Slide 1 - Direct Group

Report
Mida uut otsepostituses
Reio Soosaar
11.05.2011
Millisel ajastul elame
3D
4D
5D
Otseturundus on viie meele turundus
Otseturunduse terviklahendus
Lahenduse
planeerimine ja
sihtrühma valik
Sõnumi kohale
toimetamine
Turunduskanali
valik ja
lahenduse
realiseerimine
TAGASISIDE /RESPONSE
MANAGEMENT
Mida oleme tunnetanud igapäevases
kliendisuhtluses
•
Ühe meedia kanali asemel kasutatakse aina rohkem erinevaid
meediakanaleid.
– Keskmiste ja väike-ettevõtete jaoks on esmane valik
kodulehekülg, valguskast, ajalehe/ajakirja reklaam
– Suuremad ettevõtted kasutavad mitmeid kanaleid, kuid
vastavalt meediaplaneerimise taktikale
•
Turgu mõjutavad uuringufirmad koos
meediaplaneerimisvahenditega ja sotsiaalmeediaga seotud
internetiturunduse lahendused
•
One-stop-shopping teenuse kasutamine kasvab (lahendus,
trükis, ümbrik, andmete töötlus jms.)
•
Tarbijale suunatud turundus on muutumas
“teekonnapõhisemaks“ (arvestades tema eelistusi ja
liikumistrajektoori)
•
Selge vajadus jätkuvalt rohkem personaliseeritud reklaami ehk
sihtturunduse järele.
Otseturunduse väärtusahel
•List
Brokerage
Procurement
development
•Geo-demo
Marketing
•Multi-Channel
Address
Services
•International
List Services
•Customer
Databases
•Effective
Measures
•Data
Processing
•Database
Building &
Warehouse
•Data
Mining
•Direct Mail
Planning
•Media
Selection
•Campaign
Planning
•Campaign
Manage all
media •
Gateway to
CRM system
•Telemarketing
•Mailing List
Prepare
•Address
Cleaning &
Verification
•Print On
Demand
•Hybrid
•Physical DM
Delivery
•Bulk EMessage
Distribution
•Outbound
Telemarket.
•MultiChannel
Message
Distribution
•Interactive
TV Service
•Permission
Marketing
•DM Portal
•In-House
Permission
Marketing •EMail
Campaign
Outsourcing
•E-Coupons
Promotions/
Incentives
•Location
Services
• Reply Coupons •
Campaign
Response Design •
Campaign
Response Services
• Campaign
Response Analysis
• Automated email
Response
* source: Postal
strategy group
Segmenteerimise parameetrid
GEOGRAAFILISED
DEMOGRAAFILISED
•
maakonnad, linnad, linnaosad, vallad, asumid…
•
vanus, perekonna suurus, perekonna
arengufaas, sugu, keelsus, rahvus, sissetulek,
haridus, generatsioon, ühiskondlik staatus…
•
isiksus (seltsivad, pealetükkivad, võitluslikud,
ekstravertsed, introvertsed, ambitsioonikad,
agressiivsed), elustiil (määratletakse sageli
järgmiste karakteristikute alusel: tegevus,
huvid, väärtushinnangud, demograafia)…
•
ostu liik (tavaost, eriost), kasud, tarbija
staatus (mittetarbija, potentsiaalne tarbija,
esmatarbija, pidev tarbija, äraläinud tarbija),
kasutamissagedus (harv, keskmine,
intensiivne), lojaalsus (mittelojaalne, keskmine
lojaalsus, tugev lojaalsus, täielik lojaalsus),
ostuvalmidus (mitteteadlikud, teadlikud,
informeeritud, mitteveendunud, veendunud),
hoiakud (huvitatud, ükskõiksed, vaenulikud),
hüved (materiaalsed, vaimsed)…
PSÜHHOGRAAFILISED
KÄITUMUSLIKUD
SEGMENTEERIMINE – VALIMID
VALIMI KANDIDAADID
Demograafiline – täpsus <80%
Psühhograafiline – täpsus <80%
Käitumuslik – täpsus <50%
VALIM
Kontakti väärtuse kasv
VALIMIFILTER
Geograafiline – täpsus <99%
Otsepostitus massidele toimib jätkuvalt…
Uued võimalused otsepostis
• Kliendibaas kaardile
• Geopositsioneerimine
• Postituse alus on kvaliteetne andmebaas
Kliendiandmete kasutamine
• Reegilina on andmed tabelites
• Reeglina on andmebaase raske hallata ja
analüüsida
• Andmed vajavad pidevat uuendamist
• Soov on näha visuaalseid analüüse, graafikuid,
võrdluseid eelnevate perioodidega
• KUI SEE KÕIK OLEKS ÜHESELT SILMAGA
HOOMATAV ….
Visuaalne kliendihaldus kaardil
Võimalused:
• Kanda kaardile enda kliendid, müügipunktid, kontorid jne.
•
Muuta kliendid vastavalt soovile „aktiivseks“ või „mitteaktiivseks“
•
Kliendi andmete väljavõtete tegemise võimalus excel formaadis
Kanna kliendid kaardile
Lisa huvipunkt
Kus asuvad potentsiaalsed kliendid täna ja
homme ?
•
Mobiilpositsioneerimine on innovatiivne meetod
hindamaks inimeste tegevusruumi.
•
Positsioneerimise võimalusi kasutatakse juba paljudes
valdkondades (turism, ürituste turundus,
sihtkohalojaalsus, regionaalplaneerimine,
päästeteenistus, julgeolek jne).
•
Uue huvipiirkonna analüüs äri laiendamiseks
•
Mõjuala muutused kindlas ajaperioodis
•
Huvipunkti külastajate asukoht piirkonnas, määratud
ajaperioodil ning muutused ajas
•
Muude huvipunktide ja uute potentsiaalsete klientide
asukohad piirkonnas, kindlaks määratud ajaperioodil
Määratle huvipunkti klientide asukoha
piirkonnad
Huvipunkti detailinfo ja graafikud
Määratle teiste sarnaste huvipunktide
asukohad ja huvipiirkonnad
Mõned olulised
mõtted,et sõnum
jõuaks kliendini
Efektiivse kliendikomunikatsiooni barjäärid
60/40
Pime enesekindlus
olemasolevate
klientide
aadresside
korrasolust
Arvamus ,et
investeering ei
ole õigustatud
Liigne usaldus
inimeste eksimatuse
suhtes
Millise tulemuseni jõuame “katkise aadressbaasiga”
Kuidas vältida aadressandmete vigasid
• Millal tekivad vead
• Kuidas teha nii ,et vigu ei tekiks
Postiga - täislahenduseni 2 nädalaga
• Kampaania ideest – kontseptsioonini
• Reklaammaterjalide kujundus ja trükk
• Otseposti võimalused, sihtturunduse baasid
• Kliendi tagasiside kogumine paberkandjal ja veebis
• Digitaliseerimine, andmetöötlus - struktureerimine,
aadressandmete korrastus, baasi haldus
• Kliendi andmed kaardile, positsioneerimine,
andmete väljavõtted, analüüs ja postituste
planeerimine
Otseturundaja edu pant !
• Korras ja jätkusuutlik andmebaas on kõige
alus
• Jõuda täpsemini oma sihtrühmani
• Andmebaasi haldamine lihtsamaks või
anna partnerile haldamiseks
• Kliente hoiab lojaalsena regulaarne
suhtlemine
Edukat turundamist!

similar documents