16-12-13Presentatie M Konigs woningmarktconferentie5.54 MB

Report
Woningmarktafspraken Stadsregio Rotterdam
Ondernemend innoveren in allianties
Maarten Königs Holland Branding Group
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 1
Iedere echte innovatie begint met verwondering
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 2
•
•
•
•
Stadsregio gaat stoppen, daardoor verandert samenspel
Subregio’s worden nog meer dan nu de eenheden
Dat is niet helemaal alleen en ook niet groot samen: meso
Inzet is aantrekkelijke woonregio, ook op lange termijn
• Aanpak wordt eerder procesmatig dan projectmatig
• Samen innoveren stelt specifieke afstemmingseisen
• Procesaanpak kent andere contractering en ‘smartness’
• Resultaat is compositie woonmilieus binnen sterke identiteit
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 3
Een sterke identiteit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Is integer: breed diep en waar, geen commerciële pompretoriek
Communiceert een sterke en ‘aanstekelijke’ fascinatie
Werkt als een kompas en houvast voor samenwerkende partners
Heeft transformerende werking op behoeften van klanten
Blijft verrassend, ook als je er al langer bekend mee bent
Voelt logisch en samenhangend vanaf het eerste moment
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 4
De nieuwe rol van de vraag van mensen
•
•
•
•
Diep inzicht in wat mensen willen kan de markt openen
Aansluiten op wensen, fascinaties en verantwoordelijkheden
Dit bewustzijn wordt breed gedeeld
Begrippen die erbij horen zijn:
- Leefstijlen en Woonmilieus
- ‘Soul of place’ en ‘genre de vie’
- Waardenonderzoek, identiteit en branding
- Integrale gebiedsontwikkeling
- Organische aanpak, stap voor stap
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 5
De nieuwe rol van de overheid
•
•
•
•
•
Sturingsvraag, geen filosofie van sturing en beïnvloeding
Mensen nemen zelf in toenemende mate regie op zich
Overheid moet en gaat van sturen/bestemmen naar faciliteren
Overheid verschijnt als partner naast anderen in allianties
Overheid houdt daarnaast wel een speciale publieke positie
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 6
De nieuwe Da Vinci is een alliantie
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 7
Waar lopen allianties vaak op vast?
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 8
Waar loopt het vaak op vast?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fuzzy front end, veel energie, hoge verwachting, weinig structuur
Moeilijk grijpbaar te maken, ongeduld, roep om concreet resultaat
Dubbel valideren, in de alliantie en thuis in eigen organisatie
Eigen jargon en benadering blijft meest eenvoudig, zeker bij stress
Belangen en oplossingen komen te snel in spel (lijstjes)
Radicalisatie tussen publiek en privaat, tussen techniek en sales
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 9
De nieuwe rol van schaal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Openbaar Lichaam Rijnmond
Overlegorgaan Rijnmondgemeenten
Kaderwet bestuur in verandering
Wet Gemeenschappelijke regeling +
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Overheden experimenteren met passend schaalniveau
Bestuurlijke en marktargumenten worden afgewogen
Subregio’s zijn natuurlijke eenheden voor wonen
Verhuisbewegingen en Daily Urban Systems
Ook opgaven kunnen sturend zijn, bv Rotterdam Zuid
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 10
Make up your mind: Willen wij het?
•
•
•
•
•
•
Past het doel en de plannen bij ons?
Zijn we het er mee eens of zijn we er erg verdeeld over?
Wordt het ons opgedrongen?
Raakt het een allergie?
Zijn er grote zorgen dat het niet goed zal gaan?
Bevallen de andere organisaties ons?
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 11
Mind your make up: Is te merken dat wij willen?
•
•
•
•
Staat je organisatie zichtbaar open voor samenwerking?
Past het gedrag van je organisatie bij allianties?
Is je organisatie ingericht op samenwerking?
Hoe communiceren jullie over toekomstige alliantie?
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 12
Alliantienormen
• Empathie
• Flexibiliteit
• Conflictharmonisatie
• Solidariteit
• Gezamenlijkheid
• Commitment
• Betrouwbaar gedrag
• Proactief
• Strategische blik
• Terughoudend met macht
• Synergetische creativiteit
De Man en Luvison 2010
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 13
‘Kill your darlings’ is vaak een belangrijke
voorwaarde
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 14
Ik ben er trots op deel uit te maken van iets dat groter is dan ik
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 15
Passen de waarden?
•
•
•
•
•
•
•
•
Wij zijn geen watjes, niet bang voor dominantie
Wij zijn geen pingelaars, samen schouders eronder
Wij zijn geen weglopers, in de hitte blijven staan
Wij zijn geen uitstellers, korte klap en gaan
Wij zijn geen kleindenkers, ‘t mag groot en meeslepend
Wij zijn geen eindeloze vergaderaars, niet lullen maar…
Wij zijn geen zwevers, wij willen resultaat
Zijn wij Rotterdam of de regio? Primus inter pares?
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 16
Partners in een smart proces
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zetten klanten en hun wensen in het centrum
Kennen elkaars waarden en belangen
Ondersteunen elkaar bij ontwikkeling woningmarkt
Wisselen kennis/ervaring uit, gebruiken elkaars intelligentie
Maken ruzie over criteria, niet over oplossingen
Hebben elkaars 06-nummer en tutoyeren zonder das
Houden elkaar scherp en bij de les, radicaliseren weinig
Monitoren goed, zijn volstrekt open ook in tegenvallers
Poolen staf, informatie en middelen waar nodig en nuttig
Ondersteunen elkaars dubbel ambassadeurschap
Delen dilemma’s en werken aan doorbreken daarvan
Zijn open over belangentegenstellingen
Kunnen zaken doen: onderhandelen, besluiten en gaan
Hebben een lage tolerantie voor niet doen
Zijn hoffelijk en attent op elkaars eer en waardigheid
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 17
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 18
Vancouver model besluitvorming
•
•
•
•
•
•
Vancouver heeft grote integrale besluiten door de stad gekregen
Voornemens worden duidelijk en confronterend gecommuniceerd
Reacties in kranten en op site worden uitgedaagd
Grote bijeenkomst in City Hall met maximale deining
Alles komt goed in verslag, College besluit in paar dagen
Weer publicatie, veel deining, weer bijeenkomst, blijven staan
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 19
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 20
Dankuwel!
HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 21

similar documents