Humor bij ouderen - Hulpbehoevende Ouderen

Report
Humor in de praktijk





Lachen heeft een helende kracht
Het brengt mensen dichter bij elkaar
Het geeft energie om met een blij gemoed aan het werk
te beginnen en is zowel voor verzorgende als voor
cliënt positief.
Humor helpt uw gedachten te verzetten, alles eens te
vergeten, het eens van een andere kant te bekijken,…
Medisch: Lachen stimuleert het ademhalingsstelsel,
verhoogt de bloedcirculatie en sympathisch
zenuwstelsel. Ook het vrijkomen van endorfine
(pijnverzachtend) en neurotransmitters (
antidepressief effect) en daling van de cortisolspiegel in
het bloed (effecten van stress worden
geneutraliseerd).

Nadat de hulpverleners kennis gemaakt hebben met de
ouderen worden na verloop van tijd vragen zoals:





Heeft humor in dit huis (altijd) een plaats gehad?
Kan humor gebruikt worden om de oudere zijn beperkingen te
milderen?
Gebruikt de oudere zelf humor in zijn/haar kijk op het leven?
…
Op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen is
belangrijk voor de thuisverzorger om de kwaliteit
van de relatie met de oudere te verbeteren
Humor in de thuiszorg kan ontwapenend zijn, het
voelt aan voor de oudere dat er geluisterd wordt.
Zeker als de oudere da aanzet geeft en als er
fijngevoelig wordt op ingespeeld.




Het helpt de gezinsverzorgende een beeld te krijgen
over de ‘geschiedenis’ van de oudere.
De oudere kan in de nieuwe samenwerkingsrelatie met
de gezinsverzorgende eigen nieuwe rollen ontplooien.
Zowel gevoelsmatige als rationele kan met humor een
eigen plaats krijgen.
Doordat humor mensen samenbrengt kan de
verzorgende makkelijker een nieuwe partner worden
in latere levensfase van de oudere.
Rusthuizen zijn een schrikbeeld voor de
ouderen, een beeld van verveling,
eenzaamheid,… Om de diepste noden van de
mens te vervullen worden in rusthuizen
animaties georganiseerd. Er bestaat een
belangrijke relatie tussen animatie en humor.


Animatie wordt niet alleen door animatoren
georganiseerd, het zit bij iedereen, soms in de
kleinste dingen. Het is dus veel meer!
Ook is humor meer dan mensen laten lachen,
het verfrist uw leven, maakt het kleurrijker en
levendiger. Ook vinden we deze diepere
betekenis terug in animatie.





Humor helpt ook bij specifieke problemen
zoals angst voor bv de nieuwe woon en
leefomgeving
vermindering van zelfredzaamheid op een
andere manier bekijken
pijn te doen vergeten
samenleven met anderen gemakkelijker maken
makkelijker maken voor de familiedelen om
hun familie te zien aftakelen



Aprilgrappen lanceren
Het Refuge-krantje, de maandelijkse huiskrant
heeft een apart rubriek voor humoristische
verhaaltjes, gebeurtenissen.
Humor seniorenweek
een georganiseerde week vol humor over
verschillende thema’s
Over de palliatieve zorg bestaan er vele
negatieve vooroordelen. Wat men niet of te
weinig weet is dat de palliatieve zorg zich in de
eerste plaats met ‘leven’ bezighoud, het ‘ten
volle leven’ van de patiënt in zijn laatste
levensperiode. Hierdoor kijkt men niet alleen
naar de sensorische gewaarwording van pijn
maar ook naar de vele aspecten daarnaast die
belangrijk zijn indien met het lijden wil
verzachten.





Freud: humor is het meest verheven
defensiemechanisme.
Locus of control: Doordat humor je helpt de
situatie op een andere manier te bekijken helpt het
je alles beter in de hand te houden, je krijgt het
gevoel dat je zelf controle hebt over je eigen leven.
Positieve fysiologische effecten
Humor helpt ook om onderwerpen aan te snijden
waar moeilijk kan over gesproken worden.
Humor draagt bij, bij het behoud van hoop.



Onderscheid maken tussen constructieve en
destructieve humor
Doordat humor misplaatst kan worden remt
het de zorgverleners om er gebruik van te
maken.
Antidotum voor stress bij de verzorgers: de
voortdurende confrontatie met lijden,
aftakeling en de dood zorgt voor emotionele
stress, humor helpt hiermee om te gaan.



Truyen C. en Red. (1999). Humor bij ouderen
(cahier ouderenszorg). Diegem: Kluwer, p107166
28/11/2010
(http://annemieke.borsatoweblog.nl/log.php?
id=105843)
28/11/2010
(http://www.1001krabbels.nl/krabbels/15humor/5/)

similar documents