STRATEGIK PKHAS

Report
PERANCANGAN STRATEGIK
PENDIDIKAN KHAS
2012-2015
PEMBANGUNAN MODAL INSAN MURID
BERKEPERLUAN KHAS
Meningkatkan pencapaian setiap murid
berkeperluan khas berdasarkan potensi
individu ke arah kehidupan bermakna
menjelang 2015.
PELAKSANAAN KURIKULUM
PENDIDIKAN KHAS DI PROGRAMPROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI NEGERI JOHOR
MODEL KONSEPTUAL KURIKULUM
KEPELBAGAIAN KEUPAYAAN INDIVIDU
PENDIDIKAN MENYELURUH DAN BERSEPADU
PEMBELAJARAN YANG MENGGEMBIRAKAN DAN BERMAKNA
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT
BERDIKARI
BERDISIPLIN DAN BERSIKAP POSITIF
BERMORAL DAN BERETIKA
BERKEMAHIRAN DAN BERKETRAMPILAN
PRODUKTIF DAN BOLEH MENYUMBANG KEPADA KELUARGA DAN MASYARAKAT
SERTA PEMBANGUNAN NEGARA
KEHIDUPAN BERMAKNA
POTENSI INDIVIDU
KEMAHIRAN
VOKASIONAL
AKADEMIK
SOSIAL
SUKAN
LALUAN
PERDANA
LALUAN PERDANA
ACUAN
PKHAS
INISIATIF
SEKOLAH
SENI &
BUDAYA
LALUAN
PERDANA
•LPM
•KSSR
•KSSM
LALUAN
PENDIDIKAN
KHAS
KERANGKA KONSEP PENINGKATAN PENCAPAIAN BERDASARKAN POTENSI INDIVIDU
IKS
SKM/SMK
KERJA
SENDIRI
PERTANDINGAN PERINGKAT
KEBANGSAAN/ANTARABANGSA.
KUMPULAN PROFESIONAL
SPM
PMR
UPSR
PAV
KV
PBS
DATA
0
Umur
INISIATIF
SEKOLAH
SUKAN
(1M 1S)
VOKASIONAL
SENI & INISIATIF
BUDAYA SEKOLAH
LP
LPK
SOSIAL
AKADEMIK
KEMAHIRAN
KENAL PASTI POTENSI, PRA PAV, PRA KEMAHIRAN
TAHUN 4, 5, 6
AKADEMIK
PERSEDIAAN MURID, ASAS 3M, PENGURUSAN DIRI
TAHUN 1 – TAHUN 3
PRASEKOLAH – KUMPUL MAKLUMAT
4 – 6 TAHUN
PROGRAM INTERVENSI AWAL (EIP) – KUMPUL MAKLUMAT
0 – 3+ TAHUN
PETUNJUK :
LP = LALUAN PERDANA
SKM = SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA
LPK = LALUAN PENDIDIKAN KHAS
SMK = SIJIL MODULAR KEBANGSAAN
(KOLEJ KOMUNITI)
PERATURAN PENDIDIKAN KHAS 1997
BAHAGIAN II: KURIKULUM
LPK
PENILAIAN BERTERUSAN
LP
INFORMASI
PERSEDIAAN
PENGKHUSUSAN
Umur
17/19
PELAN OPERASI

PROGRAM
:
Pemantauan P & P
Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khas.

RASIONAL
:
Pentadbir/Pelaksana mesti
jelas dengan P & P dan Kurikulum Pendidikan
Khas.

OBJEKTIF
:
Pentadbir/Pelaksana dapat
melaksanakan Kurikulum Pendidikan Khas
dengan berkesan.
PELAN OPERASI

PROGRAM
:
Pemantapan Penyediaan
Rancangan Pendidikan Individu (RPI)

RASIONAL
:
Pentadbir/Pelaksana mesti
memahami konsep Rancangan Pendidikan
Individu (RPI)

OBJEKTIF
:
Pentadbir/Pelaksana dapat
memhami fungsi Rancangan Pendidikan Individu
(RPI) dalam pelaksanaan Kurikulum Pendidikan
Khas.
PELAN OPERASI

PROGRAM :
Pembimbing
Kumpulan Pakar

RASIONAL
:
Pelaksana tidak mempunyai
pengetahuan mengenai murid pendidikan khas

OBJEKTIF
:
Pelaksana boleh
mendapatkan khidmat nasihat daripda
kumpulan pakar pembimbing
PELAN OPERASI

PROGRAM :
Penerbitan
risalah/panduan pengurusan kurikulum
pendidikan khas.

RASIONAL
:
Menambah bilangan
sumber rujukan berkaitan pendidikan khas.

OBJEKTIF
:
Membantu pelaksana
dalam pengurusan kurikulum pendidikan khas
PELAN OPERASI

PROGRAM
:
Meningkatkan bilangan murid
pendidikan khas mengikuti aliran vokasional dan
kemahiran secara kolaborasi dan ’outsource’

RASIONAL
:
Potensi murid pendidikan
khas dalam bidang ini adalah lebih baik
berbanding akademik.

OBJEKTIF
:
Memberi peluang murid
pendidikan khas berkerjaya berasaskan
kemahiran
PELAN OPERASI

PROGRAM
:
Mengenalpasti kemahirankemahiran yang berkaitan dengan potensi
pekerjaan yang bersesuaian dengan keupayaan
murid pendidikan khas.

RASIONAL
:
Memberi kemudahan kepada
pelaksana memilih kemahiran yang perlu diajar

OBJEKTIF
:
Membantu pelaksana
menentukan kemahiran yang sesuai untuk murid
pendidikan khas
ISU PENDIDIKAN KHAS

Kekurangan Guru Opsyen


Cadangan: PITO
Bidang kuasa ke atas PPKI
Dasar
 Pelaksanaan


Pemantauan PdP Pendidikan Khas
80 % Pemantauan
 Kepakaran pegawai

TERIMA
KASIH

similar documents