Elazığ Hayvacılık Sunumu

Report
ELAZIĞ
HAYVANCILIK
SEKTÖRÜ
Eylül 2014
Global Hayvancılık Trendleri
Türkiye’de Hayvancılık
Elazığ ve Hayvancılık
Global et üretimi 2013 yılında 302 milyon ton (karkas et eşdeğeri)
düzeyinde gerçekleşmiştir.
Yıllık
Büyüme
Oranları
mio ton
350
300
250
92
95
102
105
107
%3,4
82
84
104
108
99
101
106
108
109
113
115
%1,3
13
13
14
14
13
13
14
13
14
%0,7
65
66
67
65
65
65
67
67
68
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
90
92
200
150
100
50
Büyükbaş
(*) FAO Food Outlook
Küçükbaş
Domuz
Kanatlı
%0,6
• Üretilen et
sıralamasında
kanatlı grubu,
domuz grubuna
yaklaşmaktadır.
Gelişmekte olan bölgelerdeki üretim miktarındaki artış, talep ile
paralel biçimde, gelişmiş bölgelerden fazladır.
mio ton
Yıllık Büyüme
Oranları
350
%0,8
300
250
52
200
44
150
33
53
53
45
46
34
37
54
47
35
53
46
36
54
46
37
57
56
56
%1
47
47
47
%0,7
40
39
38
GELİŞMEKTE
OLAN
%2,5
%2,4
%4,5
100
50
GELİŞMİŞ
110
116
2005
2006
109
111
115
118
122
127
129
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
Asya
(*) FAO Food Outlook
Afrika
Orta Amerika
Güney Amerika
Kuzey Amerika
Avrupa
Okyanusya
%2
Bölgelerin et üretimlerinde, türlerde farklılaşmalar söz
konusudur.
AFRİKA
ASYA
Kanatlı
38,1
Domuz
Küçükbaş
Büyükbaş
5
65,8
7,9
17,4
GÜNEY
AMERİKA
KUZEY
AMERİKA
18,7
21,5
4
5,5
AVRUPA
OKYANUSYA
17,8
12,6
27,0
3
6,7
15,3
12,4
10,4
2,9
ORTA
AMERİKA
(*) FAO
4
Talebin giderek artmasına karşılık, arzın daha yavaş artması
sonucunda et fiyatları global anlamda artış göstermektedir.
• Domuz eti fiyatlarındaki
global artış, diğer et
gruplarının altında
kalmaktadır.
• Büyükbaş ve küçükbaş
grubu 2011 yılına kadar
hızla yükselmiş daha
sonra dengeye gelmiştir.
• Kanatlı fiyatlarının,
dalgalanmalar yaşamak ile
birlikte 2008 yılı
düzeyinden çok uzak
olmadığı görülmektedir.
(*) FAO
5
Global et dış ticaret hacmi, toplam üretilen büyüklüğün %10’u
seviyesindedir.
İhracatın Üretim İçi Payı
mio ton
350
300
%10
%8
%7
%8
%9
%9
%10
%10
%9
250
200
‘05
Büyükbaş 10%
Küçükbaş 5%
Domuz
5%
Kanatlı 10%
‘06
10%
5%
4%
10%
‘07
11%
6%
5%
10%
‘08
10%
6%
6%
11%
‘09
11%
6%
5%
12%
‘10
11%
6%
5%
12%
‘11
12%
5%
7%
12%
‘12
12%
6%
7%
12%
‘13
12%
7%
6%
12%
‘05
2%
0%
3%
21%
13%
5%
45%
‘06
2%
1%
3%
19%
14%
5%
44%
‘07
2%
1%
3%
21%
14%
5%
47%
‘08
2%
1%
3%
21%
17%
5%
48%
‘09
3%
1%
4%
21%
18%
5%
46%
‘10
3%
1%
4%
21%
17%
5%
46%
‘11
4%
1%
6%
19%
20%
8%
45%
‘12
4%
1%
6%
20%
20%
8%
45%
‘13
4%
1%
5%
20%
19%
8%
47%
150
100
50
0
2005
2006
2007
2008
İç Tüketim
2009
2010
2011
2012
Dış Ticaret
• Global et dış ticaretinde pay yavaş şekilde
artmaktadır. Ancak halen iç tüketimler
dominant seviyededir.
2013
Asya
Afrika
O. Amerika
G. Amerika
K. Amerika
Avrupa
Okyanusya
İthalatçı Ülkeler
İhracatçı Ülkeler
(*) FAO
6
Global süt üretimi son 30 yıl içerisinde %60 oranında artmıştır.
mio ton
900
800
725
696 700 717
683
650 667
700
12%
12%
12%
12%
13%
13%
13%
84%
84%
84%
84%
84%
83%
84%
05
06
07
08
09
10
11
577
600
500
754 780
482
400
300
200
100
0
İNEK
82
00
06
07
08
09
Global Süt Üretim Miktarı
(*) FAO
10
11
12
13
MANDA
KEÇİ
KOYUN
İnek ve manda sütleri toplam
üretimin tamamına yakınını
karşılamaktadır. Küçükbaş
sütlerinin payı %3 seviyesindedir.
7
AB, Hindistan ve ABD, 2013 yılı toplam süt üretiminin %50’sini
gerçekleştirmişlerdir.
%4
%20
%12
%1
%2
%6
%2
%6
%4
%5
%18
%4
%1
(*) 10 milyon ton üzerinde üretimi olan ülke/bölge grafikte gösterilmiştir.
(*) IFCN, FAO
Diğer
%14
8
Süt üretiminde yıllık artış ve kişi başı tüketim karşılaştırması.
Kişi başı
Süt Tüketimi 700
(KG)
(Süt Eşdeğeri)
Ortalama Büyüme (%2)
600
Danimarka
500
Hollanda
400
Yeni Zelanda
ABD
Pakistan
300
Daireler 2012 yılı
üretim büyüklüğünü
göstermektedir.
Özbekistan
200
Çin
100
0
-4%
-2%
0%
-100
(*) IFCN
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Yıllık Üretim Büyümesi (2012-2002)
9
Önde gelen süt üreticisi ülkelerde, büyükbaş başına elde edilen süt
miktarı 7-8 ton, ortalama çiftlik büyüklüğü 50-100 seviyelerindedir.
Hayvan Başına
Süt Üretimi (ton)
2012 yılı Global Süt
üretiminin %85’ini yapan ilk
31 ülke (yıllık üretimi 5 mio
ton üzerinde olan)
değerlendirmeye alınmıştır.
393
10
9
8
7
6
241
5
160 156
4
141
126
3
80 79
47
52
51
27
2
59
37
4
6
18 25
2
2
3
4
4
3
22
12
2
2
30
4
3
1
0
Ortalama Çiftlik Büyüklüğü (Hayvan Sayısı)
(*) IFCN
Hayvan Başına Süt Üretimi (ton)
10
Yumurta üretiminde, gelişmekte olan bölgelerin önemli hacim
artışları söz konusudur.
mio ton
70
60
• 1961 yılında toplam
içinde %20 paya sahip
olan Asya, 2012 yılında
%59 paya sahiptir.
• 1961-2012 arasında
Asya üretimi 14 kat
artarken, Avrupa
üretimi sadece 1,7 kat
artmıştır.
50
40
30
20
10
0
61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Asya
(*) FAO
Avrupa
Kuzey Amerika
Güney ve Orta Amerika
Afrika
Okyanusya
11
Global kişi başı süt, et ve yumurta tüketimleri.
Dünya Ort: 111,6 Kg
Dünya Ort: 8,9 Kg
Danimarka
519
Hollanda
Yeni Zelanda
Avusturalya
459
384
333
326
321
282
281
277
265
263
258
257
249
245
239
234
227
215
207
175
133
131
Kişi başı Süt Tüketimi
123
(2012)
121
(Süt Eşdeğeri Kg)
113
Almanya
Fransa
Kanada
İtalya
Romanya
İngiltere
ABD
Polonya
Rusya
Sudan
Pakistan
Arjantin
Özbekistan
Ukrayna
İspanya
Türkiye
Brezilya
İran
Kolombiya
Meksika
Hindistan
Mısır
Japonya
Bangladeş
Çin
(*) IEC, IFCN
77
42
32
Meksika
358
329
305
296
Japonya
Ukrayna
Çin
ABD
247
242
235
234
234
233
227
222
216
212
206
202
189
188
180
155
146
137
134
134
Arjantin
Belçika
Avusturya
Kolombiya
İspanya
Yeni Zelanda
Fransa
Avusturalya
Almanya
İtalya
Kanada
İngiltere
Hollanda
Türkiye
İran
Macaristan
G.Afrika
Brezilya
Rusya
BAE
Hindistan
100
57
Kişi başı Yumurta ve
Yumurta Ürünleri
Tüketimi
(2011) (Adet)
Dünya Ort: 42,2 Kg
Yeni Zelanda
ABD
Arjantin
İspanya
Brezilya
Fransa
Almanya
Şili
Hollanda
Kazakistan
Uruguay
Rusya
S. Arabistan
Meksika
G. Afrika
Çin
Japonya
İran
Filipinler
Türkiye
Angola
Mısır
Tayland
Cezayir
Yemen
Gana
Tajikistan
Indonesia
Nepal
Nijerya
Hindistan
127
118
102
93
93
89
88
80
73
70
70
67
62
61
59
58
49
35
34
33
32
28
28
20
19
17
14
13
12
10
Kişi başı Et
Tüketimi
(2011) (Kg)
4
12
Global Hayvancılık Trendleri
Türkiye’de Hayvancılık
Elazığ ve Hayvancılık
2009 yılından sonra Türkiye’de hayvan sayısı, süt üretimi ve et
üretimi önemli ölçüde büyümüştür.
Sığır + Manda Sayısı (mio)
Koyun + Keçi Sayısı (mio)
14 15
2009-2013 her yıl %8 artmıştır
12
12 12 12 12 12 12
11 11 11
11 11
10 10 10
11 11 11
11 11
51 50
48 45
43 42
11
39 37 38
36 34
32 32 32 32 32 32 30
27 29
32
36
39
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1
1
1
1
1
2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
9
11
9
Kesilen Hayvan
10
8
8
7
7
3
8
8
5
5
5
6
6
7
6
5
5
6
2
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1991
2013
2012
2011
2010
2009
Et Üretimi
2007
2
3
1997
1996
1995
1994
1993
1
2005
2012
1
2004
2011
3
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1
3
2
1996
1995
1994
1993
1992
1
7
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,4 0,4 0,3 0,6 0,6 0,8 0,9
1991
1
2003
2010
Et Üretimi
1
2002
2009
4
1
2006
3
1
2005
3
1
2004
4
4
1
2002
4
1
2001
2008
Kesilen Hayvan
10
1
2000
2007
10
1
1999
5
1
1998
4
1
1997
4
17 18
1996
4
12 13 13 12 12 11
13 15
1995
4
6
2013
4
2006
2003
4
2005
2002
4
4
2004
5
2001
1999
4
5
2001
4
4
5
2000
4
4
5
1999
4
6
Süt Üretimi
1998
5
6
1998
6
1997
6
1996
1995
1994
6
1
1996
4
6
1
1995
4
6
2000
Sağılan Hayvan
6
1992
8
Sağılan Hayvan
1994
9
1994
9
22 21 21
20 19
17 16
1993
9
1993
9
1992
9 10 9
1991
9
12
1992
4
9
1993
1991
6
9
1992
9
10 10 10
11 11 11 12
29 28
27 26
24 24
1997
Süt Üretimi
14
2003
16 17
1991
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
2009-2013 her yıl %9 artmıştır
Hayvancılık sektöründeki gelişimin göstergesi olan Türkiye yem
endüstrisinde büyüme hız kesmeden devam etmektedir.
Fabrika Sayısı
Kurulu Kapasite (Bin ton)
1.800
18.000
1.600
16.000
1.400
14.000
1.200
Kapasite
1.000
12.000
10.000
800
8.000
600
6.000
400
4.000
Fabrika Sayısı
200
0
1950
2.000
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Kapasite Kullanım Oranı
%47
%61
%74
%95
0
2020
• Türkiye yem
endüstrisinde aktif
olarak faaliyet
gösteren 471
fabrikanın kurulu
kapasitesi 15,3 mio ton
seviyesindedir
Yem üretiminde, Türkiye’nin boyutu Avrupa için kritik ülkeler
seviyesindedir.
Üretim
(bin ton)
180.000
18.000
160.000
16.000
140.000
14.000
120.000
12.000
100.000
10.000
80.000
8.000
60.000
6.000
40.000
4.000
20.000
2.000
AVRUPA
TÜRKİYE
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
1995
0
• 1995 yılında
Avrupa’nın %4’ü
kadar yem üretimi
yapan Türkiye,
2012 yılında
Avrupa’nın %9’una
ulaşmıştır.
Türkiye’de de kişi başı tüketim rakamlarının, özellikle et tüketimi
boyutunda artması beklenmektedir.
250
TÜRKİYE
Kişi başı süt ürünleri tüketimi (kg süt karşılığı)
207
204
189
200
178 176
169
158 157 161
159
175 173 171 176
188 185
35
31
33
30
26
25
139
150
Kişi başı et tüketimi (kg)
40
20
100
19
21 20
21 22
20 21
22 23 23 23
24
26
15
10
50
5
0
•
•
•
•
2012 yılı değerleri;
Dünya: 110 kg
Gelişmiş Ülkeler: 237,8 kg
Gelişmekte olan ülkeler 71,1 kg
(*) Süt verileri: IFCN Raporuna göredir. Et veriler: IMS-GIRA raporuna göredir
• Türkiye et tüketimi açısından
gelişmiş ülkelerin arkasında yer
almaktadır.
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
Türkiye, global yumurta ihracatı içinde önemli paya sahiptir, ancak
ihracatının %92’lik kısmı sadece Irak pazarına yapılmaktadır.
İhracat Değerine Göre
Ülkelerin Global Yumurta İhracatı
İçi Payları (2012)
Hollanda
24%
Turkiye
9%
ABD
9%
400
350
İhracat Değeri (2012)
(mio USD)
300
250
200
323
150
212
100
Polanya
8%
Almanya
Fransa
7%
5%
Çin
4%
İspanya
4%
Belçika
4%
Malezya
3%
(*) Yum-Der
50
96
96
109
2008
2009
2010
0
Irak
2011
2012
Diğer Ülkeler
• Irak’ın toplam yumurta alımlarında
Türkiye %84, Ukrayna %8 paya
sahiptir.
Global Hayvancılık Trendleri
Türkiye’de Hayvancılık
Elazığ ve Hayvancılık
Yumurta alanında Elazığ, Türkiye’nin %0,7’si düzeyinde paya
sahiptir.
Yumurta Tavuğu
Sayısı (mio)
Türkiye
Elazığ
100
85
90
80
70 72
65
70
60
60 59 60 59
56 57
64 63 67
0,6
0,3
0,2
0,6
0,5
40
30
0,4
0
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
0,3% 0,3% 0,3%
0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%
(*) TUİK
Türkiye içi Pay
0,6
14
15
14 14 14
13
12
12
12 12
13
13
0,18
0,16
14
14
0,14
13
0,12
10
0,10
8
0,08
6
0,06
0,06
0,2
4
0,1
2
0,0
0
0,04
0,04 0,04
0,03 0,03 0,03
0,7% 0,7%
0,04 0,04
0,04 0,04 0,04
0,04
0,02
0,00
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
0,3% 0,3%
0,6%
11
11
0,2%
0,5% 0,5%
0,7%
0,7
0,3
Elazığ
0,6%
16
0,4
20
0,3%
0,9
17
0,5
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
10
18
0,8
71
0,4 0,4
50
1,0
Elazığ
89
79
Türkiye
Üretilen Yumurta
Sayısı (milyar adet)
Türkiye
0,3%
0,3% 0,3%
0,4% 0,3% 0,3%
Türkiye içi Pay
0,3% 0,3%
0,5%
20
Elazığ yumurta tavukçuluğu sektörü, verimlilik açısından Türkiye
ortalamasını yakalamıştır.
Tavuk Başına
Yumurta Sayısı
250
Türkiye
200
150
100
Elazığ
50
0
98
(*) TUİK
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
21
Elazığ, yumurta tavukçuluğunda bölgesinde en büyük olmakla
birlikte, diğer illerle olan fark çok fazla değildir.
Yumurta Tavukları Sayısı (2013) – mio tavuk
•
•
Türkiye’de yumurta tavukçuluğu geleneksel olarak İç Ege illerinde yapılmaktadır.
1 mio üzerinde yumurtalık tavuğu olan 18 il, toplam yumurtalık tavuk varlığının %79’unu oluşturmaktadır.
(*) TUİK
22
Et tavukçuluğu alanında Elazığ, Türkiye’den aldığı pay açısından
gerileme yaşamıştır.
Kesilen Tavuk
Sayısı (mio)
Türkiye
Elazığ
1.200
12
1.061
1.000
1.048
7
600
400
8
705
8
7
411
0,016
1,7 1,8
10
0,014
1,6
1,6
370
8
415
5
Türkiye
3
1,3
1,4
1,2
506 505 532 490
302
200
2,0
1,8
598 604
7
372
Elazığ
0,012
Elazığ
800
Üretilen Et
Miktarı (mio ton)
Türkiye
6
1,0
0,9 0,9
0,8
5
5
4
4
4
0,6
0,010
1,1 1,1
0,6 0,6
0,6
0,9 0,9
0,008
0,7
0,006
0,5
0,004
2
0,4
0,002
0,2
0
0
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
0,7% 0,7%
1,1%
1,4%
1,7%
2,0%
2,4%
(*) TUİK
0,8% 0,8%
0,0
0,000
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
0,7% 0,8%
0,6%
1,6%
1,4%
2,1%
Türkiye içi Pay
0,7% 0,8% 0,6%
1,0% 0,9%
2,2% 2,3% 2,2%
3,0%
Türkiye içi Pay
23
Elazığ et tavukçuluğu sektörü, geçmişte verimlilik açısından Türkiye
ortalamasının bir miktar üzerinde performans göstermiştir.
Tavuk Başına
Et Üretimi (KG)
2,5
Elazığ
2,0
1,5
Türkiye
1,0
0,5
0,0
98
(*) TUİK
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
24
Elazığ, et tavukçuluğunda bölgesinde Malatya ile birlikte etkin
düzeydedir.
(Kesilmemiş) Etlik Tavuk Sayısı (2013) – mio tavuk
•
•
Türkiye’de et tavukçuluğu (broiler) geleneksel olarak Marmara ve Ege illerinde yapılmaktadır.
5 mio üzerinde (kesilmemiş) etlik tavuğu olan 10 il, toplam (kesilmemiş) etlik tavuk varlığının %78’ini
oluşturmaktadır.
(*) TUİK
25
Büyükbaş hayvanlardan elde edilen süt açısından Elazığ,
Türkiye’nin %1’ ine karşılık gelmektedir.
Sağılan Büyükbaş
Hayvan Sayısı (mio)
Türkiye
6
6
6
5
5
5
Türkiye
5
6
4
0,06
0,06 0,06 0,06
0,06 4
4
4
4
4
4
4
0,06
0,06
0,05 0,05
0,05
3
0,06
0,05
0,06
0,05
0,04
0,02
1
0
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
14
1,1%
1,1% 1,1% 1,2%
1,2%
1,3% 1,2% 1,2%
1,3%
1,2% 1,1%
1,0% 1,0%
11 11 11
9
9
9
10
10
10
0,2
9
0,2 0,2
0,1
8
0,1
4
0,1 0,1 0,1 0,1
2
0,00
0
Türkiye içi Pay
0,2
0,1
0,1
0,1 0,1 0,1
6
0,1
0,1
0,0
0,0
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
1,1% 1,1% 1,1%
1,5%
1,2% 1,1%
10
11
12
13
0,9% 0,9% 1,0% 1,0%
2,0%
1,7%
(*) TUİK
0,2
12
12
0,01
0,3
12
0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6%
0,9% 0,9%
17
16
0,2
16
8
0,03
Elazığ
18
0,04
Elazığ
98
0,05
Büyükbaş Hayvanlardan
Elde Edilen Süt (mio ton)
Türkiye
10
0,04
2
0,08
0,07
5
5
4
0,07
Elazığ
Türkiye içi Pay
26
Elazığ büyükbaş hayvan başına elde edilen süt performansını
artırarak Türkiye ortalamasını yakalamıştır.
B.Baş Hayvan Başına
Süt Üretimi (KG)
3500
3000
2500
2000
Türkiye
1500
1000
500
Elazığ
0
98
(*) TUİK
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
27
Elazığ, büyükbaş süt hayvanı varlığı açısından bölgesindeki iller ile
benzer seviyededir, lider iller arasında yer almamaktadır.
Sağılan Büyükbaş Hayvan Sayısı (2013) – bin hayvan
(*) TUİK
28
Elazığ süt verimlilik çizgisinin hemen altında yer almaktadır,
performansı ortalamadan bir miktar düşüktür. (2013 verilerine göre)
1.000.000
900.000
Konya
800.000
B.Baş
Süt
Üretimi
(ton)
700.000
Balıkesir
600.000
Sivas
İzmir
Erzurum
Kars
500.000
Aydın
400.000
300.000
200.000
100.000
B.Baş Hayvan
Sayısı
Elazığ
0
0
(*) TUİK
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
29
Küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt açısından Elazığ,
Türkiye’ye oldukça paralel bir trend izlemektedir.
Sağılan Küçükbaş
Hayvan Sayısı (mio)
Türkiye
Elazığ
25
Türkiye
Küçükbaş Hayvanlardan
Elde Edilen Süt (mio ton)
Türkiye
0,35
2
0,30
1
Elazığ
0,03
0,03
20
0,25
1
Türkiye
0,02
1
15
0,20
Elazığ
1
0,02
0,15
10
1
0,10
0,01
Elazığ
0
5
0
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
1,0% 1,1%
1,2% 1,2%
1,2%
1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3%
(*) TUİK
0
0,00
0
0,01
0,00
98
99
00
01
1,1% 1,2%
1,2% 1,3%
1,6%
1,9%
Türkiye içi Pay
0,05
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3%
1,4%
Türkiye içi Pay
11
12
13
1,1%
1,6%
1,8%
30
Küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt verimliliği, Türkiye
ortalamasındadır.
K.Baş Hayvan Başına
Süt Üretimi (KG)
90
80
70
60
Elazığ
50
Türkiye
40
30
20
10
0
98
(*) TUİK
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
31
Elazığ beyaz et konusunda daha üst sıralarda yer alırken, süt
konusunda orta sıralarda yer almaktadır.
Yumurta
Tavuğu
Sayısı (‘13)
Yumurta
Sayısı
(’09)
Et Tavuğu
Mevcut Sayı
(‘13)
Kesilen Tavuk
Sayısı (‘09)
Sağılan B.baş
Hayvan Sayısı (‘13)
B.baş
Sütü
(‘13)
Sağılan K.baş
Hayvan
Sayısı (‘13)
K.baş
Sütü
(‘13)
1
Afyon
Konya
Bolu
Bolu
Erzurum
Konya
Van
Van
2
Konya
Afyon
Manisa
Balıkesir
Konya
İzmir
Konya
Konya
Elazığ
Elazığ
Türkiye
İçi Sıra
…
15
Elazığ
…
18
Elazığ
…
26
Elazığ
…
29
Elazığ
…
32
…
42
Elazığ
…
45
(*) TUİK
Elazığ
32

similar documents