Presentatie Wijkraadpleging LR en VdM-3 - Wijkraad Vleuten

Report
Presentatie wijkraadpleging
Leidsche Rijn
&
Vleuten-De Meern
2014
Welkom
Presentatie resultaten wijkraadpleging
Leidsche Rijn & Vleuten de Meern
Agenda
Welkom
Presentatie resultaten
Discussie
Presentatie resultaten
Opzet onderzoek
Methode:
• online via uitnodigingsbrief en vrij benaderbare link
Steekproef en respons
• 3000 bewoners van LR en VdM zijn uitgenodigd
• Respons LR: n=357 via brief (12%), 81 via link
• Respons VdM: n=403 via brief (13%) en 122 via link
Veldwerk
• 6 tot en met 28 december 2014
Analyse
• Herweging naar deelwijk, geslacht en leeftijd
Prettig wonen
Het is prettig wonen in LR en VdM
Prettig wonen in Leidsche Rijn en
Vleuten-De Meern
Leidsche Rijn (n=438)
18%
Vleuten-De Meern (n=524)
25%
0%
zeer prettig
66%
14% 2%
62%
10% 2%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
prettig
neutraal
onprettig
zeer onprettig
Waarom is het prettig wonen in
Leidsche Rijn?
Waarom is het prettig wonen in
Vleuten-De Meern?
Waarom is het minder prettig wonen
in Leidsche Rijn?
Waarom is het minder prettig wonen
in Vleuten-De Meern?
Stellingen
Mijn verwachtingen ten aanzien van
8%
wonen in LR/VdM zijn waargemaakt
13%
61%
Ik word voldoende betrokken bij de
inrichting van de wijk (nieuwbouw, 3% 25%
groen/watervoorziening, winkels,…
2% 22%
Ik verwacht dat het nieuwe Leidsche
Rijn Centrum een goed alternatief
wordt voor de 'oude binnenstad'.
9%
20% 9%3% LR
58%
29%
3% 21%
17% 6%
VdM
10%6% LR
31%
26%
37%
22% 10%7% VdM
14%
20%
0%
28%
23%
50%
Helemaal mee eens
mee eens
niet mee eens, niet mee oneens
mee oneens
helemaal mee oneens
weet niet / geen mening
14% 7% LR
26%
8% VdM
100%
Voorzieningen
13
Gebruik primaire voorzieningen
• Primaire
voorzieningen
zoals
winkels,
onderwijs
en
gezondheidsvoorzieningen worden met name binnen de wijken
gebruikt.
• De meest gebruikte voorzieningen zijn de supermarkt, overige winkels
en buurtvoorzieningen.
• Met name de markt, supermarkt en overige winkels zijn
voorzieningen die ook regelmatig buiten Leidsche Rijn en Vleuten-De
Meern gebruikt worden.
Prioriteit primaire voorzieningen LR
Wat ontbreekt in het winkelaanbod in LR?
Action AH Aldi bakker Bijenkorf biologische winkel
bloemist Blokker Bodyshop bouwmarkt cadeauwinkel
dierenspeciaalzaak Douglas electronica winkel Esprit Etos
groentewinkel Hema kledingwinkel koffiespeciaalzaak
Kruidvat levensmiddelen markt
mediamarkt meubelzaak
opticien Primark Scapino schoenwinkel slager
speelgoedwinkel sportwinkel Steps toko Turkse winkel
visboer Wibra Xenos Zara
Verbeterpunten buurtvoorzieningen LR
Er is veel zwerfvuil. Bij het
legen van de
ondergrondse containers,
komt veel vuil ernaast
terecht.
Bloembakken aan de
lantaarnpalen waren erg
kleurrijk en vrolijk. Geen idee
waarom die weg gehaald zijn.
Bij ons in de buurt heb je voor kinderen
die wat ouder zijn weinig uitdaging. Het
zou leuk zijn als er een multifunctioneel
veld wordt aangelegd waar ze lekker
kunnen sporten/spelen.
Amaliapark: bomen planten,
bankjes plaatsen, een fontein,
een vijver, beelden en andere
kunstwerken neerzetten,
struiken, bloemen, een
muziekkoepel,.
Betere straatverlichting.
Meer parkeerplaatsen.
Nu hebben de meeste
eengezinswoningen 1
parkeervak tot hun
beschikking maar de
meeste hebben 2 auto's.
Meer fietsparkeerplekken bij
scholen,
gezondheidscentrum,
appartementsgebouwen etc.
Erg jammer dat het lint in het
park niet verlicht is. Er wordt
zoveel gebruik van gemaakt
o.a. door diverse sporters.
De veiligheid van fiets /
voetgangersoversteekplaatsen. En beleid voor
heel Leidsche Rijn /
Vleuten-De Meern. Auto's
denken altijd voorrang te
hebben, ook als dat niet
het geval is.
Prioriteit primaire voorzieningen VdM
Wat ontbreekt in het winkelaanbod in VdM?
Action ANWB AH Aldi bakker BARSOI Bever Bijenkorf
biologische winkel bloemist Blokker Bodyshop bouwmarkt
cadeauwinkel dierenspeciaalzaak Dille en Kamille Douglas
elektronica winkel Esprit Etos groentewinkel Hema
kledingwinkel koffiespeciaalzaak Kruidvat levensmiddelen
markt
mediamarkt meubelzaak Nelson opticien
Primark Rituals
Scapino schoenwinkel slager
speelgoedwinkel sportwinkel Steps toko Turkse winkel
visboer Wibra Xenos Zara Zeeman Zwerfkei
Verbeterpunten buurtvoorzieningen VdM
Meer prullenbakken en
afvalcontainers.
Afvalcontainers zitten nu vaak
al halverwege de week vol.
Licht in Maximapark. De
straten zijn zo smal dat auto's
en fietser elkaar in de weg
zitten.
Onderhoud aan de
groen voorzieningen.
Er wordt van alles
aangelegd maar
onderhoud is er niet.
Uiterlijk van de wijk is
een dikke
onvoldoende.
Veilige toegangswegen
naar school. Automobilisten
gedragen zich niet als 'gast'
op de weg.
Meer mogelijkheden voor de jeugd,
zoals bijvoorbeeld voetbalkooitje
e.d. Die zijn er nu op de
schoolpleinen maar die zijn in het
weekend gesloten of worden de
kinderen door de weeks
weggestuurd omdat er dan kinderen
van de BSO spelen
Meer banken en tafels om
te picknicken.
Meer groen in de buurt en
langs de straten.
Maximapark is top, maar
verder moet het ook
groener.
Plekken die leuk zijn voor
tieners bijv. skatebaan,
ontmoetingsplek, (grotere)
voetbalveldjes met goals
waar de jongens kunnen
voetballen.
Meer parkeerplaatsen in de
wijk, de meeste mensen
hebben 2 auto's maar het is
berekend op minder.
Gebruik secundaire
voorzieningen
• Horeca is de meest gebruikte secundaire voorziening, zowel binnen
als buiten de wijken. Ook sportvoorzieningen (sportvelden en
accommodaties) worden regelmatig binnen en buiten de wijken
gebruikt.
• Sporten bij sportverenigingen, -clubs en –sportscholen wordt
voornamelijk in de wijken gedaan.
• Ook de bibliotheek en voorzieningen voor kinderen tot 12 jaar worden
vooral in de wijken bezocht.
• Voor culturele voorzieningen gaat men meestal de wijk uit.
Prioriteit secundaire voorzieningen LR
Wat ontbreekt in het horeca aanbod in LR?
Prioriteit secundaire voorzieningen VdM
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Gebruik auto
Tevredenheid bereikbaarheid wijk met auto
tijdens de
ochtendspits (7:00-…
67%
61%
tijdens de avondspits
(16:30-18:30)
65%
59%
tijdens de ochtendspits (7:009:00) (n=253)
36%
28% 12%
tijdens de avondspits (16:3018:30) (n=240)
43%
77%
62%
buiten de spits
37%
buiten de spits (n=261)
25%
84%
76%
in het weekend
geen gebruik
0%
VdM
50%
LR
23%
in het weekend (n=308)
5%
14%
16%
26%
25%
100%
0%
Zeer tevreden
Neutraal
Zeer ontevreden
28%
36%
20%
19%
64%
57%
64%
59%
50%
Tevreden
Ontevreden
17% LR
19% VdM
23% 11% LR
26% 14% VdM
7% LR
9%7% VdM
5% LR
8%5% VdM
100%
Sociale contacten
Voldoende sociale contacten?
Sociale contacten
73%
61%
ja, voldoende
ja, maar zou meer
willen
nee, te weinig
18%
21%
10%
18%
0% 20% 40% 60% 80%
VdM
LR
Wenselijke sociale activiteiten
Leidsche Rijn
Buurtontbijt cultureel evenement cursus Nederlandse taal
jeugdvakantiewerk kinderactiviteiten
muziekpodium rommelmarkt
filmhuis
kopje koffie voor ouderen
schoonmaakactie
kookclub markt
speeddate voor alleenstaande
ouders sportactiviteit straatfeest thema feest toneelclub wandelingen wijkborrel
workshop werk zoeken
Vleuten-De Meern
Activiteit voor ouderen
Buurtontbijt buurtborrel buurtfeest buurthuis buurtmarkt
creatieve activiteit festival
hardloopgroep jeugdvakantiewerk kinderactiviteiten
markt muziekpodium ontmoetingsplekken ouder-kind activiteiten
rommelmarkt scouting
straatfeest volleybaltoernooi zanggroep
picknick
Zelf organiseren van activiteiten?
Belemmeringen organiseren activiteit
Rol organisatie activiteit
61%
67%
Tijd
meedoen met
initiatieven van anderen
42%
50%
14%
11%
intiatief nemen
een financiele bijdrage
leveren
6%
10%
2%
3%
anders, namelijk
24%
20%
ik wil geen rol nemen
0%
VdM
50%
29%
Geld
28%
30%
Er zijn niet genoeg mensen die mee
willen helpen om het te organiseren
9%
Er zijn niet genoeg mensen die willen
deelnemen
7%
Er is geen locatie beschikbaar
8%
17%
16%
12%
17%
Anders, namelijk……
29%
24%
weet ik niet
39%
Ik weet niet hoe ik het moet aanpakken
12%
6%
Er zijn geen belemmeringen
4%
Weet ik niet
3%
100%
6%
0%
LR
VdM
LR
50%
100%
Informatiekanaal top 10
vermeldingen in de VAR
44%
vermeldingen in de Brug
36%
54%
52%
26%
29%
Via facebook
16%
IN&UIT Leidsche Rijn – de UITladder
26%
26%
26%
Via prikborden op scholen,…
Via website van de wijkraad
23%
25%
via de flyertjes van de losse activiteiten
24%
25%
9%
Via UITinleidscheRijn.nl
19%
11%
12%
Via twitter
11%
10%
agenda NU Magazine
0%
VdM
20%
LR
40%
60%
1 of 2 wijken?
LR en VdM 1 of 2 wijken?
De grenzen tussen Leidsche Rijn en
Vleuten-De Meern zijn aan het vervagen
13%
Ik zie Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern
als 1 wijk
53%
13%
44%
13%
41%
6%
0%
24%
20%
14%
40%
16% 8%1%9%
22%
12%
35%
60%
Helemaal mee eens
mee eens
niet mee eens, niet mee oneens
mee oneens
helemaal mee oneens
weet niet / geen mening
14%2%5%
26%
5%3%
20% 2%
80%
100%
Vragen?
Discussie over de resultaten
onder leiding van Laurens Teuben,
voorzitter Wijkraad Vleuten de Meern.
Sport- en andere voorzieningen voor
jongeren (12-18) zijn er te weinig.
Winkelcentrum Vleuterweide is een voorbeeld
van hoe een winkelcentrum moet zijn.
Winkelcentrum De Meern wordt veel bezocht,
maar men is hier erg ontevreden over.
In de wijken is te weinig rekening gehouden
met de ochtendspits (auto).
Vleuten de Meern en Leidsche Rijn zijn terecht
twee aparte wijken.
De VAR en de BRUG moeten meer
ondersteund worden door de gemeente
-> voornaamste vorm van informatiekanaal.
Leidsche Rijn Centrum wordt een succes.
Einde
Dank voor uw aandacht!

similar documents