Noah*s Ark - Асоциация Дебати

Report
Sofia Debate Association
Асоциация Дебати София
Карл Попър
Ценностен дебат
Николай Нейков
Андрей Мирчев
Формати на дебат
• Линкълн-Дъглас – 1 срещу 1
• Карл Попър – 2 отбора по 3ма
• Американски парламентарен – 2 отбора по 2ма
• Британски парламентарен – 4 отбора по 2ма
Форма на дебат
• Прост аргументативен
– За и против плоския данък
• Дебат на ценности (Value)
– Ние вярваме в плоския данък
• Дебат на политики (Policy)
– Ще въведем плосък данък
• Смесен (Mixed)
– Трябва да се въведе плосък данък
КП Дебат на ценности
Главната цел на дебата на ценности е да представи и защити
определена гледна точка.
Елементи на дебата:
• Тема
• Дефиниции
• Критерий
• Аргументи
Пример: Еднополовите бракове трябва да са позволени.
Мъжете са по – добри шофьори от жените.
Дебат на ценности: Тема
Тема
(Motion, Topic)
Съобщително изречение, което се възприема от
утвърждаващия отбор, на базата на което се сформира
цялостната им линия на мисъл.
Пример: Ние вярваме, че футболът е по – добър от
баскетбола.
Това правителство вярва в пазарната икономика.
Какво трябва да разберем от темата?
Дебат на ценности: Дефиниции
Дефиниции
(Definitions)
Утвърждаващият отбор има задачата да обясни значението на думите,
използвани в темата. Целта е публиката и опозицията да разберат точно
за какво се говори.
Пример: Ние вярваме, че футболът е по – добър от баскетбола.
Ние = ?
Футбол, баскетбол = ?
по – добър = ?
Какви трябва да бъдат дефинициите?
Дебат на ценности: Критерии
Критерий
(Criterion)
Ценност, на базата на която се решава изходът на дебата.
Пример: ЦСКА е по-добър отбор от Левски
Критерии:
•
Шампионски купи
•
Победи срещу другия отбор
Какъв трябва да бъде критерият?
Дебат на ценности: Аргументи
Аргументи
(Arguments)
Аргументи, които добиват смисъл в контекста на критерия
тема
критерии
Как да избираме аргументи?
Форма на дебат
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
У 1 – 6 Минути
Въпроси О3 на У1
О1 – 6 Минути
Въпроси У3 на О1
У2 – 5 Минути
Въпроси О1 на У2
О2 – 5 Минути
Въпроси У1 на О2
У3 – 5 Минути
О3 – 5 Минути
•
Всеки от отборите разполага с 8 мин., които може да използва за почивки
между речите.
У3
У2
У1
О1
О2
О1
О3
У3
У1
О3
Роли на говориели
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
У 1 – 6 Минути
Въпроси О3 на У1
О1 – 6 Минути
Въпроси У3 на О1
У2 – 5 Минути
Въпроси О1 на У2
О2 – 5 Минути
Въпроси У1 на О2
У3 – 5 Минути
О3 – 5 Минути
•
Всеки от отборите разполага с 8 мин., които може да използва за почивки
между речите.
У3
У2
У1
О1
О2
О1
О3
У3
У1
О3

similar documents