Vana-Kreeka

Report
Vana-Kreeka poliitiline ajalugu
ptk 12-19
Euroopasse…
Kreeka asend
Kreeka (Hellas) asend
• Põhja-Kreeka, Kesk-Kreeka ja Lõuna-Kreeka e
Peloponnesose ps
Kreeka loodus
• Mägine maa, ümbritsetud
meredest
• Suvi kuiv ja palav, talv
vihmane ja tuuline
• Kaubateede ristumiskoht
Meeldetuletuseks põhikoolist
• Vanaaeg = Vana-Idamaad + antiikaeg
- kreeka ja rooma kultuuri ajajärk
- antiikkultuuri alusel kujunes Euroopa kultuur
• Oma maad nimetasid kreeklased Hellaseks ja
ennast helleniteks; kuulusid indoeurooplaste
hulka
Periodiseering
•
•
•
•
•
Kreeta-Mükeene periood (u 2000-1100 eKr)
Tume ajajärk (u 1100-800 eKr)
Arhailine ajajärk (u 800-500 eKr)
Klassikaline ajajärk (u 500-338 eKr)
Hellenismiperiood (338-30 eKr)
Kreeta-Mükeene periood I
• Minoiline (2000-1500 eKr)
–
–
–
–
–
kuningas Minos
kindlustamata lossid (Knossos, Phaistos)
lineaarkiri A
matriarhaalne ühiskond?
härja kultus
• Head meresõitjad
• Thera vulkaanipurse
• Kreeklaste vallutus (1500 eKr)
Knossose loss
• Kindlustamata, korrapäratu põhiplaaniga
Kreeta-Mükeene periood II
• Mükeene ajajärk (1600-1100 eKr)
– eeskuju Kreetalt
– sõjakad jooned
• kindlustatud Mükeene loss, hobukaarikud
– lineaarkiri B
– u 1500 eKr vallutasid kreeklased Kreeta
• Trooja sõda? (u 12. saj)
Tume ajajärk (1100-800 eKr)
• Kreeta-Mükeene kultuuri allakäik
– doorlaste sisseränne
• Kolooniate teke
– Väike-Aasia
• Varasemast mahajäänum ühiskond
– kiri unustati, lossid hüljati, elanikkond vähenes
• Raua kasutuselevõtt
• Kangelasajastu
– müütide kujunemine
– teame tänu Homerose eepostele
Arhailine ajajärk (u 800-500 eKr)
• Kujunesid linnriigid e polised
– Ateena, Sparta, Mileetos, Sürakuusa
• Kreeka tähestik
– Homerose “Ilias” ja “Odüsseia”
• Jätkus kolonisatsioon
• Ülekreekalised religioossed keskused
– Delfi
– Olümpia
– olümpiamängud (776 eKr) → ühtekuuluvustunne
Näide polisest
Kolonisatsioon
Klassikaline ajajärk (u 500-338 eKr)
• Ateena Mereliit
– Ateena, Perikles
• Peloponnesose Liit
– Sparta
• Sõjalised konfliktid
– Kreeka-Pärsia sõjad
– Peloponnesose sõda
– makedoonlaste vallutus
• 5. sajand eKr oli kreeka kultuuri õitseaeg
Hellenismiperiood (338-30 eKr)
• Philippos II (359-336 eKr)
– Chaironeia lahing (338 eKr ), Demosthenes
• Aleksander Suur (336-323 eKr)
– retk Idamaadesse
• ühtse riigi lagunemine (322 eKr)
– Makedoonia, Seleukiidide, Ptolemaioste riigid
• Kreeka Rooma võimu alla (146 eKr )
• Hellenistlik Egiptus Roomale (30eKr)

similar documents