pptx - Roheline Maakond SA

Report
Koostajad: Erki Freienthal ja Kert-Taniel Kesküll
Juhendajad:Anneli Tell ja Krista Tomson




Koolikotid tundusid liiga rasked
Taheti teada, kas Tamsalu Gümnaasiumi 2.
ja 8. klassi koolikottide kaal vastab
normidele
Koolikoti liiga suurest raskusest tulenevad
terviseriskid - kui palju rikub kehahoiakut
raske koolikott
Teiseks tööeesmärgiks oli teada saada, kas
õpilased kannavad kaasas liigseid asju


Kuidas mõjub liiga raske koolikoti
kandmine õpilase rühile? (teoreetiline osa)
Kas Tamsalu Gümnaasiumi 2. ja 8. klassi
õpilaste koolikottide raskus vastab
nõuetele? (praktiline uurimus)

1.-3. klass kuni 3.0 kilogrammi

4.-6. klass kuni 3.5 kilogrammi

7.-9. klass kuni 4.5 kilogrammi



Rüht ehk kehahoiak on inimese kehaasend seismisel,
istumisel ja kõndimisel. Rüht pole muutumatu, vaid
kujundatav ja arendatav.
Rühile tuleb pöörata suuremat tähelepanu koolieas,
sest sel ajal omandatud harjumised panevad aluse
kehahoiakule.
Liiga raske seljakoti puhul kummardub laps ettepoole
või kallutab pea ja keha ette, et koti raskust
tasakaalustada. See on suur koormus kaela- ja
seljalihastele, mis põhjustab väsimust ja vigastusi.




Uuriti Tamsalu Gümnaasiumi 2. ja 8. klassi
õpilaste koolikottide kaalu.
Koolikottide kaalu välja selgitamiseks
kasutati kaalu.
Õpilastel lasti täita küsimustik.
Saadud andmeid analüüsiti Microsoft Office
Exceli programmiga.


2. klassi õpilasi osales uuringus 36.
Kõige kergem koolikott kaalus 1,5 kg.
Kõige raskem koolikott kaalus 5 kg.
8. klassi õpilasi osales uuringus 21.
Kõige kergem koolikott kaalus 2,5 kg.
Kõige raskemad koolikotid kaalusid
10 kg ja 8 kg.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2. klass
Diagramm 2. Õpilaste hulk, kellel on
kaasas õppetöös mittevajalikud
esemed.
8. klass
Diagramm 1. Õpilaste hulk, kellel on kaasas sel päeval mittevajalikud
õppevahendid


2. klassil jääb arvutatud keskmine
koolikottide kaal 3 kg normi piiresse, samas
on 20 õpilasel koolikott lubatust raskem.
8. klassil oli arvutatud keskmine koolikoti
kaal 5,2 kg, lubatust raskem oli koolikott
12 õpilasel.
• Õpilaste koolikottide ülekaalu põhjustavad
sageli koolis kaasas olevad selle päeva
õppetundides mittevajalikud esemed.
• Nooremate õpilaste vanemad peaksid
vaatama enne lapse kooli tulekut oma lapse
koolikoti üle, et see ei sisaldaks
mittevajalikke asju.
• Vanemad õpilased peaksid ise tähelepanu
pöörama oma koolikotis sisalduvale.
• Lisaks on koolikoti valimisel oluline tühja
koti kaal ning kas koolikott toetab selga.


Töö alguses püstitatud hüpotees osutus
osaliselt tõeseks, sest 2. klassi õpilaste
keskmine koolikoti kaal vastas Eestis
kehtestatud normidele.
8. klassi õpilaste kohta pidas hüpotees aga
paika, sest 8.klassi õpilaste keskmine
koolikottide kaal oli 5.2 kg (kehtestatud
norm. 4,5 kg)

http://avanti.ee/media/avanti/.productimage/large/JEVA%202013/323-95.jpg

similar documents