PowerPoint-presentatie

Report
ICT&Onderwijs
Programma universiteit
Leiden
Portfolio van projecten en
activiteiten die optimaal bijdragen
aan het behalen van strategische
doelstellingen van de universiteit
Stuurgroep o.l.v. Vice-rector. Alle
faculteiten en relevante directies.
Bij ons leer je de wereld kennen
Bij ons leer je de wereld kennen
ICTO Programma
universiteit Leiden
Drie programmalijnen:
• Blended Learning
• MOOCs and online learning
• Verwevenheid onderwijsonderzoek
Bij ons leer je de wereld kennen
Bij ons leer je de wereld kennen
ICTO Programma
universiteit Leiden
Doelstellingen:
1. verhogen van studiesucces met behulp van
ICT
2. verkennen van nieuwe online onderwijsvormen
en hun mogelijke bijdrage aan het reguliere
onderwijs, en aan de positionering en
profilering van de universiteit
3. het versterken van verwevenheid van
Bij ons leer je de wereld kennen
onderwijs en onderzoek met behulp van ICT
Bij ons leer je de wereld kennen
Exploreren:
• bijdrage VRE’s aan
verwevenheid O&O en
studiesucces?
• Randvoorwaarden voor
opschaling?
• Geschiktheid voor verschillende
toepassingen? (grote-kleine
groepen / BA-MA / onderzoek
docenten, studenten)
Bij ons leer je de wereld kennen
Bij ons leer je de wereld kennen

similar documents