Intro%20renässansen%20antiken%20medeltiden

Report
RENÄSSANSEN
= PÅNYTTFÖDELSE

Antika kulturen återupptäcktes.
Jaget blev viktigt! Man undersökte sin omvärld. Människan var nyfiken! Man
levde ut sina intressen – målade, skrev, forskade, musicerade.

Boktryckarkonsten
1440 , tysken Johann Gutenberg
Man började trycka på landets eget språk och inte bara på latin.
+ Litteraturen nådde ut till många fler människor, läskunnigheten ökade, nya
yrken uppstod.
- Medeltidens muntliga tradition dog ut.
Under renässansen verkade flera
författare.
Shakespeare (England),
 Cervantes (Spanien),
 Rabelais (Frankrike) och
 Machiavelli (Italien).

Det gemensamma för dessa är att de är intresserade av
att ta reda på och beskriva vad som får människor att
handla som de gör. Varför hatar människor varandra, varför
krigar grupper mot varandra, vad är kärlek, vad är makt?
Andra upptäckter:
Kopernikus – visade att jorden inte alls
var universums medelpunkt.
 Colombus – upptäckte nya kontinenter.
 Människans inre organ utforskades genom
obduktioner.
 Krutet och kompassen uppfanns.
 Banker grundades.
 Den katolska kyrkan ifrågasattes –
den som tidigare betraktats som
fullkomligt ofelbar.

Humanister…
…kallades de som mest förespråkade att
man skulle ta tillvara på antikens konst och
litteratur.
”Don Quijote”
Den första moderna romanen av
Cervantes.
En spansk adelsman som förläst sig på
riddarromaner.
En parodi på folkböckerna som var böcker
som skrevs av fattiga studenter som
behövde pengar.

Läs häftet från Carlson 2002
stryk över/under viktig fakta
 fyll i viktiga årtal i tidslinjen

Antiken

Under 400-talet f Kr blev Aten i Grekland
en kulturell och ekonomisk storstad.

Där uppstod den teaterkonst som sedan
utvecklades till den moderna
västerländska teatern.
Dionysosfesten – flera dagar
Körer och solister sjöng sånger till
gudarnas ära.
 Solist (körledaren) och kör –
teaterkonsten utvecklades.
 Teatrarna var stora, utan tak och rymde
flera tusen personer.

Tragedier = sorgliga pjäser
 Komedier = roliga och burleska pjäser där
man drev med aktuella händelser och
personer. (Lysistrate av Aristofanes
=mycket känd).

Under tre dagar spelades 3 tragedier/dag.
Festens fjärde dag uppfördes komedier.
 Alla roller på teatrarna spelades av män.
De bar masker (för att visa känslor),
peruker och dräkter.

Tragedin
Tragedin skapades av Aiskylos. Han kom
på att man kunde ha två sångare –
skådespelare – som kunde föra en dialog
med varandra.
 Hybris = övermod.

Den som led av detta bröt mot ordningen och blev
straffad av gudarna. Man trodde på ödet. Det var redan
förutbestämt vad som skulle hända med tragedins hjälte.
Romarna tog över – Grekland föll
När tiden närmade sig 00-talet.
Romarna var krigare och livsnjutare och gjorde
den grekiska kulturen till sin.
= grekiska kulturen bevarades med sin dramatik,
litteratur, poesi och vetenskap.


Grekerna blev slavar, men även lärare.
Latin och grekiska.
Grekland hörde till det romerska riket till 500 eKr
då man räknar att antikens tid är över och
medeltiden övertog.
Ovidius 43 f Kr – 17 e Kr
Ovidius levde i Rom och skrev
bl a om kärlek.
- Kärlekstips
- Olycklig kärlek (Pyramus och Thisbe)

Jesus föds
Jesus läror spreds genom lärjungarna över
hela medelhavsområdet. Stor i Roms
slumområden.
 Efter hårt motstånd från det romerska
kejsardömet segrade till sist
kristendomen och den katolska kyrkan
blev mäktig.

Medeltiden = riddare
Riddaren skulle försvara en furste och hans välde och
utbildades i krigskonst.
 Riddarkulturen avspeglades i litteraturen.
Hövisk poesi = kärleken mellan en riddare och hans tillbedda
kvinna.

Medeltiden är motsatsernas tid:
 Att inget ha – frosseri
 Kyskhet – svärmisk kärlek
 Liv – död
Döden var ett vanligt motiv i konsten. Kyrkan ville att
människorna ständigt skulle tänka på att man kunde dö för att
de skulle leva ett allvarligt och ordentligt liv.
Keltiska riddarsagor

Kung Arthur och hans riddare runt runda
bordet.

Tristan och Isolde

similar documents