Ouderavond/entreetoets groep 7

Report
Ouderavond
Entreetoets
27 maart 2013
Inhoud van de avond
1. Waarom Entreetoets?
2. Inhoud Entreetoets
3. Praktische informatie
4. Typen vervolgonderwijs
5. Voorlopig schooladvies
Waarom Entreetoets?
O Hulpmiddel, geen doel op zich
O Versterken beeld leerling
O Plan van aanpak richting groep 8
O Groep
O Individu
Inhoud Entreetoets
O Taal
O Rekenen
O Studievaardigheden
Taal
O Schrijven (50)
O Spelling (60)
O Werkwoorden (30)
O Niet-werkwoorden (30)
O Begrijpend lezen (50)
O Woordenschat (60)
Rekenen
O Getallen en bewerkingen (45)
O Verhoudingen, breuken en procenten (25)
O Meten, meetkunde, tijd en geld (50)
O Meten en meetkunde (30)
O Tijd en geld (20)
Studievaardigheden
O Studieteksten (20)
O Informatiebronnen (20)
O Kaartlezen (20)
O Lezen van schema’s, tabellen,
grafieken (20)
Praktische informatie
O Kennismakingstoets 2 april – 5 april
O Entreetoets 8 april – 18 april
O In totaal 16 taken
O 1 of 2 taken per dag
O Gemiddeld 25-45 minuten per taak
O Aangepaste versie
Typen vervolgonderwijs
O Praktijkonderwijs (PRO)
O Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
(VMBO/MAVO)
O Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO)
O Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
VMBO/MAVO
O Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
O Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
O Theoretische leerweg (TL)
O Brugklasjaar (en tweede jaar):
O BB/KB
O TL
LWOO
O Wat houdt dit in?
O Verschil “rugzakje” en LWOO
O Wanneer LWOO?
LWOO
2 van de 4
vakgebieden LR van
<75%
IQ
Sociaal-emotionele
problematieken
-
Begrijpend lezen
Rekenen
Spelling
Technisch lezen
75-90
n.v.t.
-
Begrijpend lezen
Rekenen
Spelling
Technisch lezen
>90
Ja
(waardoor het LR
laag is)
Typen vervolgonderwijs
O Praktijkonderwijs (PRO)
O Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
(VMBO/MAVO)
O Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO)
O Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
Voorlopig advies
O Schoolrapport Basisschool De Meerhoef:
O Sociaal emotioneel (deel A rapport)
O Cijfers (deel B rapport)
O LOVS-uitslagen basisschool (deel C rapport)
O Entreetoets
O Leerlingprofiel
O Verwachte score Eindcito (begin gr. 8)
Vragen??

similar documents