Ondernemen in de Zorg

Report
Ondernemen in de Zorg
NKOP Symposium –
State of the Art
Ouderenpsychiatrie
Marleen Jansen, Jan-René Kleijne
20 november 2014
Workshop
• Introductie
• Ontwikkelingen gezondheidszorg
• Ondernemerschap en Innovatie
2
Introductie
• Belang en beleid van Rabobank?
• Zakelijk
• Maatschappelijk
2010:
Bestaande zorgsysteem is
niet duurzaam!
2013:
Innovatiekracht en ondernemerschap
moet versterkt!
3
Uitdagingen gezondheidszorg
Volop kansen
Start filmpje
Gezondheidszorg transitie
Van een Ego- naar een Eco-systeem
“Idenburg, Ph.J, Schaik, van M.C.M“ Diagnose Zorginnovatie: over technologie en ondernemerschap” (Scriptum, 2013)
5
“Zorgsysteem kraakt in zijn voegen”
Het systeem begint steeds meer mankementen te vertonen
• Te hoge zorgkosten en betaalbaarheid onder druk
• Teveel nadruk op korte termijn issues
• Te weinig aandacht voor strategie en innovatie
• De keuze van de burgers wordt leidend in plaats van de keuze van de
instelling
• Van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd
• Van patiëntenzorg naar voorzorg
• Van productinnovatie naar sociale innovatie
• Van cure naar care
6
Uitdagingen in de GGZ
Strategische keuze essentieel
• Toenemende vraag blijft
• Verschuiving in de behandelingsketen
• Sterkere rol zorgverzekeraars en gemeenten
• Kwaliteitseisen
• Innovatiepotentieel
Welke uitdaging(en) ziet u?
7
Veranderingen GGZ geeft
duidelijkheid!
8
Ondernemerschap is omgaan met
onzekerheid
Innovatie is de rode draad bij ondernemen
• (Klinisch) leiderschap
• Langere termijn ambitie/visie op instelling niveau
• Keuzes maken!
• Fundamentele herijking ondernemingsplan
• Van omzet maximalisatie (Ego) naar maximale waardecreatie (Eco)
• Sluit praktijk/instelling aan op wensen van de burger?
9
Zonder innovatie geen toekomst
10
Hoe ziet de balans eruit van een
GGZ instelling?
GGZ sector een risicoloze
“belegging”
11
Keuzes maken: waardevol en noodzakelijk!
Herinrichting zorglandschap, netwerk organisatie
Bank
Basis GGZ
RIBW
Wat is uw toekomstig profiel / uw toegevoegde waarde op
betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit.
Gespecialiseerd GGZ
TBS
Waarin specialiseert u zich? Hoe onderscheidt u zich?
Transparantie over resultaten?
Toets gevoeligheid kasstromen op onderdelen
Consequenties voor investeringen en bestaand vastgoed.
Huisarts
12
Digitaal is het nieuwe normaal
13
Toekomst voorspelbaar?
Van
Kwaliteit behandeling en therapie centraal
Patiënt centraal
Zorgwaardeketen
Lineair gesloten innovatieproces
High tech focus
Technology push
Genezen en behandelen
Behandelen ziekte en/of aandoening
Gefragmenteerde specialistisch zorg
Tegengestelde belangen en beheren
Naar
Kwaliteit van leven, vitaliteit en welbevinden centraal
Individu centraal
Zorgwaardecyclus
Cyclisch open innovatieproces
Low tech & high touch
Technology pull
Zorgen waar het moet, ondersteunen waar het kan
Voorkomen en uitstellen
Individueel gerichte integrale zorg
Gemeenschappelijke doelen en ondernemerschap
14
Dank voor uw aandacht!
15
15
Bijlagen
16
Contact gegevens
Rabobank Corporate Clients Nederland
Rabobank Corporate
Clients Nederland
Marleen Jansen
Sectormanager Gezondheidszorg
Sectormanagement
Gezondheidszorg
Bezoekadres
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Telefoon
Mobiel
Email
+31 (0)30 712 30 15
+31 (0)6 12 91 00 79
[email protected]
Postadres
Postbus 17100
3500 HG Utrecht
Nederland
Rabobank Corporate Clients Nederland
Jan-René Kleijne
Kennismanager Gezondheidszorg
Telefoon
Mobiel
Email
+31 (0)30 712 30 15
+31 (0)6 12 91 00 79
[email protected]
17
Duurzame financiering
GGZ instelling van instituut naar netwerk organisatie
Newco/ZBC
Primaire Proces
Newco (BV/JV)
Ondersteunend proces
Risicodragende
Investeerder
18

similar documents