Lightroom 5 Introduktion

Report
Kursinformation
Överblick av Lightroom & Import
2. Mer om Import, organisering & Karta
3. Framkallning del 1
4. Framkallning del 2
5. Outputmodulerna Bok, Bildspel, Skriv ut
& Webb
1.
Kursinformation forts..
Kontaktinformation
Thommy Andersen
[email protected]
031-3225542
http://www.thommyandersen.se/
VTK Foto hemsida
http://vtkfoto.com/
Björn Kärf
[email protected]
0706-484193
http://www.bjorn-k.se/
Gå in på Facebook och söka
upp gruppen: VTK FOTO och
ansöka om access. Ni kan
även klicka på länken:
VTK Foto på Facebook
https://www.facebook.com/
groups/175440885996597/
Agenda – del2
Inställningar och import
 Mer om nyckelord
 Granskning och klassificering
 Samlingar
 Övningar

Inställningar
Viktigaste inställningarna - Allmänt
Ta bort startbilden
 Automatiska uppdateringar

Inställningar forts..
Viktigaste inställningarna - Filhantering

Hantera ogiltiga tecken
Inställningar forts..
Viktigaste inställningarna - Filhantering

Öka Camera Raw-cacheminnet till
rekommenderade 20 GB
Inställningar forts..
Viktigaste inställningarna - Kataloginställningar

Säkerhetskopiera varje gång du avslutar Lightroom
Inställningar forts..
Viktigaste inställningarna - Kataloginställningar
Storlek förhandsvisning
 Kvalitet
 Kasta automatiskt efter 30 dagar

Mer om import
Filtyper







JPG
TIFF
PSD
RAW
CMYK
MOVIE
PNG
Tips!!
DNG – Laddar snabbare & mindre storlek
Import - övning
Import av bilder lektion 2
1.
2.
Leta upp folder lektion 2
Välj alternativet Kopiera – simulera minneskort
3.
Gör en första granskning – Lupp(E) &
Stödraster(G)
Import – övning forts..
4.
Välj följande inställningar - Filhantering
- Standard förhandsvisning
- Smarta förhandsvisningar för offline arbete – (endast LR 5)
- Importera inte dubbletter
- Skapa en backup vid import
Import – övning forts..
5.
Välj följande inställningar – Använd vid
import
- Skapa förinställning i Metadata för copyright
- Välj att ta med vid import
Import – övning forts..
6.
Välj följande
inställningar – Mål
- Organisera efter datum
- Datumformat
- c:\användare\namn\Mina
bilder\
7.
Klicka på import
Metadata - övning
Skapa egen förinställning


1.
2.
Copyright (Alt + 184) MAC (Alt + 1)
Keywords
Metadata - övning
Skapa egen förinställning


3.
4.
Copyright
Keywords
Mer om nyckelord - övning
Nyckelordslista - Hierarkier
 resor
 europa
○ italien
 venedig
Tips – för att se alla nyckelord i Använda nyckelord – välj
Nyckelord och innehåller nyckelord
Granskning & kvalificering
Kolla om Copyright kom med i Metadata
 Flytta mellan bilderna med piltangenter
 Titta på bilderna i lupp eller stödrasterläge


Ta fram alla kvalificeringsalternativ på
verktygsraden
Granskning & kvalificering
Inställning för att avancera automatiskt till
nästa bild efter kvalificering
Granskning & kvalificering forts..

Välj tre bilder i senaste import som skall
kastas med Avvisa (X)

Välj tre bilder i senaste import som skall
väljas med Valda (P)
Flaggning tas bort med (U)
Granskning & kvalificering forts..

Klassificera alla bilder i rangordning
1 till 5(1-5)

Färgmarkera bilder från t. ex. samma
ställe (6-9)
Granskning & kvalificering forts..

Kasta avvisade bilder
(ctrl+backsteg) Tar bort bilder markerade
som avvisade (X)
Samlingar
Smarta samlingar – filterbaserat
 Skapa
en samling med alla foton med
3 eller fler stjärnor
Tips!
 Var är bilden? Högerklicka på bilden – välj - Gå till bilden i
biblioteket
Tillägg
Tillägg i mån av tid
 Autoimport
 Drag & drop
Tips!!
iPhoto-användare kan nyttja drag & drop
för att importera iPhotos bibliotek in till
Lightroom
Tillägg
Tillägg i mån av tid
 Kartmodulen
 Lägg till egna platser
Kortkommandon Lightroom 5
Visningslägen
Framkallning
E Luppvisning
G Stödrastervisning
C Jämförelsevisning
N Undersökningsvisning
D Framkalla
R Beskär
Q Fläckborttagning
K Justeringspensel
M Övertoningsfilter
L Dimmar ljuset. Tryck två ggr så blir det svart
V Svartvitt
Y Före och efter
X I beskärningsverktyget vänder X från
Urval och rankning
X Avvisad
U Ej flaggad
P Flaggad
1-5 Klassificering med stjärnor
B Lägg i målsamling
ctrl+backsteg Tar bort bilder
markerade som avvisade (X)
liggande till stående
ctrl+Z Ångra senaste ändringen
Tab Tar bort sidopanelerna
ctrl+shift+F Tar bort alla paletter och sätter
bilden i fullskärm. Tryck samma igen för att
komma tillbaka
Frågor från kurstillfälle del 1
Här kommer en liten sammanfattning av Lightroom del 1 frågor och diskussioner:
- Vilka nya funktioner i LR 5?
- När och varför använda mer än en katalog?
- USB foldrar syns inte – lösning?
- Ångra import – lösning?
- Använda DNG eller inte?
- Info om Irene Libler fotobok som Carina nämnde – ireneliebler.com
- BLURB – vinnare i fotobokstest
- Om jag tar bort bilder utanför LR – hur, var fixar vi det?

similar documents