Ókori kelet - összefoglalás

Report
Összefoglalás







MEZOPOTÁMIA
Sumer városok: (város, külső város, kikötő); Ur, Uruk
Akkád Birodalom, Babiloni Birodalom, Asszír
Birodalom, Perzsa Birodalom
Ékírásos agyagtáblák
Fejlett tudományok (csillagászat, matematika)
Iskola
Találmányok: eke , kerék, égetett agyagtégla
Kiemelkedő egyéniségek:
 Gilgames, Hammurápi, Dareiosz, Xerxész
FŐNÍCIA
 Földközi-tenger partján  fejlett kereskedelem
 Városok, nincs egységes birodalom (Büblosz)
 Hajóépítés  távoli kereskedelmi telepek létrehozása
 Karthágó
 Üveggyártás és festett szövet (bíbor: bíborcsigából)
 Hangjelölő írás
IZRAEL
 A Biblia első része – Ószövetség : a zsidóság korai
történetének forrása
 A legrégibb idők: a Teremtés, Ádám és Éva, az Özönvíz.
 A zsidó nép története: menekülés Egyiptomból , szövetség
Istennel (Tízparancsolat)
 Kánaán meghódítása, (12 héber törzs szövetsége)
 Városok: Jeruzsálem
 Izrael és Júdea
 Zsidó vallás:
 Egyistenhit
 Kiemelkedő egyéniségek:
 Ábrahám, Jákob (Izrael) József, Mózes, Saul, Dávid, Salamon
EGYIPTOM
 Nílus  öntözéses földművelés falvak  birodalom
 Társadalom:





Fáraó
Előkelők (főpapok, hadvezérek, hivatalnokok)
Írnokok
Köznép: kereskedők, iparosok és földművesek
Rabszolgák
 Kőfaragás, fazekasság, szövőipar, bőrfeldolgozás.
 Fejlett tudományok: orvoslás, csillagászat, matematika
 Vallás: Ré, sokistenhit
 Mumifikálás
 Kiemelkedő egyéniségek:
 Kheopsz, II. Ramszesz, Tutanhamon
 Szent állatok:
 macska, krokodil, víziló, keselyű, kígyó, majom




INDIA
Dravida nép - Indus menti városok (Mohendzso Dáró, Harappa)
Árasztásos földművelés
Árja népek hódítása
Társadalom:
 Maharadzsa – uralkodó; Kasztrendszer;
 Rendezett utcák, csatorna, vízvezeték, gabonaraktár, fürdőszoba
, vaseke
 „arab” számjegyek használata
 Vallás:
 Buddhizmus, lélekvándorlás
 Kiemelkedő egyéniségek:
 Gautama Sziddhartha (Buddha), Asóka
 Szent állat:
 tehén
KÍNA
 Öntözéses gazdálkodás – rizstermesztés (árasztással)
 Fő termények:
 Rizs, gyapot, tea, eperfa  selyem
 Ipari találmányok:
 Ecset, papír, iránytű, selyem, vasolvasztás
 Császár
 Nagy Fal építése; Tiltott város; cseréphadsereg
 Vallás:
 Sokistenhit, sárkánykultusz
 Kiemelkedő egyéniségek:
 Csin Si Huang-ti, Lao-ce, Kung Fu-ce (Konfuciusz)
Távol és időben is messze vannak tőlünk – mégis!
Gazdálkodás:
Öntözéses földművelés,  gabonafélék (búza, árpa,
rizs) rengeteg embert tudtak ellátni táplálékkal.
Híres építmények:
Zikkurátok, piramisok, és kínai Nagy Fal.
Találmányok:
Kerék, eke, égetett agyagtégla, papír, üveg, selyem,
vaskohászat, szügyhám, naptár, iránytű, stb.
Írás kifejlesztése:
Ékírás, hieroglif írás, kínai jelírás, hangjelölő írás
Első vallások:
Többistenhitűek, és egyistenhitűek
Egyiptom:
 Orvostudomány (balzsamozás – mumifikálás, vérkeringés
ismerete 365 napos év, 12 hónap, tízes számrendszer,
matematika (gúla), építészet
 Mezopotámia:
 Fejlett csillagászat, helyi érték használata, hatos
számrendszer (a kör 360°, időmérés egységei), a Holdhoz
igazított naptár, osztás, szorzás, építészet
 India:
 Tízes számrendszer, arab számok, fejlett mérnöki ismeretek,
gyógyhatású anyagok ismerete, sok fűszer ismerete, építészet
 Kína:
 Akupunktúra, építészet
 Források (irodalmi emlékek)
 Gilgames eposz, agyagtáblák feliratai, Hammurápi





törvénygyűjteménye
Papirusz feliratok, Halottak könyve
Ószövetség könyvei (Teremtés, Királyok Könyve,
Mózes törvényei)
Hérodotosz leírása Föníciáról
Manu törvényei (kasztrendszer), Buddha beszédei
Dalok könyve
 Nagy folyók mentén folytatnak mezőgazdasági termelést →
öntözéses földművelés
 fő termékek: gabonanövények: rozs, árpa, búza, rizs
 gyümölcs- és szőlőtermesztés a Földközi-tenger mellett
 Építkezések:
 Az építőanyagok a földrajzi körülményektől függenek:
 agyag, kő, tégla, fa, bambusznád
 Fémek használata:
 réz, bronz, vas; ezek fontossága a hadviselésben is megjelenik
 Ipar:
 kézművesipar, speciális termékekkel: üveg ,perzsaszőnyeg, stb.
 Kereskedelem:
 elsősorban távolsági (Selyemút, Tömjénút)
 az uralkodó hatalma zsarnoki és isteni eredetű, mellette
fontos szerepe volt a hivatalnoki, írástudó rétegnek
 vezető réteg mindenütt a helyi előkelők:
 arisztokrácia → tehát a társadalmi helyzetet elsősorban a
származás határozta meg. Volt, ahol meg is merevítette a
társadalmat (India)
 a kézművesek a kézműipari termékek előállításával egy
időben sokszor mezőgazdasági munkát is folytattak
 a termelés szempontjából a legfontosabb a parasztság, az
állam a szabad parasztokat is sokszor ingyenmunkára
kötelezte (piramisok, Nagy Fal)
 Rabszolgaság létezett, de nem volt jelentős (házi
rabszolgaság)
 Ókor
 Városállam ; állam; birodalom
 Fáraó; császár; király
 Képírás ; ékírás; hangjelölő írás
 Zikkurat; piramis;
 Múmia
 Öntözéses földművelés; csatorna; víztározó; gát; zsilip
 Kasztrendszer
 Kínai Nagy Fal; cseréphadsereg
 Ószövetség; Biblia
Krisztus születése előtt:
1. 3500-3000
 az öntözéses földművelés kialakulása Mezopotámiában és
Egyiptomban.
2. 3000 körül
 megjelenik az írás
3. 3000-2500
 a sumer városok kora Mezopotámiában
4. 2900
 az Egyiptomi Birodalom egyesítése (Ménész)
5. 2700 körül:
 Gilgames király
6. 2000 után:
 a Babiloni Birodalom egyesítése
7. 1792-1750
 Hammurápi uralkodása
8. 1500 körül
 árja bevándorlás Indiába
9. 1000 körül
 Dávid király egyesíti Izrael államot. Fővárosa Jeruzsálem.
10. 500 körül
 Buddha
11. III. század vége
 az Első Császár (Csin Si Huang-ti) egyesíti Kínát.
12. III. század közepe
 Asóka egyesíti Indiát
12.
2. 5.
1.
4.
Kr. e.
3000
6.
8.
9.
7.
3.
Kr. e.
2000
Kr. e.
1000
10.
11.
Krisztus
születése

similar documents