Karen Ringereides presentasjon

Report
Kommunale kriseteam
Froland 7.6.-12
Program for dagen
Hvordan
har
du
det
i
dag?
Luke 3:
Refleksjonssirkelen
7
Psykologisk førstehjelp
Teknikker for psykologisk rehabilitering
NCTSN
Målsetting
Profesjonell opptreden
Retningslinjer
Kjernetiltak
Manualen skal være
Teknikker for psykologisk rehabilitering
Kjerneteknikker
Tilrettelegging for positiv aktivitet
Oppfølging av etterlatte etter selvmord
Forekomst av selvmord
Figur 5. Selvmord etter fylke. Per 100 000. Årlig gjennomsnitt 1996-2006
8,6
Sogn og Fjordane
9,5
Møre og Romsdal
10,2
Akershus
Nord-Trøndelag
10,4
Østfold
10,7
Hordaland
10,7
Troms Romsa
10,7
Rogaland
10,8
Nordland
11,2
11,3
Vest-Agder
Hele landet
11,8
Sør-Trøndelag
11,8
12,1
Aust-Agder
Oppland
13,1
13,2
Oslo
13,4
Telemark
14,2
Buskerud
14,4
Vestfold
Hedmark
15,1
16,2
Finnmark Finnmárku
0,0
6,0
12,0
Per 100 000 innbyggere
Datakilder: Dødsårsaksregisteret, registerkopi ved Folkehelseinstituttet og offisiell befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
18,0
Hvem er de etterlatte?
«Ta kontakt hvis det er noe»
Hovedutfordringer
Ulike aktører….
Vanlige etterreaksjoner
Sorgen etter et selvmord
Ulike opplevelser av selvmordet
(Bille-Brahe, Danmark)
Etterlattes reaksjoner kan kompliseres av
Barn som etterlatte
Når ungdom dør i selvmord
To-spors-modellen
Hvilken hjelp ønsker etterlatte ved
selvmord?
(«Dyregrov, Suicidologi, 2004)
Råd fra etterlatte til profesjonelle hjelpere
(Omsorgsprosjektet, Dyregrov, Suicidologi 2004)
Råd fra etterlatte til profesjonelle
hjelpere
(Omsorgsprosjektet,Dyrgrov Suicidologi 2004)
Hovedprinsipper for hjelpearbeid
Kilder dokumenter:

similar documents