ELRÄTT september 2014

Report
N U L Ä G E S P R E S E N TAT I O N
SEPTEMBER 2014
EN BRANSCH I SAMVERKAN
•
•
•
•
1070 installatörer, 32 leverantörer, 5 grossister
Visa möjligheterna med modern elteknik
Trygga, smarta, effektiva lösningar
Din elektriker. Framtidens teknik
MÅL
•
Utveckla branschen genom att höja
elinstallatörernas kompetens och
affärsinriktning
•
Stärka branschens anseende och
status genom att tydliggöra vad
installatörerna kan bidra med
•
Öka försäljningen genom att
möjliggöra försäljning av system och
lösningar
STRATEGI
•
Säljstöd, utbildning och
kommunikation som leder till
ett bättre kundmöte
•
Förflyttning från fokus på
enskilda produkter till fokus på
lösningar och system
BUDSKAP
Vi samarbetar för:
• att höja branschens kompetens
och affärsinriktning
• ett modernt och resurseffektivt
samhälle
ROLLER & ANSVAR
EIO
•
•
•
•
•
•
•
Skapa ELRÄTT installatörskoncept
Utveckla ledare och affärsmän
Utbildning inom ny teknik
Lära sig sälja och ges säljverktyg
Visa vad man kan
Inspirera och motivera till förändring
Aktivt delta i ELRÄTT kampanjer
SEG
•
•
•
•
•
•
•
•
Skapa ELRÄTT filialkoncept
Utveckla nätverk
Skapa mötesplatser och affärer
Utbildning i ny teknik
Utveckla seminarier
Marknadsföra ELRÄTT internt
Supporta ELRÄTTA installatörer
Aktivt delta i ELRÄTT kampanjer
ELRÄTT LEVERANTÖRERNA
•
Skapa ELRÄTT säljarkoncept
•
Marknadsföra ELRÄTT internt
•
Supporta ELRÄTTA installatörer
•
Utveckla seminarier
•
Utbildning i ny teknik och lösningar
•
Skapa affärer och erbjudanden
•
Aktivt delta i ELRÄTT kampanjer
NÄSTA STEG: KUNDMÖTET
Utbildningar
Kompetenshöjning och säljträning
för installatörer
Butikskoncept
ELRÄTT filialkoncept hos grossist
Idébanken
Lösningsförsäljning med fokus på
kundnyttan
KOMMUNIKATION FRÅN LEVERANTÖRER
Logotype
På hemsida, nyhetsbrev och broschyrer
Mässor
Elrätt profilering på Elmässan
Marknadsföring
Infofilm och reklamfilm på skärmar. Publicera
Elrätts annonser i egna tidningar
Internt
Informera och arbeta med Elrätt
Idébanken
Leverera lösningar till idébanken
UTBILDNING AV INSTALLATÖRER
•
ELRÄTT erbjuder samtliga
anslutna installatörer utbildning
med fokus på kundmötet.
Företagsledare och
servicemontörer utbildas i
skräddarsydda kurser.
•
Utbildningarna sker dels online
som e-learning och dels vid
lärarledda kurstillfällen.
Utbildningarna produceras och
lanseras under hösten 2014.
•
EIO ELRÄTT seminarieturné på
28 platser i landet under vintern
och våren 2014/2015
IDÉBANKEN
•
Ett arbetsredskap för
elinstallatörer och en kanal för
leverantörer och grossister
•
Lösningsförsäljning i visuellt
format och med fokus på
kundnyttan
•
Briefsläpp och pitch med tre
digitala byråer, ett förslag utvalt
att arbeta vidare med
•
NetRelations framställer en
klickbar prototyp till mässan

similar documents