KARBON ESASLI MADDELER

Report
KARBON
ESASLI
MADDELER
DÜNYA YAŞAMININ TEMEL
ELEMENTİ "KARBON"
Karbonun Kimlik Kartı














Sembolü: C
Atom Numarası: 6
Sınıfı: Ametal
Rengi: Grafit siyahtır, elmas ise renksizdir.
Kristal Yapısı: Kübik
Grubu: 4A grubu
Periyot: 2.
Atom Kütlesi: 12.01
Erime Sıcaklığı: 3500 °C
Kaynama Sıcaklığı: 4800 °C
Standart Hali: 298 °K katı
İzotopları: 10,12,13,14,15,60
Yükseltgenme Dereceleri: -4,+2,+4
Elektron Biçimlenmesi: 1s 2s 2p
Karbon(C), periyodik tablonun 4A
grubunda yer alan, ametal bir
elementtir.
Yerkabuğunun yaklaşık % 0,2'sini
oluşturur. Buna karşılık, bileşik
oluşturan diğer elementlerden daha
fazla bileşik oluşturur.
Karbon, çeşitli allotropik biçimler gösteren bir
katıdır. Karbonun 4 tane allotropu vardır.
Bunlar,
-amorf,
-grafit,
-elmas ve
- fulleren dir.
ELMAS
GRAFİT
AMORF
FULLEREN
• KARBON DOĞADA
NASIL BULUNUR?
Karbon, hava, toprak ve su arasında dolaşır:
1) Gaz halindeki karbon, Karbondioksit olarak
atmosferde ve sularda erimiş haldedir.
2) Su içeriğinde bulunan karbon, suda yaşayan
canlıların iç veya midye gibi kabuklu canlıların
dış iskeletlerinde depo edilir.
3) Karadaki karbon, kireçtaşları, dolamitler
gibi kayalar ve kalkerli kabuklar, turba
toprakları(kutuplarda ve yakın çevresindeki
donmuş topraklar), petrol, doğal gaz ve
kömür gibi fosil yakıtlarda bulunur.
4) Canlı organizmaların kimyasal yapısının
vazgeçilmez bir bileşeni
olduğundan, canlılar, bir karbon deposu
durumundadır.
Karbon bileşiklerini inceleyen bilim dalına,
Organik Kimya denir.
Bir milyonun üstünde karbon bileşiği
bilinmektedir.Bu sayı,öteki bütün elementlerin
oluşturduğu bileşiklerin toplamından daha
büyüktür.
POLİMERLER
Polimerler, küçük moleküllerin birbiriyle
birleşerek oluşturdukları başlıca bileşeni
karbon olan, dev yapılardır. Polimerleri aynı
büyüklükteki halkaların birbirine
geçirilmesiyle oluşan metrelerce
uzunluğundaki zincirlere benzetilebilir.
(Polietilen)
Günlük yaşantıda kullanılan
birçok eşya birer polimer
ürünüdür.
Örneğin, birçok evin
penceresindeki plastik
doğramalar, su ve kalorifer
boruları, su şişeleri, deterjan
ve sıvı yağ kapları yemek
pişirmede kullandığımız
teflon tava ve tencereler
birer polimer ürünüdür.
SU ŞİŞELERİ
TEFLON TAVALAR
PENCERELER
POLİMERLER NASIL
OLUŞUR?
Küçük moleküllerin birleşerek büyük yapılı
moleküller oluşturması polimerleşme olarak
tanımlanır.
Polimer kelimesindeki poli öneki, çok
anlamında; -mer son eki ise aynı yapıları
tekrarlanması anlamındadır. Bu yönüyle
polimerleşme, aynı yapıların defalarca
birleşmesi anlamına gelir.
Moleküllerin polimerleşme tepkimesi
verebilmesi için yapılarındaki çift bağ (=) ya
da üçlü bağ (≡)içermesi gerekir.
Öyleyse alkanların yapılarında yalnızca tek
bağ bulunduğu için polimerleşme tepkimesi
vermezler; alkenler çift alkinler üçlü bağ
içerdiklerinden polimerleşme tepkimesi
verirler.
Polimerleşmede sürekli tekrarlanan birim
moleküllere monomer, monomerlerin
birbirleriyle bağlanmasıyla (en az 1000)
oluşan büyük moleküllere ise polimer denir.
KARBONUN
KULLANIM
ALANLARI
Teflon nasıl oluşur?
Teflon olarak bilinen
polimer
politetrafloroetilen
(PTFE) dir. Diğer bir
deyişle, florlanmış
etilen polimeri olan
bir
politetrafloroetilendir.
Teflonun yapısı da uzun karbon zincirlerinden
oluşur ve karbon atomları tamamen flor
atomlarıyla çevrelenmiştir.
Karbon ve flor atomları arasındaki bağlar çok
kuvvetlidir, flor atomları karbon zincirini bir kalkan
gibi korur. Bu yapı ise teflona kimyasal maddelere
ve ısıya dayanıklılık özelliği kazandırmıştır.
Günümüzde teflon birçok alanda
kullanılmaktadır.
-Tencere
-tava
- otomobillerin sileceklerinde
-halıları, mobilyaları
-otomobil boyalarını koruyucu olarak
kullanılmaktadır.
Polietilen tereftalat
(PET)
Pet şişeleri hepimiz biliriz. Su şişeleri, sıvı yağ
şişeleri başta olmak üzere sıvı meşrubat
şişelerinin imalatında polietilen teraftalat
(PET) kullanılmaktadır.
Isıl işlemlerine bağlı olarak, şeffaf, opak ve
beyaz olarak üretilmektedir.
En önemli kullanım avantajı, tamamen
geri dönüştürülebilir olmasıdır. Diğer
plastiklerden farklı olarak, polimer
zincirleri, sonraki kullanımlar içinde
eski halini alır.
PET şişeler üzerinde geri
dönüştürülebildiğini gösteren semboller
kullanılır.
Polietilen tereftalatın polimer zincirinin
yapısı şöyledir.
Polivinil Klorür(PVC)
Kimya sanayisinin en
değerli, en önemli
ürünlerinden biridir. PVC
yapı sektöründe ucuz ve
kolay monte edilebilir
özelliktedir. Bu yüzden
geleneksel yapı
malzemeleri olan ahşap,
beton ve kilin birçok
alanda yerini almıştır.
PVC’nin kullanım alanları arasında, kapı ve
pencere profilleri, dış cephe kaplaması, boru
ve tesisat malzemeleri, elektrik kabloları,
döşeme malzemeleri sayılabilir.
Doğal ve Sentetik Kauçuk
Kauçuk aslında bir ağaç
adıdır. Bu ağacın
kendisinden ve özsuyundan
elde edilen maddeler
sanayide yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Kauçuğun en önemli özelliği
yüksek bir esnekliğe sahip
olmasıdır.
Kauçuk pamukla
karıştırılarak, kemer korse,
lastik çorap(varis
çorabı)yapımında kullanılır.
Kauçuk esneklik özelliğinden dolayı hortum
ve lastik yapımında, emici özelliğinden dolayı
otomobil süspansiyonlarında, suya dayanıklı
olduğu için dalgıç giysilerinde,
yağmurluklarda, bebek emziklerinde
kullanılmaktadır.
Plastik Ve Naylon
Farklı Mıdır?
Günlük konuşmalarda hepimiz plastik ve
naylonu eş anlamlı kabul edip birbirinin
yerine kullandığımız olur. Oysaki naylon
plastik türlerinden yalnızca birisidir. Her
ikisinin de temel yapı taşı polimerdir.
Polimerleri oluşturan monomerler
değişebildiğinden istenilen sertlikte ve
yumuşaklıkta, boya maddeleri ekleyerek
istenilen renklerde polimer elde
edilmektedir.
KARBONUN ÖNEMİ
Yerkabuğu'ndan, bitki örtüsüne ve denizlerden
atmosfere kadar, her
yerde Karbon yada bileşiklerini görmek
mümkündür.
Ayrıca arabamızın lastiklerinden
bilgisayarımıza, kullandığımız doğalgazdan,
selüloza, yediğimiz etten, hücrelerimizin
içindeki DNA'ya kadar, herşeyin temelini teşkil
eden bir elementir.
KARBON DÖNGÜSÜ VE KÜRESEL
ISINMA
Dünyadaki yaşamın devamını sağlayan
Karbon döngüsüdür. Bu döngü, bir denge
içerisinde 'devri-daim' eder. Dünyanın
atmosferi'ne dışardan giren ısının,
Atmosfer'den dışarı kaçan ısıdan daha az
olmasını sağlar.
Yani bir Karbon bileşiği olan karbondioksit,
Dünya´nın çevresinde , bir ısı kalkanı görevi
yapar.
Atmosfer'deki Karbondioksit oranı artarsa,
bugün olduğu gibi küresel ısınma ortaya çıkar.
Diğer yandan, Atmosfer'deki Karbondioksit
oranı azalacak olursa, Dünya'nın sıcaklığı azalır
ve kutuplardaki buzullar yayılmaya başlar ve
buzul çağı ortaya çıkar.
Bugün Karbondioksit oranı, o
derece artmıştır ki; ısı dengesi
bozulmuş ve tehlike çanları
çalmaya başlamıştır. Dengeyi
bozacak şekilde sera
etkisi artarak; ısı, Yer
atmosferinde hapsedilmiştir.
Arkasından da döngü bozulmuş;
buzulların erimesi ve daha
başka faktörlerin devreye
girmesiyle, "kontrolsüz
bir küresel ısınma" ortaya
çıkmıştır.
HAZIRLAYANLAR
• FERAY ERKUŞ
• KEZBAN EBRU ECE
• SEDA TALAŞ
• DÜRİYE TANRIVERDİ
• ŞERİFE YER
• SEVİL AKCAN
• ÖZLEM AKAY
• RAMAZAN DİNGİL

similar documents