Världsreligioner

Report
Världsreligioner
Centralt innehåll
 Centrala
tankegångar och urkunder i
världsreligionerna islam, judendom,
kristendom, hinduism och buddhism
 Varierande tolkningar och bruk inom
världsreligionerna i dagens samhälle
 Huvuddragen i världsreligionens historia.
 Kristendomen i Sverige
 Sambandet mellan samhälle och religion i
olika tider och platser.
Arbetsgången
veckorna 49-4 2012-2013
 Vi
kommer att arbeta med texter som
finns i arbetsboken ”Religion, människor
och tro.
 Filmer som finns på www.sli.se Eleverna
har inloggningar till dessa filmerna.
 Frågeställningar som vi kommer att
besvara tillsammans i grupper där
eleverna får välja en religion som de vill
fördjupa sig i.
Religionsgrupperna

Till varje religionsavsnitt finns det en
berättelse som grupperna ska göra en
egen filminspelning till. Vi kommer att läsa
och grupperna får själva bestämma om
det ska bli ett rollspel, tecknat, dockteater
mm.
Vad ska man tro på?
 De
fem världsreligionerna är:
 Hinduism
 Judendom
 Buddhism
 Kristendom
 Islam
www.sli.se – vad ska man tro på?
Jämförelser
litteratur: Religion Människor och tro. sidan 10-11
www.sli.se - en översikt och introduktion till religion
Likheter








En Gud
Arvet från Abraham
Det finns bara en Gud
Gud har skapat världen
Guds vilja är viktig
Gudstjänstledare
Gudstjänstlokal
Levnadsregler: du skall
icke….
Skillnader








Flera gudar
Ingen Gud
Polyteistisk
Monotiestisk
Symbol
Grundare
Helig dag
Högtider
Trosbekännelse
 Hinduismen:
Icke våld
 Buddhismen:
Jag tar tillflykt till Buddha.
Jag tar min tillflykt till läran. Jag tar tillflykt
till klosterförsamlingen.
Trosbekännelse
 Judendom:
Hör Israel, Herren, vår Gud,
Herren är en.
 Kristendom:
Vi tror på Gud Fader
allsmäktig, himmelens och jordens
skapare.
 Islam:
Det finns bara en Gud utom Gud
och Muhammed är hans profet.
Tidslinje
 När
uppstod religionerna
Hinduism
 År
3000 f.Kr.
 Veda, Bhagavadgita
 Grundare:
 Gudar: Brahma, Vushnu, shiva, lakshmi mm.
 Gudstjänstlokal: Tempel
 Gudstjänstledare: Pandit
 Högtid: Divali
 Läs sid. 133-141, arbeta med frågorna sid
143.
Buddhismen









År 600 f.kr.
Grundare: Buddha
Helig skrift: Tripitaka
Gudsnamn: ingen
Gudstjänstlokal: tempel
Gudstjänstledare: munkar
Högtider: veska
Levnadsregler: den gyllene vägen
Läs sid. 114-152 , arbeta med frågorna sid 153
Arvet efter Abraham
 Abraham
finns med i gamla testamentet.
 Han
levde i staden Ur i Mesopotamien.
 Gud
uppenbarade sig för Abraham.

Läs om Abraham i ”Religion, människor och tro”
sid. 88-89
Judendom
 Är
den äldsta och minsta av de tre
religionerna.
 1200 fkr
 Grundaren är Moses
 Gamla testamentet
 Synagoga är deras gudtjänstlokal
 Tio budorden
 Helig dag är Lördag
Judendom
 Högtider
är:
 Sabbat
 Pesach
 Jom
kippur
Läs om Judendomen sid 94-103.
 Arbeta med frågorna 104-105
 www.Sli.se - Judarna ett folks historia

Kristdomen
 År
0
 Grundaren är Jesus
 Nya testamentet
 Kyrkan är deras gudstjänstlokal
 Tio budorden
 Söndag är en helig dag
Kristendom
 Högtider:
 Jul
 Påsk
 Kristihimmelsfärd
 Läs
sid 106-115 om Kristendomen
 Arbeta med frågorna på sid 116-117
 www.sli.se – vad är meningen?
Islam
 År
500 ekr
 Grundaren är Mohammed
 Moské är deras gudstjänstlokal
 Koranen
 Levnadsregler är suran17
 Fredag är deras viktiga dag i veckan
Islam
 Högtider:
 Ramadan
 Läs
om Islam på sid 118-127
 Arbeta med frågorna sid 128-129
 www.sli.se- varför så orättvist?
Extrauppgifter
 Här
kan du arbeta med minst två valfria
religioner där du ska arbeta med de
likheter och skillnader dem emellan.
 Ex. vad de tror på, vilka gudar de har,
texter, högtider mm.

similar documents