Beoordeling van het pws

Report
Voorlichting 4-HAVO / 5-VWO
het
profielwerkstuk
22 april 2014
Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst









Wat is een profielwerkstuk (pws)?
Het belang van het pws
Alleen of samen?
Onderwerpen van het pws
Welke vorm heeft het pws?
Het logboek bij het pws
De beoordeling van het pws
Krijg ik hulp van school bij het pws?
Tijdpad
Wat is een profielwerkstuk
Een meesterwerk
een soort bekroning van datgene wat je
tot nu toe binnen het voortgezet onderwijs
hebt opgedaan aan kennis en
vaardigheden.
Wat is een profielwerkstuk
In het profielwerkstuk ligt de nadruk op de
algemene vaardigheden. Dit zijn:
• informatievaardigheden (informatie
verzamelen en verwerken);
• onderzoeksvaardigheden en/of
ontwerpvaardigheden;
• communicatieve of
presentatievaardigheden.
Het belang van het pws
• Het PWS is een onderdeel van je
examendossier
• Het PWS telt mee in het combinatiecijfer
op je cijferlijst bij het diploma
Beoordeling mag niet lager zijn dan 4
Alleen of samen
Je maakt het PWS alleen , bij uitzondering
met zijn tweeën.
Onderwerpen van een pws
Het profielwerkstuk kun je bij één of
meerdere vakken maken.
Het profielwerkstuk moet gaan over een
onderwerp dat betrekking heeft op één
van je examenvakken.
Docent beslist of een onderwerp
toegestaan is.
Vakdocenten hebben een lijst met
mogelijke onderwerpen.
Welke vorm heeft een pws
Het profielwerkstuk kan de vorm hebben
van een:

schriftelijk verslag


computerpresentatie / fotoreportage
toneelstuk / muziekstuk
Het logboek bij het pws
Bij PWS gaat het niet alleen om de inhoud,
maar ook om het proces.
Logboek is een soort dagboek:
je houdt dus bij wat er 'achter de schermen'
van het profielwerkstuk gebeurd is.
Het logboek bij het pws
bronnen- en materialenmap
•
•
•
•
Kladblaadjes met aantekeningen,
Krantenknipsels,
Tussentijdse resultaten van je onderzoek
Overzicht van geraadpleegde boeken
stappenplan:
hoe pak je het aan?
• Oriëntatie- en keuzefase (± 10 uren);
• Onderzoeksfase: informatie verwerven
(waaronder het uitvoeren van proeven) en
verwerken (± 35 uren);
• Schrijffase / de ontwerpfase (± 20 uren);
• Presentatiefase inclusief de voorbereiding
van de presentatie (± 15 uren).
Werkstuk (schriftelijk)
• Titelblad
• Voorwoord (niet verplicht)
• Lengte van het werkstuk is minimaal 15 pagina’s
tekst (VWO) en 12 pagina ’s tekst (HAVO)
Times New Roman 12; exclusief illustraties.
• Inhoudsopgave
• Inleiding
• Hoofdstukken
• Conclusie
• Literatuuropgave.
• Mogelijke bijlagen
Beoordeling van het pws
(theoretisch)
•
•
•
•
Onderzoeksplan
Plan van aanpak
Verzamelde gegevens (informatiebronnen)
Kwaliteit van het logboek
Beoordeling van het pws
•
•
•
•
•
•
•
Onderzoek
Gegevens(verwerking)
Conclusie
Mate van zelfstandigheid
Inzet
Bronvermelding
Beoordeling presentatie (1-20)
Hulp van school bij pws
•
•
•
•
•
Begeleidend docent
Handleiding ( ook op de website)
Instructiemiddag “probleemstelling”
Schrijfmiddag
Training presenteren
Tijdstip
Onderdeel
22 april 2014
16 mei 2014
Voorlichtingsbijeenkomst in de aula
Uiterste inleverdatum PWS form ulier(1e en 2e keuze).
Inleveren bij mevr. vd Leer (200)/mevr. Prooij (SIC)
Def. vaststelling vak waarin PWS wordt gemaakt
6 juni 2014
2 sept 2014
Instructiemiddag over schrijven van probleemstelling
Exacte vakken/Talen/Maatschappijvakken/Tekenen, Handvaardig
Week 36 ( 1-5 sept)
Inleveren probleemstelling en hoofdstukindeling bij begeleidend
docent.
Gesprek met docent over deelvragen en hoofdstukindeling. In de
week probleemstelling klaar (en dus goedgekeurd door je begelei
Week 37 ( 8-12 sept)
Week 40 (29sept-3 okt)
Week 42 (13-17 okt)
Week 46 (10-14 nov)
Week 6 (2-6 febr)
Voortgangsgesprek met docent
Schrijfmiddag/Training profielwerkstuk Havo en Vwo
Inleveren eerste hoofdstukken PWS
PWS inleveren bij begeleidend docent en schoolleiding
februari 2015
2 maart 2015
16 maart 2015
26 maart 2015
Training presenteren Havo en Vwo
Def. versie PWS afgerond
Beoordeling PWS afgerond
Presentatieavond PWS
Belangrijke data:
Vóór 16 mei keuzeformulier voor gewenste begeleider en onderwerp
inleveren bij de schoolleiding.
Vóór 5 september je ‘probleemstelling en plan van aanpak’ inleveren en
met je begeleidend docent bespreken.
Vóór 14 november de eerste hoofdstukken inleveren en met je begeleidend
docent bespreken.
Uiterlijk 6 februari je profielwerkstuk ter beoordeling inleveren bij je
begeleidend docent en de schoolleiding.
Uiterlijk één week vóór de presentatieavond je profielwerkstuk mondeling
presenteren tijdens een les van de begeleidend docent.
Het niet op tijd inleveren betekent per onderdeel
5 punten
in mindering op de totale beoordeling ( max. 100 punten).
Tot slot
Veel plezier en succes met je profielwerkstuk!
(boekje en formulier meenemen!)
Bedankt
voor jullie
aandacht
Heb je nog vragen?

similar documents