kjøreplan og oppgaver02012013

Report
Personalseminar IOKS
Kjøreplan 18.desember 2012
Inderøy kulturhus
Kjøreplan og oppgaver 2.januar 2013
Versjon 5.desember
Kjøreplan onsdag 2.januar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0800
Musikkintro (Petter følger opp)
0815
Velkommen til idédugnad (Harald Einar)
0830
Staben presenterer resultatet fra gruppearbeidene 18.desember.
–
5 oppgaver, til sammen 20 minutter
0850
Oppgave 1 Kulturprofil
–
Kort presentasjon av oppgavene
–
Diskusjon ved bordene
0920
Alle fargene går til sitt grupperom.
–
Presentasjon av det viktigste utsagn per gruppe
–
Flytting innad grupperommet mellom de ulike besvarelsene
0950
Pause med kaffe
1010
Oppgave 2 Overganger og samhandling
–
Presenter oppgavene
–
Diskusjon ved bordet.
1050 Flytting til grupperom
–
Presentasjon av det viktigste utsagn per gruppe
–
Flytting innad grupperommet mellom de ulike besvarelsene
1130
Lunsj (Forsyn dere og spis ved gruppebordet)
1230
Vi lager kor (Roger)
1330
Oppgave 3 Prioritering og omdømmebygging
–
Intro omdømmebygging
–
Diskusjon ved bordet
1345
Hvert lag går til sitt rom Prioriterer med ”Likes”
1410
Pause
1430
Konkurranse om navn og slagord
1450
Presentasjon fra vært bord – farge for farge
1510
Vinner kåres
1520
Avrunding ved styringsgruppen: Veien videre
1525
Avslutningssang
1530 Slutt
Copyright © 2010 TotalConsult
Jans intro til gruppeoppgavene
•
•
•
Nå er dere trente oppgaveløsere! Så nå kan dere ta arbeidet ett hakk videre.
Minner om isfjellet – vær på jakt etter det som er spesielt for IOKS
Prøv å tenke adferd; ”hvordan gjør vi det”
•
IOKS er et oppvekst- og kultursenter
–
–
–
Da er det naturlig at lærere og kulturarbeidere blir de tydeligste
Men, som alle helt sikkert er enige i, men kanskje ikke tenker så mye over i det daglige:
De som har andre roller er også med og preger senteret. Og de er med å gir det identitet og
de er viktige i å gjøre senteret til suksess
–
Mange kunne nevnes, men for eksempel kan det være en i kantina som ser en elev som
trenger støtte, eller en renholder – i tillegg til den viktige funksjonen som er jobben deres
Siste jeg var her fikk jeg være med Baard på en tur rundt i kulturhuset. Jeg har selv vært
aktiv i skolekorps og idrettsalg. Her har dere allerede mye godt samarbeid på tvers. Og det
som foregår i Bibliotek og kulturhus utenfor skoletida er selvfølgelig viktig for IOKS suksess
slik visjonen er tenkt.
–
–
Derfor: oppgavene oppfattes lett som skoleoppgaver. Løft blikket og forsøk å ivareta hele
virksomheten, alle medarbeidere –og hele dagen – fra morgen til kveld!
Copyright © 2010 TotalConsult
Oppgave 1: Hvordan skal IOKS’ kulturprofil prege virksomheten
1. Hvordan skal kulturprofilen til IOKS oppleves av personale?
2. Hvordan skal kulturprofilen til IOKS oppleves av elevene?
3. Hvordan skal kulturprofilen til IOKS oppleves av foresatte?
4. Hvordan skal kulturprofilen til IOKS oppleves av samarbeidspartnerne?
(Høgskole, næringsliv,…)
5. Hvordan skal kulturprofilen til IOKS oppleves av nærmiljøet?
(Gi konkrete eksempler!)
Innenfor hver farge har ett bord oppgave 1, ett bord oppgave 2 osv.
Etter en stund går hele laget (fargen) til sitt rom, henger opp besvarelsene, presenterer
for de andre og supplerer de andre besvarelsene på flipoveren.
Copyright © 2010 TotalConsult
Oppgave 2: Overganger og samhandling
Overgang mellom skoleslagene
1. Hvordan best ivareta spenningen ved overgangen mellom skoleslagene
2. Hvordan ivareta muligheten for ”rolleskifte” når du går til neste skole
3. Hvordan (og hvor mye) overføre individuell elevkunnskap til neste skoleslag
God samhandling med foresatte
4. Hva kan skoleslagene i IOKS lære av hverandre i mottak av nye elever (på neste
trinn)
5. Hva kan skoleslagene i IOKS lære av hverandre i kommunikasjonen med foresatte
Innenfor hver farge har ett bord oppgave 1, ett bord oppgave 2 osv.
Etter en stund går hele laget (fargen) til sitt rom, henger opp besvarelsene, presenterer
for de andre og supplerer de andre besvarelsene på flipoveren.
Copyright © 2010 TotalConsult
Oppgave 3: Prioritering og Omdømme
1.
Hva er bordets 3 viktigste innspill til styringskomiteen som styringskomiteen må ivareta
for at IOKS skal bli vellykket
–
–
–
–
–
–
2.
Som støtte til tanken kan dere se det fra ulike perspektiver:
Ansatteperspektiv
Elevperspektiv
Lokalsamfunnsperspektiv
Regionalt perspektiv: Sett fra Steinkjer – for at de skal si ”Look to Inderøy”
Nasjonalt perspektiv: Sett fra Oslo – for at de skal si ”Look to Inderøy”
Omdømmebygging
1.
Heistest: Du kommer inn i heisen sammen med en du ikke kjenner og skal fortelle om IOKS. Du rekker tre
setninger mellom 1. og 8.etasjej: Hva forteller du om IOKS?
Alle bord besvarer begge oppgavene
Alle bord besvarer begge oppgavene. Etter en stund går hele laget (fargen) til sitt rom, henger opp besvarelsene,
presenterer for de andre. Hvert lag prioriterer med ”Likes”.
Copyright © 2010 TotalConsult
Konkurranse
•
•
•
Hva skal barnet hete?
Konkurranse om å lage det beste navnet på IOKS
Det kåres en dagsvinnner
•
•
•
Hva skal vi være kjent for?
Hvilket slagord, kjennetegn, ”Merke” for IOKS, hva er visjonen, …
Ett ”utsagn”
•
Besvares på Flipover med gruppenummer
Når alle har skrevet nummer og svaret på de to oppgavene på en flipover reiser en fra vært bord
og holder opp flipoveren
– først de fem i rødt lag
– Lagleder leser besvarelsene
så setter de seg og neste farge viser fram sine besvarelser, og lagleder leser…osv
Styringskomiteen er jury, gjør sine valg og kårer en ”dagsvinner” i hver kategori.
Copyright © 2010 TotalConsult
Copyright © 2010 TotalConsult
Huskeliste
•
•
•
•
•
•
Tusjer, ark, frysetape…vgs
Klistermerker: Merete
Alle sender Merete oppsummering 18.desember ett til to ppt-ark med kopi til Jan
Jan instruerer Jægtvolden om rominnredning
En felles redigeringsdag for data fra Jægtvolden –etter skolebesøk. Mellom 9. og 21.
Uke 3. 16. 17,. 18.???
Premier – 2 bord á maks 6 deltakere betyr 12 premier: Torunn og Sigrid ordner
•
Åpningsspill: Petter ordner
•
•
Kopieres av deltakerlister for hver farge som siste. Legges på bordene som sist
Den komplette listen med inndelingen henges opp ved inngangen. Kopieres. (Jan
kan kopiere i A3.)
•
•
Nå trenger alle fargene samme oppgaver, så de kan kopieres på hvite ark.
Strengt tatt trenger kanskje ikke oppgavene deles opp med ett spørsmål per ark,
bare si at bord nr.1, nr.6, osv løser oppgave 1, …bord 2, 7, .. har spørsmål 2, osv
I så fall trenger vi 160 eksemplarer av alle 3 oppgaver og konkurranseteksten.
Hvis dere ønsker det kan jeg splitte opp oppgavene slik at hvert bord bare har ett
spørsmål
•
•
Copyright © 2010 TotalConsult
Rom
•
Et stort rom med 26 småbord + et bord til stab og ett til styringsgruppa
•
•
•
På samme etasje er peisestua med god veggplass
I 2.etasje er det ett stort rom og ett tilstrekkelig stort rom
Så trenger vi helst to rom i kjelleren
•
Vi veksler mellom plenumssalen og ett rom for hvert lag. Innenfor sitt rom
sirkulerer deltakerne etter anvisning fra lagleder. Dette rommet er merket med
gruppens farge og er det samme hele dagen.
(Ingen forflytning for øvrig mellom rommene.)
•
•
•
Åpner med flygel i plenumsrom
Vi spiser i plenumsrommet. Buffetlunsj og spiser ved småbordene
Etter lunsj (1330) går vi opp i 2.etasje for korøvelse mens personalet fjerner
tallerkener med mer.
Copyright © 2010 TotalConsult
Gruppeinndeling
vanlig font: vgs, bold: ungdomsskolen, kursiv: barneskolen, understreket: Biblioteket
*kulturskolen, **Kulturhuset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bord 1: Bjørn Håvard Bakken*, Erik Kvam, Torunn Zeiner, Roger Hvidsten, Hanne Hollås Aas
Bord 2: Bjørn Bratsberg, Bodil Kolset, Ellen Ingunn Norum, Gerd Sissel Selseth, Anne Siri Wester
Bord 3: Mette F. Brattgjerd, Jannicke Lindstrøm*, Tove Sundfær, Christina Tuset, Hallfrid Solberg**
Bord 4: Gerd Iren Bruås, Lars Lothe, Anne Lena Underland, Sveinung Gravås, Gretha Solberg, Anna Rennemo**
Bord 5: Hilde Brørs, Paal Frode Pettersen, Nils Erik Ystgård, Linda Brandsås Berg, Knut Barli, Kjellrun Kleven*
Bord 6: Annette Dahlø, Johannes Lyngstad, Ann Turid Gangstad, Tor Yngve Nyborg, Kari Fjerstad
Bord 7: Quanlon Dehng , Roger Moen, Trond Brage Kosberg, Anne Karen Hårberg, Olaug Denstadli
Bord 8: Alfa E.N. Diaz, Kari Øyen, Ulf Håkan Lundquist, Brit Elin Aas, Laila Råen, Marit Franssen**
Bord 9: Kim Aleksander Eriksen, Gunvor Ostad, Hild Anne Aas, Gjertrud Strand, Magne Vestrum
Bord 10: Elin K. Evenstad, Inger Johanne Grønnesby, Tor Arild Holthe, Frode Voll
Bord 11: Jon Arild Ferstad, Henning Røe, Ragne Gjemble, Janne Vang; Roger Amund Olsen*
Bord 12: Tone Finsaas, Jostein Råen, Hanne Lenvik, Wigdis Huseth, Hilde Dretvik
Bord 13: Siv Furunes, Heidi Skjerve, Marius Lie, Mildrid Næss, Ole Anton Vist**
Bord 14: Ronni Garli, Lena Sandsaunet, Anne Lise Hofstad Hojem, Elisabeth Kjøsnes, Britt Oddny Helgerud
Bord 15: Aleksander L. Gifstad, Anne Grete Sand, Liv Knudsen, Hanne Volan Agle, Egil Kvam
Bord 16: Ingri A.P.Grønnesby (Ikke 18/12), Maria Stattin, Arne Hegglund, Ann Katrin Ansnes, Laila Marklund, Marit
Tronstad
Bord 17: Bendik L. Haanshus, Edgar Størseth, Eva Heggdal, Paul Sagen, Annfrid Uddu
Bord 18: Jørn T. Haanshus, Bente Steensgaard, Liv Signe Saxhaug Munkeby, Solfrid Reitan
Bord 19: Tove W. Haug, Anders Sødermark, Tove Irene Haugbotn, Renate Roel
Bord 20: Gunnar Haugseth, Gunvor Winge, Anders Skarland, May-Liss Gundersen, Halvor Dahl**
Bord 21: Anna C.N. Hegdahl, Merethe Ystad, Ivar Bjerkan, Kari Norum, Liv Kristin Høyem
Bord 22: Marthe N. Hofstad*, Solveig Welde, Rannveig Klepp, Bente Bromstad
Bord 23: Jo L. Jacobsen*, Astrid E.Tvete, Kristin Johnsen, Kristofer Aune, Rune Dyrstad**
Bord 24: Odny Kjelbergnes, Camilla Wolan, Tormod Daling, Janne Kjelvik, Anne Grete K. Petersen
Bord 25: Eva Kjesbu, Unni C. Våge, Ingar Rosø, Kari S Nyborg, Gry Gullbrekken
Bord 26: Keth Ingunn Kleiberg, Trygve Wold, Anne Mette Ness Gausen, Inger Anne Kjelvik; Susann Ulndersaaker**
Rødt lag: gruppe 1-5:Grønt lag: gruppe 6-10, Gult lag: gruppe 11-15, Blått lag: gruppe 16-20, Rosa lag: gruppe 21-26
Copyright © 2010 TotalConsult
Organisering av arbeidet
Styringsgruppe (og arbeidsgruppe):
•
Aase Bergene (Inderøy videregående skole)
•
Ingrid Stai Skjesol (Sakshaug skole)
•
Harald Einar Erichsen (Inderøy ungdomsskole)
•
Sigrid Bjerkan (Inderøy kulturskole)
•
Baard Aarnes (Kulturhus)
•
Torunn Sandstad Næss (Bibliotek)
Stab:
• Rødt lag: gruppe 1-5: Lagleder: Leif Morten Heggli, Allan Lønnvik
• Grønt lag: gruppe 6-10 Lagleder: Merete Røvik
• Gult lag: gruppe 11-15 Lagleder: Bjørn Åge Henriksen
• Blått lag: gruppe 16-20 Lagleder: Petter Skjervold, Eva Salvesen
• Rosa lag: gruppe 21-26 Lagleder: Gerd Elisabeth Mandelid og Sigrun Moen Ferstad
Copyright © 2010 TotalConsult

similar documents