Klikk her for Bongos Powepoint-presentasjon ifm hans innledning

Report
Ny Befalsordning –
utfordringene
Torbjørn Bongo
Nestleder
Norges Offisersforbund
Hvorfor trenger vi en ny BO?
› For stor turnover.
Ståtid grenadere < 1,5 år
Ståtid avd befal < 27 år
› Vi «tvinger» motiverte til å slutte
›
Vi sløser med kompetansen !
(FSJ – Landsmøte NOF 2010)
›
NOF pådriver for ny Befalsordning
Hva er Befalsordningen
›
›
›
›
›
Ansettelse
Utdanning
Disponering
Avansement/Grad
(Lønn)
› Til sammen =
Befalsordning
Kompetansemeldinga om Befalsordningen
› Skisserer 3 modeller (grad)
› Dagens ordning
› Et OF/OR system
› Videreutviklings av dagens system
Hva er utfordringen med FD’s utredning ??
Tittel på presentasjon /Side 5
Kan vi egentlig gjøre et valg?
› Kompetansemelding skisserer 3 modeller
(grad)
› Dagens ordning
› Et OF/OR system
› Videreutviklings av dagens system
Fra NOF’s interne Arbeidsgruppe BO
Tittel på presentasjon /Side 7
«NY» modell ansettelse
Er det egentlig noe nytt her?
Karriereveier
Generalist
Grad
Kombinert
Spesialis
t
Vervet
Alder
DOMAIN
11
Royal Netherlands Army
Working Together
COMMAND ENHANCEMENT
12
Royal Netherlands Army
Working Together
OR
› Er vi klar for kulturen dette krever?
› Fungerer dette med lean-manning og streng
årsverk styring?
Lønnssystem
Forsvaret idag
Staten
Master
Bachelor + 1
LR 23-26
LR 18
Maj
Kap 2
OR system
LTR 63
LR 38
LR 37
Bachelor
LR 15
LT 2
LR 35
LR 36
Fagarbeider
LR 11
Fen
LR 34
LR 33
LR XX
Disponering
› Er ungdommen klar for et disponerings
system?
Kompetansestyring?
› Når skal vi over på et søknadssystem
Endt plikttjeneste?
Maks 30 år?
Økonomiske beregninger
› Er disse til å stole på?
› En utdanningsmessig degradering er nok
billigere….
Kvalitetsmessig degradering?
Skal vi spare på lønn??
› Er økonomi den egentlige motivasjonen?
Heimevernet
›
Hva med Heimevernet… ???
Tittel på presentasjon /Side 18
Tørr vi tenke nytt?
Variasjon i sluttrater og historiske sluttrater
Forutsetninger
Alle militære kategorier får
K60
Effekten på aldersstrukturen
basert på variasjon i sluttrater
Differensierte sluttrater basert
på alder
Simuleringen tar ikke hensyn til
normativ fordeling av
personellkategorier i
aldersstrukturen
FAST ANSETTELSE TIL ALLE !!
›
Etter GBU og GSU + Praksis
›
Naturligavgang fikser biffen - alderspyramiden
›
Pengene spart på bonus ( > 100 mill pr år) kan settes på bok, hvis vi
skulle få behov for AST
›
FSJ / Sj FST/P – vår største utfordring fremover er ikke å kvittes oss med
folk, men å skaffe og beholde de vi har.
›
La oss få en ordning som faktisk gjør det.
Tittel på presentasjon /Side 22
Hva nå ??
›
Skal vi holde tempo – og gi
gass?
 Overse utfordringene
›
Eller er det viktigere å gjøre
det riktige tingene?
Tittel på presentasjon /Side 23
NOF – en stemme også i
fremtiden!
/Side 24

similar documents