Hiina kunst

Report



Hiina maalikunsti peamisteks vormideks
on tuši- ja akvarellmaal paberi või siidil.
Temaatikas domineerivad inimene,
loomad, maastik.
Hiina maalis pole sageli tähelepanu
pööratud sellele, et vaataja saaks terviku
pildi, vaid pilti tuleb vaadata järk-järgult,
sellest tulened ka rullformaat.


Seniste pidevate kontuuride ja
selgelt eraldatud üksikvormide
asemele astub vormide ja joonte
hajumine, lineaarse vormikäsitluse
asemele tuleb maaliline.
Kasutusele võeti õhu-ja
värviperspektiiv.



Hiina tarbekunst on väga
kõrgtasemeline.
Peamised alad on metallehistöö,
nikerdused, tikandid, email-ja lakktööd
ning eriti portselan.
Iseloomustab puhas töötlus ja
fantaasiaküllane vormikus



Hiina arhitektuur on enamasti rajatud
keerukale palkkonstruktsioonile
Üheks iseloomulikumaks ehitiste
elemendiks on reljeefidega kaunistatud ja
värvidega maalitud palk.
Iseloomulik on ka hiina ehitiste eriline
katusevorm ja mitmekorruselised
hooned.






Kõige olulisemad kiviehitised olid müürid.
Müüridega ümbritseti losse, templeid
kloostreid, linnajagusid ja linnu.
Neist tähtsaim on Suur Hiina müür.
See on 8,851.8 km pikk.
Seda ei näe kosmosest, vähemalt palja
silmaga mitte, väga vaevaliselt madalalt
orbiidilt (100km).
Seda ehitati 5 saj. eKr kuni 16 saj. pKr.



Skulptuuri ei loetud muistses Hiinas
kõrgete kunstide hulka nagu maali ja
kalligraafiat
Sellest hoolimata on skulptuuri viljeldud
üsna ohtralt kuna materjal oli
kõikvõimalik.
Iseloomustab peen ja puhas detailide
töötlus, voolav joon ja vorm ning peen
pinnakäsitlus.




Eriti tähtis skulptuuride kogu on
Terrakotasõdalased.
Sinna kollektsiooni kuulub 8099
elusuuruses sõdalast (ja ka hobused)
Need leiti Shi Huangdi hauast.
Kujud on kehavormide edasiandmise
poolest küllalt skemaatilised, kuid
rõhutavad inimeste hingeelu isikupära.



Konfutsianism taotles ühiskonna
harmooniat ja pidas selle saavutamise
vahenditeks traditsioonide austamist,
äärmuste vältimist ja mõõdukust.
Taoism seevastu rõhutas inimese
vabadust ja sõltumatust ühiskonnast
ning pidas viimast loodusega võrreldes
ebaloomulikuks ja suhteliseks.
Inimesel pole mõtet sekkuda asjade
loomulikku käiku, vaid õigem on elada
lihtsat looduslähedast elu.


Konfutsianism ja taoism järgnes Hiina rahuliku
õitsengu aegu Hani dünastia ajal (206 e.Kr.-220
p.Kr.)
Siis kujunesid välja konfutsiaanlus ja taoism, suurte
mõtlejate Kong Fuzi ja Laozi ideedele tuginevad
religioossed üpetused.

Konfutsianismi tuumaks on sügava inimlikkuse
(ren) tunnetamine, mis tähendab toimimist,
arvestades inimsuhete tundikkust. Konfutsius seadis
esikohale vanema ja lapse vahelise suhte. Tema
vaadete kohaselt pidi laps näitama üles pojalikkust,
see tähendab olema oma vanemate vastu kuulekas ja
kohusetundlik, kusjuures vanemad võlgnesid talle
armastuse ja hoole.



Taoismi on peetud ainsaks tõeliseks hiinalikuks
religiooniks. Ta on konfutsianismi ja budismi kõrval
üks "Kolmest õpetusest", millel traditsiooniline
hiina kultuur ja ühiskond rajaneb.
Hoolimata omavahelistest olulistest erinevustest on
nad hiina vaimuelus sulandunud ühtseks kultuuriks.
Sellepärast on neid koos võetuna nimetatud ka
"hiina universalismiks".
Nad on oluliselt mõjutanud ka Hiina naabermaade
religiooni ja vaimuelu.




Pärast kolmandat sajandut hakkas Hiinas
levima budism.
Levisid kaljusse raiutud templid ja
pagoodid
Pagood on mitmetahuline tornitaoline
ehitis, mille korruste vahel on
iseloomulikud üleskaarduvate servadega
katuseräästad.
Hulgaliselt loodi ka Buddha figuure kuid
palju enam on pronksist ja kivist
pisiplastikat.




Kalligraafiat ja maalikunsti peeti hiinas
vaimseks loominguks samas kui
arhitektuuri ja skulptuuri käsitööks.
Hieroglüüfide kaunilt kirjutamine ja
maalimine kuulusid ülemkihi hariduse
hulka.
Hiinas oli seetõttu palju maalikunstnikkeasjaarmastajaid.
Seda nauditi kõrgema seltsonna
siseringis








http://et.wikipedia.org/wiki/Taoism
http://et.wikipedia.org/wiki/Konfutsianism
http://en.wikipedia.org/wiki/taoism
http://en.wikipedia.org/wiki/Confucianism
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_art
http://en.wikipedia.org/wiki/Calligraphy
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_paintin
g
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_archite
cture

Koostas

Oliver Laidroo

similar documents