Karabük Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü %30

Report
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1
KBÜ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
Karabük Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği
bölümü 2012 yılında açılmış olup, 2012-2013 eğitimöğretim döneminde 57 öğrenci ile ilk öğrencilerini
alarak eğitim ve öğretimine başlamıştır.
KBÜ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
Karabük Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği
bölümü %30 ingilizce 1.öğretim örgün eğitim
vermekle birlikte, bu bölümde tüm öğrencilere
zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı okutulmaktadır.


Biyomedikal Mühendisliği, sağlık
alanında teşhis ve tedavi amacıyla
kullanılan mekanik ve elektronik
cihaz ve sistemlerin tasarım,
üretim, geliştirme, teknik işletme ve
bakım-onarım faaliyetlerini
kapsamaktadır.
Günümüzde, ölçme ve görüntüleme
amacıyla kullanılan EKG, EMG,
EEG, röntgen, ultrason, CT, MR, PET
sistemleri teşhise yönelik;
radyoterapi ve lazer sistemleri ise
tedaviye yönelik olarak yaygın
biçimde kullanılan biyomedikal
cihaz ve sistemlerdir.
BÖLÜMÜN ÖNEMİ
4
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ DİSİPLİNLERARASI BİR
BÖLÜMDÜR!
Tıp
Kimya
Makine
ElektrikElektronik
Bilgisayar
5
LİSANS EĞİTİMİ
A.
B.
C.
KBÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde,
ilk yıl temel fen ve sağlık bilimleri ve temel
bilgisayar;
ikinci ve üçüncü yıllarda elektronik, ileri
bilgisayar ve temel biyomedikal dersleri;
son yıl ise ileri düzeyde biyomedikal uzmanlık
dersleri yer almaktadır.
6
ÖĞRETIM ÜYELERIMIZ
ÖĞRETIM ÜYELERIMIZ
KBÜ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE VERİLEN
LİSANS DERSLERİ
9
KBÜ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE VERİLEN
LİSANS DERSLERİ
10
KBÜ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE VERİLEN
LİSANS DERSLERİ
11
KBÜ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE VERİLEN
LİSANS DERSLERİ
12
BİYOMEDİKAL ÇALIŞMA SAHASI
13
BÖLÜMÜMÜZDE DERSLİK VE AMFİ SIKINTISI
YOKTUR
KÜTÜPHANE OLANAKLARI
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN
BELLİ BAŞLI KONULARINDAN BAZILARI
16
BİYOENFORMATİK
Tıp ve biyoloji ile ilgili verilerin
toplanmasında ve analizinde
bilgisayar araçlarının
geliştirilmesi ve
kullanılmasıdır.
 Biyoinformatik konusunda
çalışmak; milyonlarca kayıt
içeren gen dizilerinin
veritabanlarını yönetmek ve
araştırmak için ileri
tekniklerin kullanımını
gerektirmektedir.

BİYOİNFORMATİK (BIOENFORMATICS)
17
BIOMEMS
Mekanik elemanların,
sensörlerin ve elektronik
devrelerin silikon bir çipin
üzerinde bir araya getirilmesi
ve bunların tıp ve biyolojide
kullanılması
 Minik robot cerrahi
operatörleri
 Vücudun ihtiyacına göre ilaç
salımı gerçekleştirmek üzere
minik cihazlar

BIOMEMS (MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS)
18
BİYOMALZEMELER


Biyomalzemeler, canlı dokularla
temasta bulunan cihaz veya
implantların maddesel
özelliklerini inceleyen bir alandır.
Bu konudaki ilerlemelere örnek
olarak: yapay eklem
bağlantılarında genel
enfeksiyonla mücadele eden
kaplamaların geliştirilmesi,
kontrollü ilaç verimine yardımcı
malzemelerin geliştirilmesi, doku
ve organların yeniden
üretilmesidir.
BİYOMALZEMELER (BIOMATERIALS)
19
BİYOİŞARET İŞLEME




Biyolojik işaretlerden teşhis ve
tedavi amaçlı yararlı bilgiler elde
etmeyi içeren alandır.
Örnek çalışma alanları: kardiyak
işaretlerine bakarak bir kişinin
hasta olup olmadığının ve ani
kardiyak ölümüne duyarlı olup
olmadığının belirlenmesi.
Arka plan gürültülerini elimine
ederek konuşma tanıma sistemi
geliştirme.
Beyin işaretlerinin özeliklerinin
algılanarak bir bilgisayarın kontrol
edilmesi.
BİYOİŞARET İŞLEME (BIOSIGNAL PROCESSING)
20
BİYOMEKANİK





Biyolojideki mekanik
uygulamalardır.
Hareket, malzeme deformasyonu
ve sıvı akısı konularını içerir.
Çalışma alanlarına:
Mekanik prensiplerinin biyoloji ve
tıbba uygulanması
Akışkanlar dinamiğinin kan
dolaşımının anlaşılmasında
kullanılması
Protez uzuvların tasarlanabilmesi
için eklem mekanizmalarının
anlaşılması örnek olarak
gösterilebilir.
BİYOMEKANİK (BIOMECHANIC)
21
GÖRÜNTÜLEME VE GÖRÜNTÜ
İŞLEME
Röntgen (X-ışınlı
görüntüleme
sistemleri/cihazları),
ultrason, manyetik
rezonans görüntüleme ve
bilgisayarlı tomografi insan
vücudunun içerisini
görmemize imkan tanıyan
görüntüleme metotlarıdır.
GÖRÜNTÜLEME VE GÖRÜNTÜ İŞLEME (IMAGING AND IMAGE PROCESSING)
22
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
23

similar documents