Hornyek_Peter_NGM

Report
Biztosítások 2013
Dr. Honyek Péter
Személyi Jövedelemadó Osztály
Szja módosítások
• Újrakodifikálja a biztosítások adókötelezettségét
I. Adómentes és adóköteles biztosítási díj elkülönül
II. Teljes életre szóló biztosítások újraszabályozása
III. Az adóköteles díj: egyes meghatározott juttatás
IV.Kamatjövedelem: pontosítás
V. Az
adómentes
biztosítói
kifizetések
újradefiniálása
VI.Átmeneti rendelkezések
2
I. Az adómentes és adóköteles biztosítási díj elkülönül
• A kockázati biztosítás más személy által fizetett díja
adómentes havonta a minimálbér 30%-áig
• Kockázati biztosítás: sem lejárati szolgáltatása, sem
visszavásárlási értéke nincs
• A megtakarítási, befektetési jellegű biztosítások díja
adóköteles a díjfizetés időpontjában
3
II.
Teljes életre szóló életbiztosítások újraszabályozása
• Főbb vonalaiban megmarad
• Garanciális szabályokkal építjük körbe
• Biztosítás kifizető/munkáltató által fizetett díja
adómentes marad
• Csak a rendszeres díj mentes – nincs társasági adó
eltüntetés
• Eseti díj befizetéskor adóköteles
• A biztosítás adómentes díjáról adatszolgáltatás
4
II.
Teljes életre szóló életbiztosítások újraszabályozása
• Ha a díj mentes, a teljes kifizetett összeg egyéb
jövedelem
• Adóztatási pont a szerződés átalakítása is
• Nincs kamatjövedelemmé konvertálás
• Az egyéb jövedelem után főszabály szerint 27% eho
(adóterhelés: mint az egyes meghatározott juttatások)
• 10 év után eho mértéke 14%
(adóterhelés: mint a béren kívüli juttatás)
• Átmeneti szabály
5
III. Egyes meghatározott juttatás
• A kifizető által magánszemély javára (megtakarítási
jelleggel) kötött adóköteles díjú biztosítások díja
egyes meghatározott juttatás
• Nem összevont adóalapba tartozó jövedelem
• Alacsony adminisztrációs kötelezettség
• A kifizetőt a jövedelem 1,19-szerese után 16
százalék szja és 27 százalék eho fizetési
kötelezettség terheli
6
IV. Kamatjövedelem
1) Pontosítása
• A biztosítói teljesítésből a befizetett biztosítási díjat
meghaladó összeg minősül kamatjövedelemnek
• Nem lehet figyelembe venni befizetett díjként
(költségként) a kockázati biztosítás díját
• Az nem befektetési célú kiadás
• Amennyiben a biztosító a kockázati biztosítás díját
nem mutatja ki, akkor a kamatjövedelem
kiszámításakor a kockázati biztosítás díja az összes
díj 10 vagy 1 százaléka
(rendszeres/egyszeri díjas biztosítások)
7
IV. A kamatjövedelem
2) A kamatjövedelem kedvezményrendszere
• A tartós befektetésből származó jövedelem alapulvételével
• Az új szabályok alapján nem kell megfizetni a
kamatjövedelem utáni adót:
 Az egyszeri díjas biztosítások esetében 5. év elteltével
 A rendszeres díjas biztosítások esetében 10. év elteltével
(mivel a befizetés így tölt átlagosan 5 évet a befektetésben)
• Nem kell megfizetni a kamatjövedelem fele után a
kamatjövedelem adóját:
 Az egyszeri díjas biztosítások esetében 3. év elteltével
 A rendszeres díjas biztosítások esetében 6. év elteltével
8
V. Az
adómentes
újradefiniálása
biztosítói
kifizetések
• A biztosító szolgáltatása 2013-tól is jellemzően
adómentes
• Adómentes szolgáltatásként nevesíti
• a halál esetére szóló biztosítási, a balesetbiztosítási, a
betegségbiztosítási szolgáltatást
• a nyugdíjbiztosítási és a járadékbiztosítási szolgáltatást
• Ha nem adómentes - kamatjövedelemként adózik.
• A felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelmet pótló
kártérítés úgy adóköteles, amilyen jövedelmet pótol
9
V. Az
adómentes
újradefiniálása
biztosítói
kifizetések
A baleset- és betegségbiztosítás jövedelmet pótló
szolgáltatása
• Magánszemély
szerződő
esetében
teljes
egészében adómentes
• A kifizető által magánszemély javára kötött
biztosítások esetében:
• Ha a jövedelempótló szolgáltatás nem haladja meg a
napi 15 ezer forintot, a kifizetés egésze adómentes
• Ha a jövedelmet pótló szolgáltatásnak van adóköteles
része, az az elmaradt jövedelemre irányadó
rendelkezések szerint adóköteles
10
VI. Az új biztosítási szabályokkal
átmeneti rendelkezések
összefüggő
• Ha a teljes életre szóló életbiztosításnak volt
adómentes díja, a 2013 előtt felhalmozott összegekre
a 2012. évi szabályokat lehet alkalmazni
• A 2013. január 1-je előtt fizetett díjaknál nem kell
elkülöníteni a kockázati és megtakarítási díjrészeket –
visszamenőlegesen
11
Köszönöm a figyelmet!
12

similar documents