Slide 1

Report
Läänemaa Rajaleidja keskus
Tiina Kütt
21.05.2014
HETKESEIS
• Karjääriteenused:
- karjääriinfo
- karjäärinõustamine
Hetkel rahastatud ESF programmist,
kokku 17 keskust. Omanikud: linn,
maavalitsus, OÜ, MTÜ, SA
21.05.2014
• Õppenõustamisteenused:
- logopeed
- eripedagoog
- psühholoog
- sotsiaalpedagoog
Hetkel rahastatud ESF programmist ja RE,
kokku 17 keskust. Omanikud linn, MV,
SA, MTÜ, OÜ
21.05.2014
ALATES 01.09.2014 TÖÖTAB IGAS
MAAKONNAS RAJALEIDJA KESKUS,
kus pakutakse vähemalt:
- karjääriteenused
- õppenõustamine II tasand
- nõustamiskomisjon
- õppenõustamise I tasand
vastavalt tellimusele ja vajadusele
(Vastavalt PGS-i muudatusele juunis
2013)
28.05.2014
• I ja II TASAND?
I tasand on see, mis toimub
haridusasutuses- igapäevane, järjepidev.
Lapse märkamine, toetamine jne.
I tasandi teenus on kooli ja KOV korraldada,
vastutada ja ka rahastada. Teenuse saajale
tasuta.
II tasand – maakondlikes keskustes.
Keerulisemad juhtumid, uuringud, hindamine,
vanemate, õpetajate, spetsialistide
nõustamine- koostöös kooliga.
Rahastatud riigi poolt, kättesaadav ka
lasteaedadele ning teenuse saajale tasuta.
28.05.2014
Rajaleidja keskuselt saab tellida I tasandi
eripedagoogi ja psühholoogi teenust.
Eelkõige peaks see puudutama
väiksemaid omavalitsusi, mille
hallatavates koolides õpib kokku
põhihariduse tasemel kuni 350 õpilast.
Siin katab riik 2014. ja 2015. aastal 40 %
teenuse hinnast.
Tugispetsialisti ühe astronoomilise tunni
hind on 27,9 eurot.
28.05.2014
I TASANDI SPETSIALISTI TEENUSE TINGIMUSED
• SA Innove palgal oleva I tasandi spetsialisti tööaeg on
nädalas 40 tundi.
• Tööaeg jaguneb 50:50
- nn.vahetu teenuse (kontakttund) sisu on
kirjeldatud määruses;
- määruses kirjeldamata tööülesanded, sh
sõiduajad peavad mahtuma teise 50% sisse.
• Innove müüb teenust minimaalselt koormusega 0,2
(4+4 tundi ehk üks päev kooli kohta) ning sammuga
• 0,2 ehk siis pakume spetsialisti järgmiselt:
• - 0,2;
• - 0,4;
• - 0,6;
• - 0,8;
• - 1,0;
21.05.2014
Teenuse osutamise leping sõlmitakse SA
Innove ja kooli vahel õppeaastaks.
Teenuse eest tasumine toimub igakuiselt
arve alusel (27,9 eurot/tund) vastavalt
reaalselt osutatud tundidele ning
arvestuse aluseks on 35 õppenädalat.
Soodusarve (16,74 eurot/tund) alused on
kirjeldatud haridus- ja teadusministri
11.03.2014 määruse nr 7 § 3 lõigetes 2
ja 3.
21.05.2014
Näidisarve 2014 mai baasil:
Koormus Kontakttunde
Kulu
nädalas
koolile
kokku
2014/15 õa
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
4
8
12
16
20
3906,00
7812,00
11718,00
15624,00
19530,00
Soodusarve
korral
2343.60
4687,20
7030,80
9374,40
11718,00
21.05.2014
LÄÄNEMAA RAJALEIDJA KESKUS:
HETKESEIS:
- keskusesse on ette nähtud 8 töökohta:
2 karjäärispetsialisti, 4 õppenõustamisspetsialisti, infotöötaja ja juhataja
- ruumid Jaama 17, teine korrus,
sisustushange on käigus
- nõusoleku Rajaleidja keskuses töötamiseks
on andnud logopeed, eripedagoog,
sotsiaalpedagoog ja karjäärinõustaja.
Otsime karjääriinfospetsialisti, psühholoogi,
infotöötajat
21.05.2014
TIINA KÜTT
[email protected]
56997548

similar documents