INIMESE MINA

Report
INIMESE MINA
INIMESE MINA KÄSITUS..
.. sisaldab kõiki selle inimese
endasse puutuvaid mõtteid ja
tundeid ning muutub kogu elu
jooksul..
WILLIAM JAMES
Filosoof ja psühholoog William James eristas minateadvuses
kahte aspekti – subjektiivne mina (tundev ja mõtlev mina)
ja objektiivne mina (kirjeldav mina). Objektiivne mina on
kõige selle üldsumma, mida inimene võib nimetada omaks
ning see jaguneb kolmeks:



Materiaalne mina – keha, rõivad, lähedased inimesed,
omand.
Sotsiaalne mina – see, kelleks antud inimene peetakse.
Vaimne mina – psüühiliste võimete ja kalduvuste kogum.
MINAKONTSEPTSIOON
Minakontseptsiooni võivad mõjutada erinevad kogemused
ning inimsuhted kujundavad suuremat osa sellest.
Inimesel on alati endast mingi arvamus, kas siis positiivne
või negatiivne. Minaarusaamade kogum moodustab meie
minaskeemi.
Minakontseptsiooni sisu sõltub kultuurist ja inimese
kogemustest. See kehtib ka sünnipäraste nähtavate
omaduste suhtes: sugu, nahavärv, näojooned, pikkus jms.
Eriti tahetakse minakontseptsiooni liita neid jooni, millega
eristutakse keskkonnast ja teistest.
Inimesed üritavad vältida situatsioone, kus nad kaovad teiste
inimeste sekka ehk liituvad halli massiga ning pingutavad
olukordades, kus on võimalik teistest erineda.
ENESEHINNANG
Enesehinnang on inimese positiivsed või negatiivsed
tunded enda suhtes. Ka inimese emotsionaalne hinnang
enese kohta, mis ilmneb rahulolu või rahulolematuse kujul.
Kui valitsevad positiivsed kujutlused endast, siis on inimese
enesehinnang kõrge, vastupidisel juhul madal.
Enesehinnangu kujunemisel mängivad suurt rolli need
omadused, mis on meile olulisemad. Kõrge
enesehinnanguga inimesed seavad endale kõrgeid
eesmärke (optimistid). Madala enesehinnanguga inimesed
ei saavuta tihti üldse midagi (pessimistid).
ERI MINADE TEOORIA
Edward Tory Higgins tõi välja kolm sorti minasid –
 Tegelik (milline usun olevat)
 Ideaalmina (milline tahaks olla)
 Võimalik mina (arusaam, milliseks võin muutuda)
Nendega seoses tekib tihti negatiivseid olusid, näiteks kui
ideaalmina ja tegeliku mina vahe on liiga suur üksteisest,
siis võib tekkida masendus. Vastuolud tegeliku ja
võimaliku mina vahel tekib aga süütunne. Oma
enesetunde tõstmiseks võrreldakse sageli end kellegagi,
kellel läheb halvemini.
HOIAKUD
positiivne või negatiivne hinnanguline suhtumine
kellessegi või millessegi.
Väljenduvad arusaamades, tunnetes või kalduvuses käituda
kindlal viisil.
Tähelepanu pööratakse järgmistel põhjustel:
 Püsivad
 Õpitud
 Mõjutavad info töötlemist
 Mõjutavad käitumist
-
Siiski elu on lill, nii et, naeratagem 
Mario, Martin, Rutmar, Sarmi, Sarah

similar documents