Latviešu Centrs Minsterē

Report
iga
Semināram
„Globālā latvieša saziņas
tīkla izveide“
Aiga Ķīsele
LCM valdes locekle
Rīga, 2012. gada 12. novembrī
www.lcm.lv
LCM atrašanās vieta
www.lcm.lv
• Dibināts: 1982. gadā
• Mājas atklāšana: 1986. gadā
• Līdz 1998. gadam svarīgākais Latviešu Centra Minsterē(LCM)
uzdevums bija Minsteres Latviešu Ģimnāzijas izvietošana.
• LCM šodien:
Kultūras pasākumu norises vieta visiem Minsteres un tās
apkārtnē dzīvojošajiem latviešiem un tiem, kuriem interesē
Latvija.
• LCM prioritāte:
Latviešu kultūras un valodas kopšana
www.lcm.lv
LCM darbības lauks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bērnu dārzs
Latviešu tautas deju grupa
Koris
Dievkalpojumi
Radošie pasākumi
Latvijas ziņas (vācu valodā) (www.lettische-presseschau.de)
Informācija un konsultācijas
Bibliotēka, arhīvs, muzeji
Vācu valodas kursi
TRIMDA Forum – trimdas izpētes forums
Starpkultūru pasākumi
Piedāvājumi skolas brīvlaikā
Vasaras skola
Telpu īre
www.lcm.lv
LCM mediji
1. www.lcm.lv
2. www.lettische-presseschau.de (Latvijas ziņas
vācu valodā)
www.lcm.lv
www.lcm.lv apraksts
• Pastāv kopš 2001. gada novembra
• Koncepcija:
-attēlot LCM darbību
-aicināt uz sarīkojumiem
-sniegt informāciju
• Īpašnieks – LCM
• Mājas lapas saturu veido - brīvprātgie rakstītāji, LCM
administratore - Zuze Krēsliņš-Sils
• Apmeklējumu skaits: gadā – 193 699; vidēji mēnesī – 16 142
www.lcm.lv
Mērķauditorija lcm.lv
1) Latvijas Republikas (LR) pilsoņi Vācijā:
18 263 cilvēki (31.12.2011.)
2) Vāciski runājošie interesenti (ieprecētie, draugi, utt.)
www.lcm.lv
LR pilsoņu vecums pa grupām ar reģistrētu
dzīvesvietu Vācijā uz 31.12.2011.
www.lcm.lv
www.lettische-presseschau.de
apraksts
•
•
•
•
Pastāv kopš 2006. gada
Īpašnieks – LCM
Mājas lapas saturu veido: Udo Bongartz
Interesanti temati par aktualitātēm Latvijā - nepretendē
uz aktuālu ziņu atskaiti par LV vācu valodā, bet izceļ
īpašas tēmas
• Fokuss uz latviešu–vāciešu sadarbību, kontaktēšanos,
piemēram, draudzības pilsētas, apmaiņas projekti,
stipendijas, utt.
• Apmeklējumu skaits: gadā – 289584; vid.mēnesī – 26074
www.lcm.lv
Sadarbība ar citiem medijiem
LCM savu informāciju izstaro citos sociālos tīklos:
• facebook.com kā grupa:
- LCM
• Lokālā prese: („Münstersche Zeitung“, „Westfälische Zeitung“u.c.)
• lv-de.de (Latviešiem Vācijā)
• Minsteres latviešu deju kopa, koris
• draugiem.lv kā grupas:
- LCM
- Latviešu Kopība Vācijā (LKV)
- Latvieši Vācijā
- Latvieši Ziemeļreinas-Vestfālenes federālajā zemē
• Laikraksti, drukātā prese :
- „Latvietis“(laikraksts.com) un „Brīvā Latvija“(brivalatvija.lv)
www.lcm.lv
Paldies par uzmanību!
Latviešu Centrs Minsterē
Zuze Krēsliņš-Sils
Salzmannstraße 152
481 59 Münster
Deutschland
Telefons: + 49-251-21 70 17
Fakss: + 49-251-261 812
Interneta adrese:
www.lcm.lv
www.lc-muenster.de
E-Mail: [email protected]
www.lcm.lv

similar documents