Flexibel aanbod Meerderjarigen - Provincie Vlaams

Report
FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN
(FAM)
13 maart 2014
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
1
Structuur van de presentatie
• Communicatie
• Kader
• FAM en zorgregie
• Toekomstperspectief
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
2
Communicatie over FAM en zorgregie
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
3
Communicatie
• Communicatie over FAM en zorgregie: in de
pijplijn
- Van zodra alle technische aanpassingen
gebeurd zijn
- Op dit moment is de webapplicatie
zorgregie nog niet aangepast aan het FAMverhaal
- Onder voorbehoud
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
4
Inhoudelijk kader
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
5
Perspectief 2020
• Strategisch project 6: sociaal
ondernemerschap bevorderen
• Overstap naar persoonsvolgende
financiering
− Alle
vzn’en zullen in een tussenfase
naar pvf in een regulluw kader worden
ondergebracht.
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
6
Doelstelling FAM’s
• Het aandeel aan inclusief wonen en
inschakelen van reguliere diensten verhogen
• Soepele en vraaggestuurde zorgtrajecten
aanbieden
• De kwaliteit van de ondersteuning verhogen
• Een groter aantal personen ondersteunen
• Een soepel en vraaggestuurd
personeelsbeleid kunnen voeren
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
7
FAM in VBB
• Ado Icarus
• Siddartha – Huize Eigen Haard
• MPC Sint-Franciscus – Zonnelied- De Lork
• Huis in de stad
• Ganspoel
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
8
FAM en zorgregie
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
9
Vereenvoudiging
• 3 begeleidingsovereenkomsten ipv 30
– FAM middenfrequente woonondersteuning
– FAM dagbestedingsondersteuning
– FAM intensieve woonondersteuning
• FAM kortdurende ondersteuning
–Binnen FAM dagbestedingsondersteuning/
intensieve woonondersteuning
–Max 70 dagen
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
10
FAM middenfrequente
woonondersteuning
• Ambulante en mobiele begeleiding met een
maximum van 75 contacten per jaar
• Niet begeleid werken
• Kortdurend dagbest. of woononderst: max
70 dagen per jaar
PEC: min. Begeleid wonen
CRZ-vraag: min. Begeleid wonen.
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
11
FAM dagbestedingsondersteuning
• Ambulante en mobiele begeleiding met een
maximum van 75 contacten per jaar
• Dagbestedingsondersteuning:
– dagcentrum of begeleid werken
• Kortdurende woononderst: max 70 dagen
per jaar
PEC: min. Dagcentrum/begeleid werken
CRZ-vraag: min. Dagcentrum/begeleid werken
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
12
FAM intensieve
woonondersteuning
• Ambulante en mobiele begeleiding, zonder
maximaal aantal begeleidingen
• Dagbestedingsondersteuning
• Woonondersteuning
– inclusief of residentieel
PEC: min. Beschermd wonen/tehuis
werkenden
CRZ-vraag: min. Beschermd wonen/ tehuis
werkenden
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
13
Procedure zorgregie
• 3 langlopende varianten
–Procedure met melden open plaats
−
duidelijke profiel
−
vraaggestuurd !!
– Capaciteit kan schuiven
• FAM kortdurend
– geen procedure zorgregie
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
14
Aanmelden bij open plaats
CRZ-zorgvraag
FAM middenfrequente
woonondersteuning
Begeleid wonen
of één van onderstaande
zorgvragen
FAM
dagbestedingsondersteuning
Dagcentrum: eigen atelier
Dagcentrum: begeleid werken
of één van onderstaande
zorgvragen
FAM intensieve
woonondersteuning
Tehuis werkenden
Beschermd wonen met
dagbesteding
Beschermd wonen zonder
dagbesteding
Tehuis niet-werkenden bezigheid
Tehuis niet-werkenden nursing
Zelfstandig wonen
Observatie-unit meerderjarigen
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
15
Voorbeeld
• Open plaats FAM intensieve
woonondersteuning
-> wie kan aanmelden
* vraag tehuis werkenden/beschermd
wonen of hoger
* rekening houden met profiel
-> Opname van kandidaat uit PG1: persoon x
werkt in beschutte werkplaats
• Begeleidingsovereenkomst FAM intensieve
woonondersteuning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
16
Voorbeeld: deel 2
• 1 jaar later valt tewerkstelling weg
-> zijn er nog mogelijkheden betaalde
tewerkstelling ?
-> blijkt niet haalbaar, er wordt
vrijwilligerswerk opgestart met ondersteuning
door de FAM-vzn
-> geen zorgregie, zelfde
begeleidingsovereenkomst FAM intensieve
woonondersteuning
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
17
Toekomstperspectieven
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
18
Toekomstperspectieven
• 2014: ervaring opdoen binnen FAM’s, zowel
naar inhoudelijke werking als
administratieve opvolging
–> Werkgroep FAM met vertegenwoordigers van
pilootvoorzieningen, werkgeverskoepels, gebruikers,
vakbonden en het VAPH
• 2015: verbreding FAM naar andere
meerderjarigenvoorzieningen
• Vanaf 2015: Stapsgewijze overgang naar
persoonsvolgende financiering (PVF) in heel
de sector
–> Taskforce PVF (vanaf 2013)
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
19

similar documents