Last ned rapporten - Kompetens, utveckling, statistik och

Report
Efterfrågan på arbetskraft och
arbetspendling över riksgränsen
- konkurrens eller möjlighet
Arbetsgrupp
Jens Sandahl (AF)
Sara Andersson (AF)
Hans Ole Johnsen (NAV)
Madeleine Johansson (Business Region)
Anna-Malin Lundhamn (Orust kommun)
Jenny Christensen (Dalslands kommuner)
Tack till vår veileder Geir Tufte i Höyskolen i Östfold
og
Euresrådgiver Yvonne Marzinke i NAV Östfold for gode innspill!
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
Vad skall vi prata om idag?








Syfte/Mål
Befolkningsutvecklingen i gränsregionen
Näringsstruktur
Arbetslöshet
Gränspendling och kompetensutbyte i gränsregionen
Yrkesbarometer för Fyrbodal och Østfold
Kort om EURES och Grensetjänsten
Slutsatser
Syfte/mål
Huvudfrågeställningar
Hur ser arbetsmarknaden i gränsregionen ut?
Är det fördelaktigt eller negativt för kommunerna i
gränsregionen med arbetspendling mellan länderna?
Konkurrerar kommunerna i gränsregionen om samma
arbetskraft?
Gränsregionen
Vi har valt att definiera gränsregionen som
Hela Østfold fylke
Fyrbodal bestående av kommunerna:
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud,
Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum,
Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg samt Åmål
Analysen innehåller en utblick mot Oslo och Göteborg
Forventet befolkningsutvikling 2012 - 2020
24
Stenungsund
Härryda
Göteborg
Kungälv
Mölndal
Lerum
Partille
Alingsås
Strömstad
Ale
Öckerö
Borås
Uddevalla
Trollhättan
Skövde
Lidköping
Bollebygd
Vårgårda
Tjörn
Vänersborg
Mark
Ulricehamn
Orust
Tanum
Falköping
Skara
Mariestad
Herrljunga
Hjo
Götene
Tibro
Lilla Edet
Tidaholm
Tranemo
Grästorp
Lysekil
Vara
Munkedal
Sotenäs
Svenljunga
Åmål
Essunga
Färgelanda
Karlsborg
Dals-Ed
Töreboda
Mellerud
Bengtsfors
Gullspång
Befolkningsförändring, Västra Götalands läns kommuner 1994-2011
Kommunerna i Fyrbodal särskilt markerade
21
Respektive kommun
Västra Götalands län
18
15
12
9
6
3
0
-3
-6
-9
-12
-15
-18
-21
Näringsstruktur
Fyrbodal/Østfold
Østfold 2010
Norge 2010
0%
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske
05-33 Industri, bergverk, utvinning
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet
45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner
49-53 Transport og lagring
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet
58-63 Informasjon og kommunikasjon
64-66 Finansiering og forsikring
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring
85 Undervisning
86-88 Helse- og sosialtjenester
90-99 Personlig tjenesteyting
00 Uoppgitt
Fyrbodal 2010
5%
10%
Sverige 2010
15%
20%
25%
0%
Trollhättan
Vänersborg
Åmål
Uddevalla
Mellerud
Färgelanda
Sverige
Bengtsfors
VG-län
Dals-Ed
Munkedal
Lysekil
Sarpsborg
Sotenäs
Moss
Askim
Fredrikstad
Orust
Eidsberg
Østfold
Tanum
Arbeidsledighet, Østfold
Rakkestad
Halden
Våler
Strömstad
Råde
Norge
Marker
Spydeberg
Rygge
Skiptvet
Trøgstad
Hobøl
Hvaler
Aremark
Rømskog
Arbetslöshet som andel av befolkningen (16-64 år) per kommun
augusti 2012
14%
Arbetslöshet, Fyrbodals kommuner
12%
10%
8%
6%
4%
2%
Arbetslösheten som andel av
befolkningen (16-64 år) i
sydöstra Norge och Västra
Götalands län 2011 (årsgenomsnitt)
•
•
•
•
•
Generellt lägre arbetslöshet i de norska
kommunerna
Men hur är arbetslöshetsdefinitionerna?
Jämför vi samma saker?
Svensk data: Arbetsförmedlingens
verksamhetsstatistik över inskrivna
arbetslösa (öppet arbetslösa och deltagare
i program med aktivitetsstöd).
Norsk data: NAV:s statistik över helt
arbeidsledige och deltakare i ordinære
tiltak
Arbetskraftsutbyte
- gränspendling
Arbetskraftsutbyte
- gränspendling
Antal norrmän bosatta och förvärvsarbetande i Sverige och
Fyrbodal, 2010 enligt, RAMS, SCB
Fyrbodal
0
Enheter för vård och omsorg
Handel
Tillverknings- och utvinningsindustri
Företagstjänster
Utbildningsväsendet
Personliga och kulturella tjänster m.m.
Transportföretag
Byggindustri
Civila myndigheter och försvaret
Informations- och kommunikationsföretag
Hotell och restauranger
Kreditinstitut och försäkringsbolag
Fastighetsbolag
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Företag inom energi och miljö
Okänt
500
1 000
1 500
2 000
Riket
2 500
3 000
3 500
4 000
Arbetskraftsutbyte
- gränspendling
Arbetskraftsutbyte
- gränspendling
Yrkesbarometer
Bristyrken i Fyrbodal
Mangelyrker i Østfold
•Läkare
•Barnmorskor
•Specialistsjuksköterskor
•Psykolog
•Förskolelärare
•Socialsekreterare
•Kurator
•Civilingenjör, bygg och
anläggning
•Murare, plattsättare,
golvläggare, plåtslag
•Verktygsmakare
•Styr- och reglertekniker
•Lastbilsmekaniker
•Gymnasielärare i yrkesemnen
•Specialpedagoger
•Bagare/konditorer
•Revisorer
•Sykepleiere
•Helsefagarbeidere
•Legespesialister
•Spesialsykepleiere
•Vernepleiere
•Butikkmedarbeidere
•Andre salgsmedarbeidere
•Gatekjøkken- og
kafèmedarbeidere mv.
•Kokker og servitører
•Sivilingeniører,bygningsingeniø
rer, maskiningeniører m.fl.
•Tømrere og snekkere
•Rørleggere og VVS-montører
•Andre håndverkere
•Lastebil- og trailersjåfører
•Renholdere i bedrifter
•Grunnskolelærere
•Fengselsbetjenter
Yrkesbarometer
Överskottsyrken i Fyrbodal
«Overskuddsyrker» i Østfold
•Vårdbidträden
•Personliga assistenter
•Undersköterskor
•Elevassistenter
•Fritidsledare
•Barnskötare
•Lärling: installasjonselektriker,
träarbeten/snickare
•Grovarbetare inom bygg och
anlägning
•Montörer och fordonsmontörer
•Process- och maskinoperatörer (vissa
inriktningar)
•Friskvårdskonsulenter
•Massörer
•Behandlingsassistenter
•Montörer
•Bartender
•Ekonomiassistenter
•Ingen yrkesbakgrunn
•Butikkarbeid
•Barnehage- og skolefritidsassistenter
•Omsorgs- og pleiearbeidere
•Rengjøring
•Lager- og transportmedarbeidere
•Andre bygningsarbeidere
•Prosess- og maskinoperatører
•Hovmestere, servitører og
hjelpepersonell
•Økonomi- og kontormedarbeidere
•Annet salgsarbeid
•Førere av transportmidler
•Næringsmiddelarbeid
•Snekkere og tømrere
•Støpere, sveisere, platearbeidere
•Hjelpearbeid innen industrien
•Yrker innen kunst, sport og kultur
•Ikt-yrker
•Vakthold og vaktmestere
(mange arbeidssøkere med bakgrunn fra yrket august 2012)
EURES och Grensetjänsten
 European Employment Service – EURES
-
Nätverk med 31 länder för att öka arbetskraftens rörlighet inom
EU, EES samt Schweiz
700 EURES-rådgivare som skall verka för minskad obalans på
arbetsmarknaden
stödja arbetskraftens fria rörlighet och medverka till
arbetskraftsförsörjningen inom EU/EES
Service ges till arbetssökande och företag
 Grensetjänsten har i 10 år hjälpt människor med
frågor gällande arbete i Norge/Sverige. De kallar sig
själva för gränslotsar och hjälper både företag och
arbetssökande.
Slutsatser
 Minskande befolkning i många av
Fyrbodalskommuner, medan befolkningen ökar i de
flesta av kommunerna i Østfold
 Näringsstrukturen likartad på båda sidor gränsen –
underlättar utbytet av kompetens
 Betydligt högre arbetslöshet i Fyrbodal än i Østfold
 Resultaten av projektet tyder på att det både finns
för- och nackdelar med gränspendlingen. Inom vissa
områden ökar konkurrensen på arbetskraft medan
det ger möjligheter för andra grupper att få arbete.
Slutsatser
 Fortsatta studier behövs
 Förbättrat statistikunderlag
 Yrkesstatistik för personer som arbetar i Sverige, men
inte är folkbokförda där
 ”Østfold/Fyrbodalbalans” gemensam analys och
beräkning av brist och överskottsyrken för
gränsregionen.
Efterfrågan på arbetskraft och pendling över
riksgränsen
- konkurrens eller möjlighet
Tack för att ni lyssnade!
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

similar documents