Paragraaf 3.4 Strijden of sporten - Liefting

Report
Strijden of sporten
Paragraaf 3.4
Strijden voor de stadstaat
• De zelfstandigheid van de eigen stadstaat was
erg belangrijk.
• In oorlogen moesten mannen meevechten.
• Militaire training was dus belangrijk.
• En een goede militaire uitrusting:
• Bronzen helm, schild, scheenbeschermers,
harnas, zwaard en speer.
• De uitrusting was duur, dus alleen rijke
mannen konden meevechten.
Oorlog tegen de Perzen
• Stadstaten vochten vaak tegen elkaar.
• Maar soms werkten ze samen tegen 1 vijand
van buitenaf, zoals de Perzen.
• Zij hadden een groot rijk in het MiddenOosten.
• 2 keer werden de Grieken aangevallen door de
Perzen.
• In 480 v.c. werden de Perzen opnieuw
verslagen en kwamen nooit meer terug.
• Bij het plaatsje Marathon werden de Perzen
verslagen.
• 1 soldaat moest snel naar Athene rennen om
het nieuws door te geven.
• Hij rende in 1 stuk door, vertelde het nieuws
en viel toen dood neer.
• In 1896 werd het een officiële sport: de
marathon van 42 km.
De Perzen vallen opnieuw aan
• 480 V.C: Perzische koning Xerxes wil proberen
Griekenland te veroveren.
• Hij kwam eerst een Spartaans legertje tegen
van 300 soldaten.
• De Spartanen verloren na dagenlang
gestreden te hebben.
• Maar de Grieken konden zo vluchten.
• Athene werd geplunderd en platgebrand,
• Maar de Atheense vloot wat sterker en
versloeg de Perzen.
• Later werd ook het landleger verslagen.
• De Perzen kwamen nooit meer terug.
Grieken tegen Grieken
• Athene werd het politieke en culturele
centrum van Hellas.
• Athene werd bewonderd en gehaat.
• Hun buitenlandse politiek was nogal arrogant.
• Andere stadstaten moesten ook een
democratie worden en ze moesten geld
betalen aan Athene.
• Poleis die niet luisterden werden gestraft.
• 431 v.C. oorlog tussen Athene + bondgenoten
en Korinthe en Sparta.
• = Peloponnesische Oorlog
• Aanleiding/ directe oorzaak:
• Handelsconflict tussen Athene en Megara.
• 30 jaar werd er gevochten.
• Sparta was sterk op land, Athene was sterk op
zee.
• Uiteindelijk won Sparta.
• Athene moest stadsmuren afbreken, vloot
inleveren en democratie afschaffen.
• ( democratie kwam later wel terug, maar
nooit meer zo machtig)
Sport en religie
• Sport en fit zijn was belangrijk voor de Grieken.
• Niet alleen voor oorlog, maar ze geloofden ook
dat sportieve prestaties goed waren om de
goden tevreden te houden.
Olympische spelen
• Elke 4 jaar werden de Olympische Spelen
gehouden in Olympia.
• Iedereen uit Griekenland mocht meedoen.
• Het waren sporten om de oppergod Zeus te
eren.
• Oorlogen stopten, zodat ze naar deze spelen
konden gaan. (=wapenstilstand)
Tijdens de spelen.
• Allerlei sportwedstrijden werden gehouden en
parades.
• Er werden offers gebracht voor Zeus.
• Er waren wel meer spelen in Griekenland,
maar die van Olympia waren het belangrijkst.
• ( panhelleense: voor heel Griekenland)
• Bij Delphi: voor Apollo
• Korinthe: Poseidon
Vrouwen
• Die mochten niet meedoen
• Zij hadden om de 4 jaar hun eigen spelen in
Olympia voor de vrouw van Zeus: Hera.
Om de eer
• De eerste Olympische Spelen werden in 776
v.c. gehouden.
• Ze duurden 1 dag.
• 300 jaar later duurden ze 5 dagen.
• Sporten: worstelen, boksen, hardlopen en
discuswerpen.
• Ook paarden- en strijdwagenraces
• De sporters deden niet alleen mee voor de
eigen eer.
• Maar vooral om de eer van hun stadstaat.
• De sporters werden in heel Griekenland
beroemd en kregen eigen standbeelden.
• Veel stadstaten hadden een gebouw waar
atleten konden trainen.
• Dat deden ze naakt. ( Grieks: gymnos)
• Dus het gebouw heette: gymnasion.
• Later werd hier ook onderwijs gegeven.
• Einde

similar documents