cursus

Report
Foto-objectieven bevatten
zowel holle als bolle lenzen
Bolle lenzen
Bolle en holle lenzen voor leerlingenproeven
schematische voorstelling
Het midden is steeds dikker dan de rand.
Bolle lens = convergerende lens


Lucht -> glas
ijl->dicht
Î > r^
->toe
glas -> lucht
dicht ->ijl
r^ > i^
->weg
Een schuin invallende
lichtstraal wordt twee maal
gebroken naar het
breedste deel van de lens.
In overeenstemming met de
brekingswetten wordt de
lichtstraal in het invalspunt
lucht-glas naar de normaal
toe gebroken en in het
invalspunt glas-lucht van
de normaal weg

Een lichtstraal die door het
optisch middelpunt
( symbool : O ) van de lens
gaat wordt NIET gebroken






Evenwijdige lichtstralen convergeren
naar één punt : het brandpunt
Symbool : F
Een brandpunt op de hoofdas gelegen is
een hoofdbrandpunt.
Een bolle lens heeft 2 reële
hoofdbrandpunten even ver van het
optisch middelpunt van de lens gelegen.
De afstand tussen het hoofdbrandpunt
en het optisch middelpunt noemt men
de brandpuntsafstand. Symbool : f .
Omdat bolle lenzen in staat zijn een
evenwijdige lichtbundel te convergeren
in een van de brandpunten, noemt men
ze convergerende lenzen.




De afstand tussen het voorwerp en het optisch
middelpunt van de lens noemt men de
voorwerpsafstand ( symbool : v) .
Het voorwerp wordt door V voorgesteld.
De afstand tussen het optisch middelpunt van de lens
en het beeld noemt men de beeldafstand (symbool: b)
Het beeld wordt door B voorgesteld
Waarnemingen: niet invullen
Eigenschappen beeld
 Omgekeerd
 Reëel
 verkleind
Elementen van een bolle lens met voorwerp en beeld
bolle lens
v
f
f
Beeld
B
O
F1
V
hoofdas
F2
b
Voorwerp
O = optisch middelpunt
v = voorwerpafstand
b = beeldafstand
F1 en F2  hoofdbrandpunten
f  brandpuntsafstand
Klik met de linkermuisknop voor vervolg
Lichtstraal // hoofdas…
O
F1
F2
…loopt na breking door brandpunt
O
F1
F2
Lichtstraal door brandpunt…
…loopt na breking // hoofdas
…verandert niet van richting
O
F1
F2
Lichtstraal door
optisch middelpunt…
Lichtstraal // hoofdas…
…verandert niet van richting
O
F1
Lichtstraal door
optisch middelpunt…
F2
…loopt na breking door brandpunt
Lichtstraal door brandpunt…
…loopt na breking // hoofdas




Bij de constructie van het beeld beperkt men zich tot de
constructie van het beeldpunt van de top van het voorwerp.
Men maakt gebruik van 2 lichtstralen die uitgaan van de top
van het voorwerp en waarvan men het verloop kent :
◦ 1) de lichtstraal evenwijdig met de hoofdas die wordt
gebroken en door het brandpunt gaat.
◦ 2) de lichtstraal door het optisch middelpunt en niet wordt
gebroken.
Het snijpunt van beide lichtstralen geeft het beeldpunt van
de top van het voorwerp aan.
Beeld: omgekeerd, verkleind, reëel
Constructiestralen bolle lens 1/6
hoofdas
O
V
F1
F2
Voorwerp
bolle lens
Klik op de linkermuisknop voor vervolg
O = optisch middelpunt
F1 en F2  hoofdbrandpunten
Constructiestralen bolle lens 1/6
Lichtstraal
breekt door het hoofdbrandpunt.
evenwijdig met de hoofdas
hoofdas
O
V
F1
F2
Voorwerp
bolle lens
Klik op de linkermuisknop voor vervolg
O = optisch middelpunt
F1 en F2  hoofdbrandpunten
Constructiestralen bolle lens 2/6
Lichtstraal
breekt door het hoofdbrandpunt.
evenwijdig met de hoofdas
hoofdas
O
V
F1
F2
Voorwerp
F1 en F2  hoofdbrandpunten
Klik op de linkermuisknop voor vervolg
Constructiestralen bolle lens 3/6
hoofdas
O
V
F1
F2
Voorwerp
bolle lens
O = optisch middelpunt
F1 en F2  hoofdbrandpunten
Klik op de linkermuisknop voor vervolg
Constructiestralen bolle lens 3/6
Lichtstraal
breekt evenwijdig met de hoofdas.
door het hoofdbrandpunt
hoofdas
O
V
F1
F2
Voorwerp
bolle lens
O = optisch middelpunt
F1 en F2  hoofdbrandpunten
Klik op de linkermuisknop voor vervolg
Constructiestralen bolle lens 4/6
Lichtstraal
breekt evenwijdig met de hoofdas.
door het hoofdbrandpunt
hoofdas
O
V
F1
F2
Voorwerp
F1 en F2  hoofdbrandpunten
Klik op de linkermuisknop voor vervolg
Constructiestralen bolle lens 5/6
hoofdas
O
V
F1
F2
Voorwerp
bolle lens
Klik op de linkermuisknop voor vervolg
O = optisch middelpunt
F1 en F2  hoofdbrandpunten
Constructiestralen bolle lens 5/6
Lichtstraal
verandert niet van richting.
door het optisch middelpunt
hoofdas
O
V
F1
F2
Voorwerp
bolle lens
Klik op de linkermuisknop voor vervolg
O = optisch middelpunt
F1 en F2  hoofdbrandpunten
Constructiestralen bolle lens 6/6
Lichtstraal
verandert niet van richting.
door het optisch middelpunt
hoofdas
O
V
F1
F2
Voorwerp
O = optisch middelpunt
Klik op de linkermuisknop voor vervolg
voorwerpsafstand
> 2  brandpuntsafstand
(v > 2f )
voorwerpsafstand
> 2  brandpuntsafstand
(v > 2f )
v
O
V
F1
F2
voorwerpsafstand
> 2  brandpuntsafstand
(v > 2f )
Beeld:
omgekeerd
verkleind
reëel
f < b < 2f
B
O
V
Voorwerp:
v > 2f
F1
F2




De microscoop gebruikt men omwille van het sterk
vergroot beeld dat men bekomt van een voorwerp.
Hiertoe is de microscoop uitgerust met 2 lenzen, het
objectief en het oculair
De totale vergroting is het product van de vergroting
van elke lens afzonderlijk.
Bij zeer goede microscopen kan men een beeld
verkrijgen dat 2000 maal groter is dan het voorwerp
Beeldvorming objectief
 Het voorwerp bevindt zich op een voorwerpsafstand
gelegen tussen de brandpuntsafstand en de dubbele
brandpuntsafstand van het objectief
 Het objectief vormt van een klein voorwerp V
een vergroot , reëel en omgekeerd beeld B.
 Dit beeld dient nu als voorwerp V ' voor het oculair.
Beeldvorming oculair
 Het oculair wordt zo geplaatst dat het voorwerp V ' zich op
een voorwerpsafstand kleiner dan de brandpuntsafstand
van het oculair
 Het oculair vormt van het voorwerp V ' een vergroot ,
virtueel en omgekeerd beeld B '.

similar documents