Marginalisering van allochtone jongeren en

Report
Marginalisering= verwijst naar een proces van
afnemende participatie in maatschappelijke
instituties, hetgeen vaak gepaard gaat met een
vermindering in maatschappelijke weerbaarheid
en zelfvertrouwen
 Leerlingen
uit Italië, Spanje, Portugal,
Griekenlandgemiddeld niveau
 Leerlingen van marokko of
turkijeleerachterstand watervalsysteem
 Allochtonen
vaker in aanraking met
politie(vooral marokkanen)
 Hoewel turken en marokkanen zelfde
resultaten hebben op school, turken lager
criminalitietscijfergrotere sociale cohesie
binnen de Turkse gemeenschappen
 Algerije, Marokko en
Tunesië(Maghrebijnse)hoogste
criminalitietscijfers in blegie en frankrijk
 strain
theory (killias) druk als gevolg van
ongelijke kansen in
schoolsysteem/arbeidsmarkt meer
criminaliteit
 sociale–controletheorie (Hirschi) kwaliteit
van de interactie binnen het gezin
:belangrijkste voorspeller van delinquentie
 Ouders en kinderen nemen in verschillende
mate deel aan de nieuwe maatschappij
 acculturatieve stress en
culutuurconflicten meer marginalisering
 Algemene
risicofactoren in gezinnen
 Globaal:kleine/grote gezinnen
gezinnen met een autoritatieve
/ autoritaire/ permissieve opvoedingsstijl
positieve/negatieve attitude t.o.v. van
kinderen
 Afwezigheid
ouder en deviantie/delinquentie
van jongeren3 clusters van factoren die
marginalisering kunnen voorspellen
 1)competentie van de moeder
 2)interactie vader met moeder en andere
gezinsleden
 3)controle vanuit het gezin
 patrilineaire
extended family(3 generaties
gootouder, ouder kind)voor de urbanisatie
en industrialisatie
. Malewska–Peyre famille
patriarchale(grotere zelfstandigheid van
kerngezinnen) famille paternelle(vader is
gezindshoofd)
 kerngezin in mediterrane landen  netwerk
van familie en dorpsrelaties
 = Kagitçibasi (1996) spreekt in emotionele
interdependentie tussen gezin en wijdere
familienetwerk
 Accommodatieprocesverschillen:
 Traditionele
rollenpatroon wordt hersteld
 Gezin conformeert in het openbaar aan
traditioneel rollenpatroon(transitioneel
gezinstype)
 Egalitaire relatie tss man en vrouw
 Cultuurverandering=acculturatie
 Ongelijke
participatie in samenleving grote
verschillen in acculturatieniveau tussen
immigrantenouders en hun kinderen vooral
tijdens adolescentie
 Standaardbiografie maar gaat in strijd wat
jongeren willenze willen meer autonomie
 Allochtone
jongeren groter risico op
marginalisering dan autochtone
 Na immigratiefamilie in
disharmonienieuwe manier van
samenleven vinden+ andere cultuur
 marginalisering risicofactoren als
protectieve(sociaal netwerksteun) zelfde
werking als bij allochtone en autochtone?
 Ambivalente
gevoelens bij de ouders als ze
merken dat hun kinderen het minder doen op
school dan zij
 Jongens: naar lessen gaanniet op straat
zwerven en zo geen slechte vrienden maken
 Meisjes: tegengaan van vervroegde
ontmaagding(voor het huwelijk)
 Als ze onderwijs mogen volgen en uitstel
huwelijkgedragsregels toepassen van
ongehuwde meisjes
 Traditionele
islamitische cultuurverboden
voor vrouwen om hun schoonheid aan
onbekende mannen te laten zien
 Opmaken NA het huwelijk
 Toch opmaken en weg gaanteken van losse
zeden
 Eer van familie in gevaar+ prikkelen van
seksuele gevoelens vader
 Turkse meisjes’ogen in hun rug’
Huwelijk=einde kindertijd, begin leven van
verantwoordelijke volwassene
 De sociale status,prestige van de familie in de
gemeenschap, gedrag en de reputatie van de
beoogde huwelijkspartners belangrijkste
criteria bij dit keuzeproces
 Huwelijkenige manier om een
verblijfsvergunning te bemachtigen en te
immigreren
 Beschermt ook de familie eermeisjes niet
meer bewaken van maagdelijkheid
 En jongensvoorkomen van delinquent gedrag


similar documents