Prezentace G10 Genetické příklady 1

Report
Genetické příklady I.
Autor: Mgr. Tomáš Hasík
Určení: Septima, III.G
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
Moderní biologie
reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Příklad č. 1
Proveďte křížení heterozygotních dihybridů
hrachu. Sledovanými znaky jsou:
barva semene: zelená – L, žlutá – l
struktura semene: kulatá – R, svraštělá – r
Příklad č. 1 - řešení
F2: LlRr x LlRr
Gamety
LR
Lr
lR
lr
LR
LLRR
LLRr
LlRR
LlRr
Lr
LLRr
LLrr
LlRr
Llrr
lR
LlRR
LlRr
llRR
llRr
lr
LlRr
Llrr
llRr
llrr
šlechtitelská
novinka
úhlopříčka
homozygotů
úhlopříčka
heterozygotů
Příklad č.1 - řešení
Křížením dostaneme semena následujících
fenotypů:
9 zelených kulatých
3 zelené svraštělé
3 žluté kulaté
1 žlutý svraštělý
Příklad č. 2
• U skotu je bezrohost dominantní nad
rohatostí. Jaké je potomstvo z bezrohého býka
s rohatými kravami, když jedna z nich již dříve
při stejném křížení vrhla rohaté tele. Alely
označte písmenem B,b.
Příklad č.2 - řešení
Možný býk
BB nebo Bb
kráva
bb
Tele
bb
Vyloučíme tedy býka BB
Zkřížíme býka Bb x kráva bb
Dostaneme 50% bezrohých a 50% rohatých
potomků.
Příklad č. 3
• Černá barva B je u skotu dominantní nad
červenou b. Při křížení s jedním a tímtéž
černým býkem porodila červená kráva Zorka
černé telátko, černá kráva Majka černé telátko
a černá kráva Bětka červené telátko. Co
můžeme říci o genotypové sestavě býka,
Zorky, Zorčina telátka, Bětky a Bětčina telátka.
Vyskytuje se u Majky a jejího telátka alespoň
jedna dominantní alela?
Příklad č.3 - řešení
Možný býk
BB nebo Bb
Zorka
Zorčino telátko
bb
Bb
Majka
Majčino telátko
BB nebo Bb
BB nebo Bb
Bětka
Bětčino telátko
BB nebo Bb
bb
Podle Bětčina telátka vyřadíme býka BB a Bětku BB.
Býk: Bb, Zorka bb, Zorčino telátko: Bb, Bětka: Bb, Bětčino
telátko: bb.
Majka a její telátko jsou nositeli minimálně jedné
dominantní alely.
Příklad č. 4
• Modrooký muž, jehož oba rodiče měli oči
hnědé, se oženil s dívkou, která má hnědé oči
a jejíž otec byl modrooký, zatímco matka
hnědooká. Jejich zatím jediné dítě má oči
hnědé. Jaké jsou genotypy dítěte, rodičů a
všech prarodičů, víme-li, že hnědá barva H je
dominantní nad modrou h.
Příklad č.4 - řešení
Modrooký muž hh, tudíž jeho hnědoocí rodiče
Hh a Hh
Dívčin modrooký otec hh, tudíž matka HH nebo
Hh, a proto hnědooká dívka Hh.
Dítě potom Hh.
Příklad č. 5
• Jaké děti mohou mít rodiče, jsou-li tmavoocí
praváci, jestliže jsou v obou příslušných párech
alel heterozygotní. Praváctví P je dominantní
nad leváctvím p, hnědá barva očí H je
dominantní nad modrou h. Geny pro oba
znaky leží na různých chromozómech.
Příklad č.5 - řešení
Genotyp obou rodičů je HhPp
Vytvořením mendelistického čtverce dostaneme
9 hnědookých praváků, 3 hnědooké leváky, 3
modrooké praváky a 1 modrookého leváka.
Příklad č. 6
Genotyp jedinců tetrahybridů v F1 je AaBbCcDd.
Tyto čtyři geny leží na různých chromozomech. Jaká
je pravděpodobnost, že potomci v F2 budou mít
následující genotypy:
1. aabbccdd
2. AaBbCcDd
3. AABBCCDD
4. AaBBccDd
5. AaBBccdd
Příklad č.6 - řešení
• Při křížení Aa x Aa dostaneme genotypy AA,
Aa, Aa, aa. Genotyp aa vzniká ve 25%, tedy ¼.
• Stejně tak při křížení Bb x Bb vzniká genotyp
bb v ¼ případů atd. Pravděpodobnost vzniku
genotypu aabbccdd je tedy 1/4 * 1/4 * 1/4 *
1/4 = 1/256. Obdobně je to u dalších příkladů.
2) 1/16, 3) 1/256, 4) 1/64, 5) 1/128.
Příklad č. 7
Jaká je pravděpodobnost, že rodičovský pár
následujících genotypových sestav bude mít
potomka uvedeného genotypu?
1. AABBCC x aabbcc = AaBbCc
2. AABbCc x AaBbCc = AAbbCC
3. AaBbCc x AABbCc = AaBbCc
4. aaBbCC x AABbcc = AaBbCc
Příklad č.7 - řešení
Postupujeme obdobně jako v předchozím
příkladě, tedy v prvním případě 1/1 * 1/1 * 1/1
= 1 (100%).
2) 1/2 * 1/4 * 1/4 = 1/32
3) 1/8
4) 1/2.
Příklad č. 8
• Je dána chromozómová výbava rodičovských
gamet (každá nese tři chromozómy).
Schematicky zakreslete genetickou výbavu
hybrida a všechny možné kombinace gamet,
které se mohou vyskytnout v gametách tohoto
hybrida při meioze.
Příklad č.8 - řešení
Rodičovské gamety
Hybrid F1
x xx
xxx
x x x x xx
Gamety hybrida F1
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Příklad č. 9
• Rodiče mají krevní skupiny A a B. Jaké krevní
skupiny mohou mít jejich děti?
Příklad č.9 - řešení
• V závislosti na genotypech rodičů se mohou u
potomků vyskytnout všechny krevní skupiny –
A, B, AB i O. Bez znalosti genotypů rodičů
nelze přesněji určit.
Příklad č. 10
• Chlapec má krevní skupinu 0 a jeho sestra
krevní skupinu AB. Jaké krevní skupiny mají
jejich rodiče?
Příklad č.10 - řešení
• Jeden z rodičů má krevní skupinu A (genotyp
IAI0) a druhý rodič krevní skupinu B (genotyp
IBI0)
Příklad č. 11
• V porodnici zaměnili dva chlapce. Rodiče
jednoho z nich měli krevní skupiny A a 0,
rodiče druhého měli krevní skupiny A a AB.
Rozbor krve ukázal, že jeden z chlapců má
krevní skupinu 0, zatímco druhý má krevní
skupinu A. Kterým rodičům který chlapec
patří?
Příklad č.11 - řešení
• Chlapec s krevní skupinou 0 patří prvnímu
rodičovskému páru, chlapec s krevní skupinou
AB patří druhému rodičovskému páru.

similar documents