شرکت جانسون - وب سایت دکتر مسعود حجاریان

Report
‫کنفرانس درس مدیریت استراتژیک‬
‫شرکت جانسون‬
‫‪Johnson & Johnson‬‬
‫استاد‪:‬‬
‫جناب آقای دکتر حجاریان‬
‫دانشجو ‪:‬‬
‫نیلوفر صفری کرهرودی‬
‫‪1‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫تاریخچه‬
‫بیش از یک قرن‬
‫‪1886 – 2013‬‬
‫‪2‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫تاریخچه‬
‫• تاسیس شرکت در سال ‪1886‬توسط برادران جانسون در‬
‫‪. Brunswick, New Jersey‬‬
‫• بیش از ‪ 120‬سال پیش تاسیس شده در این ایده که پزشکان و‬
‫پرستاران باید بخیه‪ ،‬پانسمان و بانداژ استریل برای درمان زخم‬
‫های مردم استفاده کنند‪ ،‬خانواده جانسون و جانسون مجموعه ایی از‬
‫شرکت های دارای سابقه ای طوالنی در نوآوری و تنوع محصول‬
‫به منظور بهبود سالمت انسان و رفاه وی است‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫تاریخچه‬
‫• این شرکت از طریق ادغام‪ ،‬جمع آوری و تشکیل شرکت های‬
‫جدید‪ ،‬خود را تبدیل به بزرگترین و گسترده ترین شرکت مراقبت‬
‫های بهداشتی در جهان کرده است‪.‬‬
‫• امروزه ‪:‬‬
‫جانسون و جانسون خانواده از شرکت هاست با حدود ‪ 119،000‬نفر‬
‫در بیش از ‪ 250‬شرکت ‪ ،‬در ‪ 57‬کشور جهان است‪،‬که مبادرت‬
‫به فروش محصوالت در بیش از ‪ 175‬کشور و در خدمت‬
‫مصرف کننده‪ ،‬دارویی و تجهیزات پزشکی و تشخیص بازار با‬
‫تمرکز بر محصوالت تکنولوژی محور وپژوهش محور‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫‪Three Business Segments‬‬
‫‪ .1‬مصرف کننده ‪:‬‬
‫محصوالت اصلی در مراقبت از نوزاد و پوست بزرگساالن‪ ،‬مراقبت‬
‫از سالمت زنان‪ ،‬مراقبت از زخم و زمینه مراقبت از دهان‪ ،‬و‬
‫همچنین محصوالت غذایی‬
‫(به عنوان مثال ‪JOHNSON’S® Baby,‬‬
‫®‪)NEUTROGENA®, SPLENDA®, MOTRIN‬‬
‫‪5‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫‪Three Business Segments‬‬
‫‪ .2‬دارویی‪:‬‬
‫داروها در مناطق درمانی که شامل ضد قارچ‪ ،‬ضد عفونی‪ ،‬ضد جنون‪،‬‬
‫قلبی و عروقی‪ ،‬پوست‪ ،‬دستگاه گوارش‪ ،‬خون شناسی‪ ،‬ایمنی شناسی‪،‬‬
‫مغز و اعصاب‪ ،‬سرطان‪ ،‬درد‪ ،‬ارولوژی و ویروس شناسی ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫‪Three Business Segments‬‬
‫‪ .3‬تجهیزات پزشکی و تشخیصی‪:‬‬
‫محصوالت عبارتند از محصوالت مدیریت بیماری گردش خون‪،‬‬
‫بازسازی مفصل ارتوپدی و محصوالت مراقبت از ستون فقرات‪،‬‬
‫مراقبت از زخم و محصوالت بهداشتی زنان‪ ،‬محصوالت جراحی با‬
‫حداقل تهاجم‪ ،‬اندازه گیری قند خون و محصوالت تحویل انسولین‪،‬‬
‫محصوالت تشخیصی حرفه ای و لنزهای تماسی یکبار مصرف‬
‫‪7‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫‪Our Credo‬‬
‫• در سال ‪ ،1943‬رابرت وود جانسون ‪ Our Credo‬این شرکت ار‬
‫در یک سند ساده یک صفحه ایی نوشتند که نگرش این شرکت را برای‬
‫هدایتی برای این کسب و کار است‪.‬‬
‫• که شرکت در ابتدا دارای مسئولیت در برابر ‪:‬‬
‫‪ .1‬مردمی که از محصوالت و خدماتشان استفاده می کنند مسئول است‪.‬‬
‫‪ .2‬کارکنان‬
‫‪ .3‬اجتماع و محیط زیست‬
‫‪ .4‬ذی نفعان‬
‫در اسالید بعد این نسخه موجود می باشد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
www.hajarian.com
9
‫‪Strategic Overview‬‬
‫شرکت موفقیت خود را در عقیده ریشه دار و استراتژی کسب و کار خود را بر‬
‫پایه ی ارزش به عقیده به رسمیت می شناسد ‪ .‬استراتژی کسب و کار جانسون‬
‫و جانسون بر چهار اصل متمرکز شده است‪:‬‬
‫‪ .1‬جانسون و جانسون در تالش است تا بطور گسترده در مراقبت از سالمت‬
‫‪،$60 billion‬محصول تولید شده از سه‬
‫انسان باشد‪ .‬با فروش بیش از‬
‫خط گسترده محصول توزیع شده در سراسر جهان‪ ،‬این شرکت وعده خود از‬
‫پوشش گسترده را دنبال کرده است‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫‪Strategic Overview‬‬
‫‪ .2‬جانسون و جانسون بر مدیریت غیر متمرکز به عنوان یک مدل‬
‫حاکمیت‪ .‬سازمان متکی بر این عدم تمرکز به ترویج سریعتر‬
‫تصمیم گیری در مناطق محلی و پاسخگویی بیشتر برای موفقیت‬
‫کسب و کار‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫‪Strategic Overview‬‬
‫‪ . .3‬جانسون و جانسون برای طوالنی مدت مدیریت می کند‪ ،‬که به‬
‫مدیران خود برای تعادل تفکر کوتاه مدت و بلند مدت در تصمیم‬
‫گیری نیاز دارد‪ .‬مدیریت برای بلند مدت نیز سرمایه گذاری در‬
‫نوآوری در تکنولوژی و تحقیق و توسعه (‪)R&D‬و همچنین در‬
‫ایجاد سرمایه گذاری این شرکت در مردم آن تمرکز دارد‬
‫‪12‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫‪Strategic Overview‬‬
‫‪ . .4‬اصل استراتژیک نهایی این است که تمرکز می کند بر روی مردم‬
‫و ارزش ها‪ ،‬که در ‪Credo‬این شرکت گنجانده شده است‪ .‬ادبیات‬
‫داخلی شرکت و مدیران جانسون و جانسون از ‪“living the‬‬
‫”‪Credo,‬صحبت می کنند ‪:‬‬
‫• ارائه محصوالت باال برای مشتریان‬
‫• منجر بهداشت و ایمنی برای کارمندان خود‬
‫• به سرمایه گذاری در جوامع‬
‫• به حداکثر رساندن ارزش به سهامداران ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫‪Business Principles & Conduct‬‬
‫پشت این اصول اعتقاد به این شخصیت اخالقی ‪ ،‬هماهنگی و ارزش‬
‫مدیر و مدیریت ارشد مهم ترین عامل حفاظت اداره امور شرکت می‬
‫باشد‪.‬‬
‫برنامه های شرکت برای تشویق ایمنی کارکنان در کار و در هنگام‬
‫رانندگی و طرح کمک به کارمندان برای ترک سیگار و افزایش‬
‫ورزش‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫‪Business Principles & Conduct‬‬
‫عالوه بر این‪ ،‬مدیران ارشد شرح می دهند سیاست رفتار مشترک در‬
‫کسب و کار ‪ .‬عناصر کلیدی آن عبارتند از‪:‬‬
‫‪ .1‬رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی‬
‫‪ .2‬رعایت مراقبت های بهداشتی‬
‫‪ .3‬قوانین اشتغال و کار‬
‫‪ .4‬فعالیت های سیاسی و مشارکت ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫این سیاست نیاز به‪:‬‬
‫• کارکنان‬
‫• فروشندگان‬
‫• توزیع کنندگان‬
‫• پیمانکاران و عوامل‬
‫به منظور تهیه گزارش در مورد اطالعات مربوط به هر عمل ممنوع‬
‫یا غیر قانونی ‪ ،‬بدون ترس از اقدامات تالفی جویانه دارد‪.‬‬
‫دستورالعمل های متعدد و استانداردهای دیگر موجود است که به‬
‫واحد های مختلف کسب و کار ‪ ،‬توابع و کسب و کار اعمال می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
Consumer Companies
 McNeil Consumer Healthcare
 McNeil Specialty Products Company
 J&J Consumer Products Company
 J&J Personal Products Company
 J&J Sales & Logistics Company
 Vistakon
www.hajarian.com
17
‫نقاط قوت‬
1.
2.
3.
4.
Strategic Acquisitions
A Substantial Marketing Arsenal
Product Diversification
Positive Revenue Growth Projections
www.hajarian.com
18
‫نقاط ضعف‬
1. Dependence upon the Success of Launch
Products
2. Reliance on Small Molecule Drugs
www.hajarian.com
19
‫فرصت ها‬
• Wide Range of Potential Cross-selling
Opportunities
• Potential to Exploit Biologics Market
www.hajarian.com
20
‫تهدید ها‬
1. Negative Impact of Recent Product Recalls
2. Dependence on the Success of Launch
Products
www.hajarian.com
21
‫‪Environment, Health & Safety‬‬
‫یکی از مسائلی که برای شرکت بسیار اهمیت دارد و در اصول‬
‫شرکت هم به آن توجه بسیاری می شود ‪:‬‬
‫‪22‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫این نمودار سازمانی نشان می دهد سطح سازمان ‪EHS‬در شرکت به‬
‫طور کلی و چگونه آن کمک می کند به تصمیم گیری های شرکت ‪.‬‬
‫در حالی که آن کل سازمان را نشان نمی دهد‪ ،‬آن سطح از گزارش‬
‫های مورد نیاز در سراسر جهان محیط زیست‪ ،‬ایمنی و بهداشت‬
‫شناسایی می کند‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫در اسالید بعدی طی آخرین گزارش ساالنه ایی که در سایت این‬
‫شرکت منتشر شده است نکات برجسته کسب وکار در سال ‪2013‬‬
‫مطرح شده است ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
www.hajarian.com
25
‫میزان فروش‬
‫‪26‬‬
‫کشور‬
‫فروش در سال ‪2011‬‬
‫فروش در سال ‪2012‬‬
‫فروش در سال ‪2013‬‬
‫آمریکا‬
‫‪$ 28.9 billion‬‬
‫‪$29.8 billion‬‬
‫‪$31.9 billion‬‬
‫خارج از‬
‫آمریکا‬
‫‪$36.1 billion‬‬
‫‪$37.4billion‬‬
‫‪$39.4 billion‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫میزان فروش در بخش مصرف کننده و دارویی و تجهیزات‬
‫‪27‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫منابع‬
• http://www.jnj.com/
• 2013 ‫گزارش ساالنه‬
www.hajarian.com
28

similar documents