Voorstelling van de vertelmobiel

Report
De vertelmobiel
3 oktober 2012
Partners







Vzw Profo
Scholengroep 10 Midden-Brabant
BSGO De Letterboom,Vilvoorde
GO! Kinderopvang
Pedagogische Begeleidingsdienst – Project Rand en Taal
ErasmusHogeschool – departement lerarenopleiding
Stichting Lezen Vlaanderen
Partners:
Profo vzw


Vzw profo ondersteunt jongeren die moeilijk hun weg vinden
in onze samenleving in het verwerven van competenties.
De taak van PROFO vzw bestaat uit een samenhangend geheel
van activiteiten die erop gericht zijn om individuen (jongeren
DBSO en Syntra) in groepsverband aan te zetten om hun
eigen ontwikkeling positief bij te sturen. De activiteiten van
PROFO vzw onderscheiden zich van onderwijs omdat ze zich
niet richten op het aanreiken van louter cognitieve kennis,
maar op het aanbieden van nieuwe ervaringen, inzichten en
ontwikkelings-mogelijkheden op sociaal, emotioneel en
expressief gebied.
De kern van de huidige activiteiten van vzw Profo
ligt vandaag in het aanbieden van:

Voortrajecten met het oog op het verhogen van de kansen van
deeltijds lerende jongeren op de arbeidsmarkt
Brugproject: deeltijds lerende jongeren een begeleide
praktijkopleiding aanbieden
Persoonlijke ontwikkelingstrajecten, die er op gericht zijn de
band met onderwijs niet volledig of onnodig door te knippen
en op maat van de jongeren te werken en met een zo snel
mogelijke door- of terugstroom naar een kwalificatiegericht
traject als ultiem doel.

Profo is ook erkend als centrum deeltijdse vorming.


De jongeren uit het voortraject Far West
Vilvoorde zorgden onder begeleiding voor de
praktische uitvoering van het project.
Geschiedenis







Een vervolgverhaal op de Mobiele Leesplekken voor de
basisscholen van het Rand- en Taalproject
Aankoop en praktische uitvoering van een caravan onder
leiding van vzw Profo
Samenstelling boekenpakket ism Stichting Lezen Vlaanderen
Samenwerking met lerarenopleiding ErasmusHogeschool
Openingsdriedaagse in BSGO De Letterboom – Vilvoorde
Voorstelling van het project op de studiedag kinderopvang
Uitleen aan de basisscholen van SGR 10
Doel:

De vertelmobiel wordt uitgeleend aan de basisscholen
van SGR 10:



Verhogen van het leesplezier
Werken aan leesbevordering
Verbeteren van de taalontwikkeling

Mensen – kinderen én volwassenen – samenbrengen rond
boeken!

De Rand- en Taalbegeleiders van het GO! begeleiden de school,
de leraren…..
Wat vind ik in de vertelmobiel?






Boeken – peuterboekjes, prentenboeken,
(voor)leesboeken
Een handleiding met achtergrondmateriaal
TV met USB en SD aansluiting en ingebouwde DVDspeler
Kamishibai, poppenkast, spelmateriaal
Illustraties en prentenmateriaal
Spelmateriaal bij de boeken
Met dank aan:

Ludo Ameryckx, Pascal Bruynooghe, Anneke Claus, Tim
Deneir, Marc Deraedt, Heidi Desmet, Lotte De Wagter,
Franky Hiele, Guido Jaspers, Lydie Lanckmans, Els
Michielsen, Benjamin Revyn, Marleen Rosiers, Robert
Steuts, Kelly Stadriot, Josiane Van Nuffelen, Sarah Van
Tilburgh, Greet Van Vaerenbergh,Yvette Verhasselt,
de leerlingen van het voortraject Far West
2de jaarsstudenten EHS lerarenopleiding,
personeel BSGO De Letterboom,

En nog vele anonieme medewerkers…




similar documents