je určena k výplatě poukázané peněžní částky

Report
Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_PEK.2.16 Písemnosti ve styku s peněžními
ústavy a poštou - pošta
Vytvořeno:
Ověřeno:
14. 02. 2013
21. 02. 2013
Třída:
NS 2
Písemnosti ve styku s peněžními
ústavy a poštou - pošta
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Odborné předměty
Písemná a elektronická komunikace
2.
Ing. Petra Litošová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
notebook, projektor
Klíčová slova:
pošta, postfax, SIPO, CzechPOINT, P. O. Box, dodejka, poštovní
poukázka
Anotace:
Materiál je určen k seznámení s písemnostmi, které se používají při písemném styku s
poštou. Popisuje služby poskytované poštou, použití jednotlivých poštovních
poukázek.
ČESKÁ POŠTA, S.P.


přejímá, přepravuje, doručuje:

psané i mluvené zprávy

noviny a časopisy

peníze a balíky
nabízí:

pronájem poštovní přihrádky (P. O. Box)

prodej obálek, kolků, filatelistické zboží …
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
postfax (faxování dokumentů)
 SIPO (inkasní služba)
 Czech POINT (ověřování listin a podpisů,
ověřené výpisy ze systémů veř. správy …)
 datové schránky
 autorizovaná konverze dokumentů
 Poštovní spořitelna zajišťuje vybrané služby
ČSOB

TISKOPISY
podací lístek pro doporučenou zásilku
 dobírková poštovní poukázka
 mezinárodní dobírková poukázka
 dodejka
 mezinárodní dodejka C5
 poštovní poukázky

POŠTOVNÍ POUKÁZKA „A“
je určena k poukázání peněžní částky na účet
vedený bankou
 odesílatel uhradí poukázanou peněžní částku
hotovosti
 v případě zvláštních smluvních ujednání může
cenu služby hradit majitel účtu – adresát

POŠTOVNÍ POUKÁZKA „B“
je určena k výplatě poukázané peněžní částky
příjemci v hotovosti
 odesílatel uhradí poukázanou peněžní částku
převodem z bankovního účtu
 údaje o platbě lze předat poště buď písemnou
formou nebo předáním dat elektronickou
formou (e-mail, flash disk atd.)
 výběr peněžní částky lze realizovat na
kterékoliv poště

POŠTOVNÍ POUKÁZKA „C“
je určena k výplatě poukázané peněžní částky
příjemci v hotovosti
 odesílatel uhradí poukázanou peněžní částku v
hotovosti

POŠTOVNÍ POUKÁZKA „D“
je určena k výplatě poukázané peněžní částky
příjemci v hotovosti ve lhůtě jednoho
pracovního dne ode dne podání
 odesílatel uhradí poukázanou peněžní částku v
hotovosti

VYPLŇOVÁNÍ POŠTOVNÍCH POUKÁZEK
čitelné, bez chyb a oprav
 peněžní částka se píše tak, aby její jednotky
byly před označením haléřů, a místo před
čárkou proškrtneme rovnítky
 slovy se částka píše jako složená číslovka
dohromady, hned od začátku šrafované řádky,
např. Jednostodvacet

OPAKOVÁNÍ
1. Jaké služby poskytuje pošta?
 postfax (faxování dokumentů)
 SIPO (inkasní služba)
 Czech POINT (ověřování listin a podpisů, ověřené
výpisy ze systémů veř. správy …)
 datové schránky
 autorizovaná konverze dokumentů
OPAKOVÁNÍ
2. K čemu slouží poštovní poukázka „C“?
 je určena k výplatě poukázané peněžní částky
příjemci v hotovosti
 odesílatel uhradí poukázanou peněžní částku v
hotovosti
OPAKOVÁNÍ
3. Vyjmenujte základní zásady při vyplňování
poštovní poukázky?
 čitelné, bez chyb a oprav
 peněžní částka se píše tak, aby její jednotky byly
před označením haléřů, a místo před čárkou
proškrtneme rovnítky
 slovy se částka píše jako složená číslovka
dohromady, hned od začátku šrafované řádky,
např. Jednostodvacet
Použité zdroje
• FLEISCHMANNOVÁ, Emílie a spol. Písemná a elektronická komunikace pro
střední školy a veřejnost – 2. díl. 1. vyd. Praha: nakladatelství FORTUNA,
2005, ISBN 80-7168-924-6.
• Poštovní poukázka A. Česká pošta [online]. [cit. 2013-02-14]. Dostupné z:
http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/penezni-sluzby/cr/postovnipoukazka-a-id254/
• Poštovní poukázka C. Česká pošta [online]. [cit. 2013-02-14]. Dostupné z:
http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/penezni-sluzby/cr/postovnipoukazka-c-id257/
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení
autorova jména.

similar documents