 V hotelu
 V kavárně
 Mobil
 Notebook
 sms
 E-mail
 Dopis

PÉČE O VZHLED
Přitažlivá žena
 Elegantní muž
 Hygiena – nové trendy
 Oblek
 Košile a kravata
 Boty
 Doplňky – kapesníky, rukavice, šle, opasek,
pánská kabelka, batůžek
 Slavnostní oblečení
- muž
- žena

SPOLEČENSKÉ STOLOVÁNÍ
Zasedací pořádek
 Prostírání stolu
 Servírování a obsluha
 Jak správně stolovat
- ubrousek
- pečivo
- příbor, při jídle, po jídle
- polévky, krémy, bujóny
- hlavní jídlo , krájení masa, brambor, kuře, kosti
- předkládáme si sami
- sklenice
- káva, čaj

RŮZNÉ SPOLEČENSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Rodina doma
- Vedení dětí k etiketě
- Stolování v rodině
- Péče o oblečení
 Rodina jde do společnosti
 Návštěva
 V kanceláři
 Minority – podniková kultura, nevidomí
nedoslýchaví, vozíčkáři, gayové, lesbičky,
Romové, ortotoxně věřící
 Firemní večírek
 Odchod zaměstnance z firmy

PŘED VÝZNAMNOU SPOLEČENSKOU
UDÁLOSTÍ
Jak pracovat s pozvánkou – vezmeme si ji s sebou,
pozvánka na jméno je nepřenosná
 Zkratky na pozvánkách
- R.S.V.P. , RLO (Račte laskavě odpovědět) – co
oznámíme, musíme dodržet
 Sami, nebo s doprovodem
 Děti na společenské akce nebereme
 Co na sebe (obvykle se to uvádí jen pro muže)
• Black tie – smoking a černý motýlek
• Formal dress – společenský oděv
• Informal – casual – neformální oblečení
 Pokud není na pozvánce nic, zeptáme se, nebo
zvážíme sami

NA SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Recepce
• Příchod, odchod
• Dobře se bavit, jíst do polosyta, pít do polopita
• Pozor – jíme vestoje s talířkem (kanapky)
 Raut
 Buffet lunch
 Garden party
 Snídaně v trávě
 Dostihy, golf, jachta
 Na dovolené

PŘÍPITKY A PROSLOVY, NEHODY
Čím kratší, tím lepší
 Proslov nečteme
 Jak se vypořádat s trémou – dobrá příprava,
zkusit si to nanečisto, kartička s poznámkami v
ruce
 Vyhýbáme se nástrahám (jídlo - chlebíčky, špízy,
kuřecí stehna, nápoje)
 Jak se zachovat
 Neváhejte postiženého upozornit
na defekt
 Neuklízíme


similar documents