ja/nee - Marnix Onderwijscentrum

Report
BREIN EN DYSLEXIE
ANNEKE SMITS
Hoopgevend voor dyslectici
Dyslexie: een verwarrende term
Vragen: klopt het of klopt het niet

b/d verwisselingen zijn symptomen van dyslexie
ja/nee

Leesproblemen ontstaan door problemen in de visuele waarneming ja/nee

Dyslexie is een neurologische stoornis
ja/nee

Dyslexie is volledig te verklaren vanuit neurologische factoren
ja/nee

De hersenen kunnen compenseren voor dyslexie
ja/nee

Bij die compensatie spelen betekenis en emotie een rol
ja/nee

De school heeft veel invloed op het leesniveau van dyslectici
ja/nee

Lezen is een onnatuurlijke handeling voor de hersenen
ja/nee

Na de leeftijd van 9 jaar kunnen dyslectici niet meer leren lezen
ja/nee

Dyslexie komt door onvoldoende lateralisatie van de li hersenhelft ja/nee

Breinscans vormen een betrouwbare maat voor dyslexie
ja/nee

Dyslexie komt meer voor bij jongens dan bij meisjes
ja/nee
Overkoepelende vraag

Waarom is ‘brein en dyslexie’ hoopgevend?
Dyslexie definitie

Dyslexia is a specific learning disability that is
neurobiological in origin. It is characterized by
difficulties with accurate and/or fluent word
recognition and by poor spelling and decoding
abilities. These difficulties typically result from a
deficit in the phonological component of language
that is often unexpected in relation to other
cognitive abilities and the provision of effective
classroom instruction. (Lyon, Shaywitz, & Shaywitz,
2003, p. 2)
Ontwikkeling van de hersenen



Interactie tussen omgeving / aanleg /
hersenontwikkeling
Plasticiteit van de hersenen
Individuele variatie
Indeling van de hersenen
Bepaalde gebieden in de hersenen zijn
gekoppeld aan of verantwoordelijk voor
specifieke cognitieve functies.
 Cognitieve functies worden doorgaans
‘aangestuurd’ door een circuit waarbij
meerdere hersengebieden betrokken kunnen
zijn.

Boven: Achter en voor (Zull, 2002)
Keuzes, actie, organisatie,
nieuwe ideeën, strategieën
Heden
Geheugen en begrip;
Verleden
Binnenin (onder)
Motivatie
Emotie
Geheugen
Don’t worry how to motivate children, identify what is already motivating them. (Zull,
2002, p. 53)
Onder en boven, oud en nieuw
Oude structuren zijn sterker
dan nieuwe:
Emoties overrulen cognities
‘Spreken is natuurlijk, lezen niet’
Goede lezers
Breinactivatie in groep dyslectici
Compensaties in zwakke lezers
Lateralisatie van de hersenen


Gecompenseerde dyslexie: minder lateralisatie
Oorzaak van dyslexie?
Fonologische problemen
Asynchroniciteit (Breznitz)
Neurons that fire together, wire together (Hebb, 1949)
Leren is connecties leggen

Leraren creëren de condities waaronder hersenen
kunnen veranderen.
Remediëren?




Aylward et al. (2003)
Shaywitz et al. (2004)
Hoge frequentie; klank/tekenkoppelingen,
woorden, tekst lezen, schrijven
Spelling Richards et al. (2006)
Good spellers may be taught, not born, as is often assumed.
Leren is verandering
Kunnen imaging technieken gebruikt
worden voor diagnose?



Onbetrouwbaar voor individuen: vals positief en
vals negatief
Duur
fMRI Lastig met jongere kinderen
Vragen

Hoopgevend?
Vragen: klopt het of klopt het niet

b/d verwisselingen zijn symptomen van dyslexie
nee

Leesproblemen ontstaan door problemen in de visuele waarneming nee

Dyslexie is een neurologische stoornis
nee

Dyslexie is volledig te verklaren vanuit neurologische factoren
nee

De hersenen kunnen compenseren voor dyslexie
ja

Bij die compensatie spelen betekenis en emotie een rol
ja

De school heeft veel invloed op het leesniveau van dyslectici
ja

Lezen is een onnatuurlijke handeling voor de hersenen
ja

Na de leeftijd van 9 jaar kunnen dyslectici niet meer leren lezen
nee

Dyslexie komt door onvoldoende lateralisatie van de li hersenhelft nee

Breinscans vormen een betrouwbare maat voor dyslexie
nee

Dyslexie komt meer voor bij jongens dan bij meisjes
nee
Hoopgevend en voorzichtig…

similar documents