VLIV HLUKU NA ZDRAVÍ

Report
Tomáš Baďura
ARI
Obsah
Úvod
 Vnímání hluku
 Intenzita zvuků
 Hranice ohrožení
 Zdroje zvuku
 Účinky na zdraví

Hluk civilizace nás chrání před šepotem
svědomí.
Co je to hluk

Hluk je jedním z fyzikálních faktorů,
který nepříznivě ovlivňuje lidské zdraví.

Je definován jako každý zvuk, který
vyvolává nepříjemný nebo rušivý pocit a
může být škodlivý pro zdraví.
Vnímání lidského sluchu

Co slyšíme
Hranice hlasitosti
Hlasitost zvuků
Zvuk
Intenzita v dB
Bezzvukovost, práh slyšitelnosti
0
Šeptaný hlas
20
Tichá obydlí
30
Tiché kanceláře
40
Normální hovor
50
Středně hlučné ulice, tiskárna
60
Statické stroje
70
Hlučné ulice, orchestr
80
Vrtačka, sekačka na trávu
90
Motorová pila, vlak, nákladní auto
100
Hlučné dílny, klakson u auta
110
Nízko letící letadlo, hrom
120
Proudová letadla, střelné zbraně
140
Sopečný výbuch
150
Start kosmické lodi
160
Hranice ohrožení

90 dB (vrtačka) - 8 hod

100 dB (pila, vlak) - 2 hod

110 dB (klakson) - 15 min

140 dB (střelná zbraň) – krátká expozice
Hlavní zdroje hluku

Doprava

Průmysl

Zemědělská činnost

Zábavní provozovny
Monitoring

Hygienickou službou od roku 1993

Klidná / hlučná část města

V ČR sledováno 19 měst

Fyzikální a zdravotní část
Centrum Brna ve dne
Centrum Brna v noci
Účinky hluku na člověka

rušení, při němž hluk interferuje s nějakou
činností (spánkem, komunikací)

hlučnost, což je subjektivní hodnocení
pocitu s nepatřičností hluku v konkrétním
prostředí

obtěžování, což představuje nepřípustné
ovlivňování životního prostředí
Akutní účinky

Zvýšení tlaku, tepu, adrenalinu

Snížení výkonnosti, pozornosti, paměti

Zhoršení srozumitelnosti a komunikace

Psychika (deprese, únava)
Chronické účinky

Fixování akutních účinků

Hypertenze, cholesterol

Poškození srdce, infarkt

Snížení imunity

Nespavost, únava
Z toho plyne
Omezit hlasitý poslech hudby
 Zkrátit pobyt v hlučném prostředí
 Nevykonávat hlučné činnosti v malém
prostoru
 Používat ochranné pomůcky
 Protihlukové bariéry

Zdroje



Www.szu.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-22].
Dostupné
z
WWW:
Http://www.szu.cz/tema/zivotniprostredi/prevence-a-ochrana-pred-hlukem.
Www.zubrno.cz [online]. 2009 [cit. 2010-1122].
Dostupné
z
WWW:
Http://www.zubrno.cz/studie/kap06.htm.
Přispěvatelé
Wikipedie,
Hluk
[online],
Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2010,
Datum poslední revize 11. 11. 2010, 01:52
UTC,
[citováno
22.
11.
2010]
<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hluk
&oldid=6066129>

similar documents