Alused ehk hüdroksiidid

Report
Eidapere Kool
2010
Aluste koostis
Alused koosnevad metallioonist ja ühest või
mitmest hüdroksiidioonist.
Aluste nimetused
Metalli oksüdatsiooniastme väärtus
määrab hüdroksiidiioonide (OH) arvu.
Aluste nimetused
metallioon
hüdrosiidioon
Muutuva oksüdatsiooniastme
väärtusega metallidel sisaldab nimetus
ka metalli oksüdatsiooniastme väärtust.
Aluselised oksiidid
Aluselisteks oksiidideks nimetatakse
alustele vastavaid oksiide
Aluseliste oksiidide reageerimine
veega
Aluselised oksiidid, mis reageerivad veega, annavad
aluse.
Indikaatorid
Aluste kindlakstegemine
Lakmus
Fenooltaleiinilahus
Aluseid saab kindlaks määrata indikaatoritega.
Aluselises keskkonnas värvub
lakmuspaber siniseks, fenooltaleiinilahus vaarikpunaseks.
Aluste lahustuvus vees
Lagunemisreaktsioonil tekib ühest
lähteainest mitu saadust.
Hüdroksiidide liigitus lahustuvuse
järgi
Happe neutraliseerimine alusega
Putukate nõelamine
Putukate nõelamise korral on vajalik
haavas olev mürk neutraliseerida.
NaOH kasutamine
NaOH rahvapärane nimi on seebikivi.
Lagunemisreaktsioon
Lagunemisreaktsioonil tekib ühest
lähteainest mitu saadust.
Lubja kasutamine
Lubjavee saamine
Lubjavee saamine

similar documents